Tartu Südamekodu katuse ehitustööd Ermi 13 Raadi alevis

Tartu Südamekodu katuse ehitustööd Ermi 13 ehitas OÜ Evari Ehitus 2023. aastal

Tartu Südamekodu katuse ehitustööd Ermi 13.

Tartu Südamekodu hakkab asuma kompleksses elupiirkonnas.

ERM-i taha Raadi lennujaama piirkonda kerkib pikemas perspektiivis terviklik kontseptsioon, lisaks elumajadele on tulemas äripinnad, haridusasutused ja muud ühiskondlikud hooned.

See on väärikas keskkond, kuhu südamekodud Eesti suurima eakatekodude arendajana loob nüüdisaegse ja mugava Tartu eakatekodu.

Tartu Südamekodusse tuleb esimeses järgus elukoht 120 eakale.

Esimeses järgus ehitatakse valmis hooldekodu kogu majakarp ning tehakse esimese ja teise ploki sisetööd.

Kolmanda ploki sisetööd on kavandatud teha teises etapis pärast seda, kui esimene ja teine plokk on käivitunud.

Esimese etapi kogumaksumus on 5,3 miljonit eurot millele lisandub käibemaks.

Eskiisprojekti koostas arhitekt Ülo Peil.
Kinnistutel asuvad ka vanadf plahvatusvallid, mis säilitatakse ning kaasatakse hoone pargimaastikku.

Südamekodud on Eesti suurim hooldusteenuse pakkuja – Gruppi kuulub kümme eakatekodu üle Eesti, kus elab enam kui 700 inimest.
Südamekodus töötab kokku ligi 400 spetsialisti üle Eesti.

Martin Kuke - Südamekodu nõukogu esimees
Tehtud tööd

Tartu Südamekodu katuse ehitustööd Ermi 13 Raadi alevis Tartu vallas Tartumaal

Tartu Südamekodu Tartumaal – Ermi 13, Raadi alevik, Tartu vald, Tartumaa

Pildigalerii – südamekodu katuse ehitustööd

Tartu Südamekodu katuse ehitustööd Ermi 13 – varasemalt ehitatud eakatekodud

OÜ Evari Ehitus – katuseehitus 2023 – Tartu Südamekodu katuse ehitustööd Ermi 13
Tartu Südamekodu logo

Tellija:

OÜ Eften Erm

Projekti nimi:

katusekonstruktsioonide ehitustööd

Kategooria:

Lamekatus

Ehituse tüüp:

Eakatekodu

Tööde iseloom:

Uusehitus

Riik:

Eesti

Aadress:

Ermi 13, Raadi alev, Tartu vald, Tartumaa

Projekti algus:

November  2023

Projekti lõpp:

Veebruar 2024

Iseloomulik näitaja:

Katusepind 2 228 m²
varikatused 147 m²