Koolimaja katusetööd

Tartu Karlovo Gümnaasium

Koolimajas käivad remonditööd.

Teeme koolimaja korda.

Undel Kokk - direktor

Tehtud tööd

OÜ Evari Ehitus – tehtud tööd – Tartu Karlova Gümnaasium katusetööd
Tartu linn logo

Tellija:

tARTU lINN

Projekti nimi:

kATUSETÖÖD

Kategooria:

lamekatus

Ehituse tüüp:

KOOLIMAJA

Tööde iseloom:

Olemasolev hoone

Riik:

Eesti

Aadress:

Lina 2, Tartu, Tartumaa

Projekti algus:

Märts 2012

Projekti lõpp:

Mai 2012

Iseloomulik näitaja:

Katusepind 518 m²