Katuseredel – roni katusele või mööda katust

Katuseredel turvatoode

Katuseredel on ehituskonstruktsiooni osa, mida mööda on võimalik ronida katusele või ronida mööda katust

Katuseredel, katuseredelid, seinaredel, seinaredelid, redel, redelid.

Katuse seinaredeli  (katuseredel) asukoht sõltub hoonest, katuse tüübist (lamekatus, viilkatus).
Sagedamini paigaldatakse katuseredel maja otsa.

Viilkatuste puhul paigaldatakse seinaredel kohakuti katusesillaga maksimaalselt 3 m kaugusele katuse harjast.
Nii ei mõju redelile lumekoormus ja redeli ülakaare saab tugevalt kinnitada katusesilla külge.
Kui seinaredel paigaldatakse maja küljele, tuleb kahelepoole redelit paigaldada  lumetõke.
Katusel peab seinaredel jätkuma turvalise käiguteena – katusesilla või katuseredeliga.

Lamekatuste puhul ei ole katuseredeli asukoht nii tähtis kui viilkatusel, redel paigaldatakse arhitektuurilistel kaalutlustel sobivasse kohta, redeli paigaldamisel tuleb aga arvestada evakuatsiooniteedega.
Kahe või enama evakuatsioonitee vajaduse korral ei tohi evakuatsiooniteed olla omavahel liiga lähestikku.

Kui seinaredeli pikkus on üle 8 m, tuleb redel varustada turvarööpa või turvakorviga.
Turvakorvi kõrgus maapinnast määratakse projektiga.

Katuseredeli pikkus

Katuseredeli (seinaredeli) pikkuseks võetakse räästa kõrgus maapinnast – 0,8 m.
Redeli ülemise pulga kõrgus räästa suhtes peab olema +/- 100 mm.
Redeli alumine pulk peab olema maapinnast umbes 1-1,2 m kõrgusel.
Redeli kinnitite maksimaalne omavaheline kaugus ei tohi olla suurem kui 3 m.
Redeli konstruktsioon ei tohi olla seinale, räästale ligemal kui 200 mm.

Katuseredeli alumise pulga kaugus seinaredelist ei tohi olla suurem kui 400 mm.
Redelipulkade vahe on soovituslikult 300 mm ja redeli laius 400 mm.
Redeli laius võib olla ka suurem.
Redelid on dimensioneeritud vastu pidama 1,5 N ehk 150 kg koondatud koormusele.

Katuseredeli hooldus

Peale katuseredeli paigaldamist tuleb kontrollida kinnituskruvide pingsust iga 4 kuu tagant ühe aasta jooksul.
Edaspidi tuleb redeli kinnituskohti kontrollida vähemalt üks kord aastas.
Lisakontroll tuleb teha pärast raskeid ilmastikuolusid (paks lumi, tuisk), peale mehaanilisi vigastusi (kui redelile on langenud oksad, katuselt tehakse erinevaid remonditöid).
Kontrolli võivad teha ainult selleks pädevad inimesed.

Redeli hooldusel tuleb kontrollida liiteid ja kinnituskohti.
Vajadusel puhastada redel mustusest,  jääst ja lumest. Roostesed kohad tuleb puhastada ja värvida.
Katki läinud või vigastatud tooted tuleb vahetada uute vastu.
Katuseredeli eluiga sõltub paljuski hooldusest ja ehituse paiknemisest.

Vaata veel katuseredel – roni katusele või mööda katust

Katuse turvatooted

 

OÜ Evari Ehitus – kasulikku – katuseredel – roni katusele või mööda katust