Katuseredelid – katusele ronimiseks

Katuseredelid - katusele ronimiseks

Katuseredelid on ehituskonstruktsiooni osad, mida mööda on võimalik ronida katusele või ronida mööda katust

Katuseredelid – katusele ronimiseks, katuseredel, seinaredel, redel, redelid, seinaredeli paigaldus on selle artikli märksõnad.

OÜ Evari Ehitus ehitab, renoveerib lamekatuseid, teeb hüdroisolatsioonitöid.
Töid teeme aastaringselt üle Eesti.

Katuseredel on mõeldud katusele ronimiseks
Katuseredel on mõeldud katusele ronimiseks

Seina- ja katuseredelid võimaldavad juurdepääsu katusele ning nende paigaldus- ja kasutusreeglid on määratletud ehitusnormidega.

Katuseredelit katusel tuleb kasutada, kui katuse kalle on suurem kui 1 : 8.

Kui hoone on kõrgem kui 9 meetrit, peab tagama ka turvaköie kinnitamise võimaluse.

Katuseredeli külge võib turvaköiega korraga kinnitada ainult ühe inimese kogukaaluga maksimaalselt 150 kg, mille sisse tuleb arvestada ka varustuse kaal.

Turvaköit ei tohi kinnitada redelijalgade külge, ega vabade astmepulkade külge, mis jäävad redeli alumistest jalgadest allapoole.

Katuseredelite asukoht

Katuseredeli asukoht
Katuseredeli asukoht

Katuseredelid ehk katusele ronimiseks mõeldud seinaredelite asukoht sõltub hoonest, katuse tüübist (lamekatus, viilkatus).

Sagedamini paigaldatakse katuseredelid maja otsa.

Katuseredel peab ulatuma katusepinnast kõrgemale.

Katuseredel, katuseredelid viilkatusel ehk kaldkatustel

Katuseredel katusel ronimiseks
Katuseredel katusel ronimiseks

Viilkatuste puhul paigaldatakse seinaredel kohakuti katusesillaga maksimaalselt 3 m kaugusele katuse harjast.

Nii ei mõju seinaredelile lumekoormus ja seinaredeli ülakaare saab tugevalt kinnitada katusesilla külge.

Kui seinaredel paigaldatakse maja küljele, tuleb kahelepoole seinaredelit paigaldada  lumetõke.

Katusel peab seinaredel jätkuma turvalise käiguteena – katusesilla või katuseredeliga.

Katuseredel, katuseredelid lamekatusel

Seinaredel katusele ronimiseks
Seinaredel katusele ronimiseks

Lamekatuste puhul ei ole katuseredeli asukoht nii tähtis kui viilkatusel, katuseredel paigaldatakse arhitektuurilistel kaalutlustel sobivasse kohta, katuseredeli paigaldamisel tuleb aga arvestada evakuatsiooniteedega.

Kahe või enama evakuatsioonitee vajaduse korral ei tohi evakuatsiooniteed olla omavahel liiga lähestikku.

Kui seinaredeli pikkus on üle 8 m, tuleb redel varustada turvarööpa või turvakorviga.

Katuseredeli turvakorvi kõrgus maapinnast määratakse projektiga.

Katuseredel, katuseredelid – redeli pikkus

Katuseredeli pikkus
Katuseredeli pikkus

Katuseredeli (seinaredeli) pikkuseks võetakse räästa kõrgus maapinnast + 0,8 m.
Redeli ülemise pulga kõrgus räästa suhtes peab olema +/- 100 mm.

Redeli alumine pulk peab olema maapinnast umbes 1-1,2 m kõrgusel.

Redeli kinnitite maksimaalne omavaheline kaugus ei tohi olla suurem kui 3 m.

Redeli konstruktsioon ei tohi olla seinale, räästale ligemal kui 200 mm.

Katuseredeli alumise pulga kaugus seinaredelist ei tohi olla suurem kui 400 mm.
Redelipulkade vahe on soovituslikult 300 mm ja redeli laius 400 mm.

Redeli laius võib olla ka suurem.

Redelid on dimensioneeritud vastu pidama 1,5 N ehk 150 kg koondatud koormusele.

Katuseredel, katuseredelid – katuseredeli paigaldus

Katuseredelite paigaldus
Katuseredeli paigaldus

Katuseredeli paigaldus nõuab erialaseid teadmisi.

Katuseredeleid võivad paigaldada ainult antud toote koolituse saanud spetsialistid.

Katuseredel, katuseredelid – katuseredeli hooldus

Katuseredeli hooldus
Katuseredeli hooldus

Peale katuseredeli paigaldamist tuleb kontrollida kinnituskruvide pingsust iga 4 kuu tagant ühe aasta jooksul.

Edaspidi tuleb katuseredeli kinnituskohti kontrollida vähemalt üks kord aastas.

Katuseredeli lisakontroll tuleb teha pärast raskeid ilmastikuolusid (paks lumi, tuisk), peale mehaanilisi vigastusi (kui katuseredelile on langenud oksad, katuselt tehakse erinevaid remonditöid).

Kontrolli võivad teha ainult selleks pädevad inimesed.

 

Katuseredel ehk seinaredel katusele ronimiseks
Katuseredel ehk seinaredel katusele ronimiseks

Redeli hooldusel tuleb kontrollida liiteid ja kinnituskohti.

Vajadusel puhastada redel mustusest,  jääst ja lumest.

Roostesed kohad tuleb puhastada ja värvida.

Katki läinud või vigastatud tooted tuleb vahetada uute vastu.

Katuseredeli eluiga sõltub paljuski hooldusest ja ehituse paiknemisest.

Katuseredel on ehituskonstruktsiooni osa
Katuseredel on ehituskonstruktsiooni osa

Katuseredel, katuseredelid – vaata, millistele hoonetele paigaldati katuseredel

Korterelamu katuse remont Tartus Kalda 16

ANK Technology OÜ katuse ehitus Harjumaal

Savekate OÜ kontori katusetööd Tartus Teguri 47B

Quantum Eesti AS büroohoone lamekatus Tartumaal

Westmeri sadam remondihalli katuse soojustus Läänemaal

Katuseredel, katuseredelid – loe “kasulik teada”artikleid

Iseliimuv AURUTÕKE

Katuse TURVATOOTED

AURUTÕKKEKILE lamekatuste ehitamisel

KÄIGURADA katustel on inimestele käimiseks

LÕUNAKESKUSE katus tõstetakse kõrgemale

KATUSELUUK võimaldab mugava pääsu katusele

ABS KATUSEPOLLAR kaitseb katusel olevaid inimesi

Katuseredel, katuseredelid – tutvu linkidel oleva teabega

katusetööd, katusetöö – meie teenused

lamekatused, kamekatusetööd – meie teenus

katuse ehitus – tehtud tööd

katuste ehitamine – kasulik teada

evari ehitus – kaasaegsed katuselahendused

Uuri, mida OÜ Evari Ehitus kirjutab ajakirjanduses

Sel talvel oli märgata eriti palju probleeme katuselt vee äravooluga

Katuse toimimiseks peab vesi katuselt minema pääsema

Vanast kaarhallist saab kaasaegne kinnisvara

Mida üllatavat toimus Soome populaarsel elamumessil

Euroopa suurim katuse- ja puidumess tõi kokku üle 600 eksponendi

Katuseredelite turvalisus – vaata video filmi

Katuseredelite turvalisus

Lamekatuse ehitus – vaata video filmi lamekatuse ehitamisest

OÜ Evari Ehitus ehitab lamekatuseid

 

Tutvu OÜ Evari Ehitus tööpakkumistega

 

OÜ Evari Ehitus – kasulikku – katuseredelid – katusele ronimiseks