Sindelkatus – dekoratiivne katusekate

Sindelkatus dekoratiivne katusekate

Sindelkatus sobib suurema kaldega kaldkatustele, mille kaldenurk on suurem kui 12º

Sindelkatus on selle artikli märksõna.

Sindelkatus ehk bituumenist sindelkattega kaldkatus

Sindelkatus ühepereelamul
Sindelkatus ühepereelamul

Sindelkattega kaldkatuse kaldenurk peab olema suurem kui 12º.

Madalama kalde korral tuleb kogu katuse pind eelnevalt katta  bituumenrullmaterjalist katusekattega ja sindelkate paigaldatakse aluskatte peale enamasti dekoratiivse kattena.

Sindelkatus ja sindelkatuse paigaldus

Sindelkatuse aluskate ja ääreplekid

Sindelkatuse neel
Sindelkatuse neel

Bituumensindlitest kattematerjali paigaldamist alustatakse neelu- viilu- ja räästasõlmede ettevalmistamisega ehk nimetatud kohad kaetakse bituumenrullmaterjaliga.

Sindelkatuse neelu kohtadesse paigaldatakse 1000 mm laiune bituumenrullmaterjalist kate, mis naelutatakse aluskatuse külge.

Naelad lüüakse siksakiliselt vahega umbes 150 kuni 200 mm.

Räästasse paigaldatakse räästaplekk.

Räästapleki peale paigaldatakse 1000 mm laiune bituumenrullmaterjalist kattepaan, mis peab ulatu räästa servani.

Sindelkatus, bituumenrullmaterjalist kattepaanid naelutatakse ülemisest servast siksakiliselt naeltega ja alumisest servast liimitakse räästapleki külge.

Sindelkatuse paigaldus
Sindelkatuse paigaldus

Iseliimuva kattepaani korral eraldi liimi vaja kasutada ei ole.

Järgnevalt paigaldatakse viiludele viiluribad.

Tuleb jälgida, et viiluriba välimine serv kataks kindlasti kolmnurkliistu.

Paigaldatud viiluriba peab liibuma aluse ja liistu külge.

Viiluriba naelutatakse siksakiliselt aluskatuse külge.

 

Sindelkatus – neelud ja räästad

Sindelkatuse neelu ja räästa liitumiskohast harjani tehakse bituumenrullmaterjalist neelupõhi, mis on räästapoolsest otsast lõigatud kiilukujuliseks.

Neelupõhi paigaldatakse neelu murdekoha keskele, naelutatakse paani äärtest ja liimitakse ülemisest ja alumisest servast neelu põhja materjali külge.

Sindelkatuse paigaldamine
Sindelkatuse paigaldamine

Bituumensindlite paigaldamist alustatakse katuse keskkohast, et katus oleks sümmeetriline.

Sindekatuse esimene ehk alumine rida paigaldatakse nii, et bituumensindli ja räästa vahele jääks umbes 30 mm ning kinnitatakse sindlisälkude keskelt naeltega.

Naelad peavad jääma sälgust umbes 20 mm kaugusele.

Sindlite alumine iseliimuv serv kinnitub alusmaterjalile.

Viilul lõigatakse sindlid parajaks ja liimitakse alusmaterjali külge.

Sindelkatus, sindelkatuse neelukohad lõigatakse hiljem kõikidel ridadel korraga.

Teise rea sindlid paigaldatakse nii, et sindlikeeled jäävad kohakuti esimese rea sälgukohtadega ning kataksid ka eelmise rea kinnitusnaelad.

Sama moodi kaetakse kogu ülejäänud sindelkatuse külg.

Pisteliselt peab kontrollima sindli ridade paralleelsust nii harja kui räästaga.

Sindelkatus – korstnad, läbiviigud, katuseharjad

Sindelkatus korsten läbiviik
Sindelkatus, korsten läbiviik

Korstnate ja läbiviikude ümber paigaldatakse sobivat värvi bituumenmaterjalist ribad.

Külgedel ja üleval liimitakse/naelutatakse need ribad katusekatte alla, all jalamil aga katusekatte peale.

Katteribad peavad ulatuma korstna või läbiviigu vertikaalpinnale vähemalt 300 mm ulatuses ja vertikaalpinnale vähemalt 150 mm ulatuses.

Vertikaalpinnal olev materjal kinnitatakse mehaaniliselt ning liimitakse.

Hiljem paigaldatakse ülespööretele plekist katted.

 

 

Sindelkatuse hari
Sindelkatuse hari

Sindelkatuse harjal asuv viimane sindliriba keeratakse üle katuseharja või lõpetatakse umbes 300 mm enne katuseharja.

Harjale kinnitatakse harjaplaat naelte ja liimiga selliselt, et järgmise harjaplaadi liimitud kinnitus katab eelmise harjaplaadi naelutatud kinnitust.

Sindelkatuse neelukohad lõigatakse neelusuunaliselt ja sümmeetriliselt korraga sirgeks.

Selleks paigaldatakse lõikamise ajaks katusekatte alla sobiv alus, et vältida alumiste kihtide vigastamist.

Hiljem liimitakse lõikeserv aluskatusele.

Sindelkatus kui dekoratiivne katusekate
Sindelkatus kui dekoratiivne katusekate

Sindelkatus – dekoratiivne katusekate – loe “kasulik teada” artikleid

Katuseneel juhib vee äravoolusüsteemi

Kärgkatus – Katepal

Bituumensindel katuste katmiseks

Viilkatus – vähemalt kahe kaldega katus

Sindelkatus – dekoratiivne katusekate – tutvu linkidel oleva teabega

katusetööd, katusetöö – meie teenused

lamekatused, lamekatusetööd – meie teenus

katuse ehitus – tehtud tööd

katuste ehitus – kasulikku

evari ehitus – kaasaegsed katuselahendused

Sindelkatus – dekoratiivne katusekate – uuri, mida kirjutab OÜ Evari Ehitus meedias

Päikesepaneelide plussid ja miinused katusel

Katuse toimimiseks peab vesi katuselt minema pääsema

Katuse õigeaegne hooldus on kogu maja tervise alus

OÜ Evari Ehitus teeb prügist moodsa hoone

Enne külmade tulekut on õige aeg oma katus üle vaadata

Lamekatuse ehitus – vaata video filmi lamekatuse ehitamisest

OÜ Evari Ehitus ehitab lamekatuseid

 

Vaata OÜ Evari Ehitus tööpakkumisis

 

OÜ Evari Ehitus – kasulik teada – Sindelkatus – dekoratiivne katusekate