Teaduskeskus AHHAA katusetööd Tartus

Maailma parim katus 2011

Maailma parim katus 2011 asub Eestimaal Tartus

Maailma parim katus 2011

1990. aastatel toimus Eestis lamekatuste ehitamises kvalitatiivne murrang

Ruberoidrullmaterjalide asemel hakati lamekatuseid ehitama uue põlvkonna materjalidega nagu APP, SBS bituumenrullmaterjalidegavõi PVC plastmembraanidega. Katustelt kadusid suured pigikatlad. Lamekatuse kattematerjale hakati paigaldama gaasipõletite ja soojaõhupuhuritega.
Seni kasutatud soojustusmaterjalide nagu TEP-plaadid, põlevkivituhkplaadid asemele tulid uued ja efektiivsed katusevillad ja katusevahud.

Lamekatuste ehitamistelt kadusid segutasanduskihid ja katuseid hakati aluskonstruktsioonide külge tüübeldama.
Lamekatused muutusid kergemaks, efektiivsemaks ja lamekatusetööde sõltuvus aastaajast vähenes.

Eesti ehitaja ei ole tänapäeval enam üksinda, vaid integreeritud maailma ja võimalus kasutada kõiki maailmas kasutatavaid materjale ja tehnoloogiaid.

 

Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liit (EKFL)

Enamus eesti katuseehitajaid on koondunud Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liitu (EKFL), mis on maailma katusemeistreid koondava organisatsiooni IFD (International Federation for the Roofing Trade) täisõiguslik liige. Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu liikmed osalevad erinevatel messidel Eestis (Eesti Ehitab, Tartu Ehitus- ja Sisustusmess ja teised), külastavad katusematerjale ja -tarvikuid tootvaid tehaseid erinevates riikides Saksamaal, Soomes, Venemaal ja mujal (ABS, Katepal, Tehnonicol, …), osalevad IFD korraldatud üritustel (kongressid, võistlused ja teised üritused).

Baltroof 2012 võistlused Moostes Põlvamaal

Organiseerime koos Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liiduga noorte katusemeistrite kutsevõistlusi Baltroof.

Baltroof 2012 võistlused toimusid 26.-28. juulini 2012 Moostes Põlvamaal.

Võistluse edukamad said õiguse esindada Eesti katusekatjaid noorte maailmameistrivõistlustel 2012. aasta novembris Ŝveitsis Lutsernis.

Noorte katusemeistrite 2012 MM Lutsernis Šveitsis

2012. aasta noorte katusemeistrite MM toimus 14.-17. novembrini Lutsernis Šveitsis.

Kaks kolmandat kohta ja eriauhind.

Baltroof 2014 toimus Erglis Lätimaal

Baltroof 2014 toumus 22.-24. maini 2014 Erglis Lätimaal

Võistluse edukamad said õiguse esindada Eesti katusekatjaid noorte maailmameistrivõistlustel 2014. aasta novembris Rumeenias Bukarestis.

Noorte katusemeistrite 2014 MM Bukarestis Rumeenias

2014. aasta noorte katusekatjate MM toimus 19.-21. novembrini Bukarestis Rumeenias.

Üks teine koht.

Baltroof 2016 toimus Tallinnas Eestis

Baltroof 2016 toimus 21.-23. aprillini 2016 Eesti Näitused õuealal Tallinnas Eestis.

Võistluse edukamad said õiguse esindada Eesti katusekatjaid noorte maailmameistrivõistlustel 2016. aasta novembris Varssavis Poolas.

Noorte katusemeistrite 2016 MM Varsavis Poolas

2016. aasta noorte katusemeistrite MM toimus 26.-28. novembrini Varsavis Poolas.

Üks teine koht.

Baltroof 2017 toimus Riias Lätis

Baltroof 2017 toimus 28.-29. oktoobrini 2017 Riias Lätis.

Võistluse edukamad said õiguse esindada Eesti katusekatjaid noorte maailmameistrivõistlustel 2018. aasta novembris Riias Lätis.

Noorte katusemeistrite 2018 MM Riias Lätis

2018. aasta noorte katusemeistrite MM toimus 13.-17.novembrini Riias Lätis.

Kaks kolmandat kohta.

Eesti noortel katusekatjatel on läinud võistlustel hästi

Luzernis 2012 saavutati kaks kolmandat kohta ja üks eriauhind.
Bukarestis 2014 üks teine koht.
Varssavis 2016 üks teine koht.
Riias 2018 kaks kolmandat kohta.

Maailma parim katus

Maailma katusemeistreid koondav organisatsioon IFD korraldab iga kahe aasta tagant võistlust „Maailma parim katus“. 2011 aasta  maailma parimaks katuseks valiti teraskatuste kategoorias Teaduskeskus AHHAA, Sadama 1, Tartu katus, mille valmimisse panustas ka OÜ Evari Ehitus (maailma parim katus 2011).

Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liit

Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liit

OÜ Evari Ehitus on Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu liige

Katuseliit. Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liit
Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liit - EKFML
EKFML on IFD liige alates aastast 2012
EKFML on IFD liige alates aastast 2012
OÜ Evari Ehitus on Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liit ehk EKFML liige alates 2012. aastast. Tänaseks kuuluvad Liidu liikmeks ligi 49 oma ala tipptegijat.

Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidul on järgmised tegevuse eesmärgid

1. Turuosaliste koolitus
Eesmärgiks on viia erialane info oma koolitusklassi ja praktikumide läbi turuosalisteni, aga ka kutsekoolideni jm õppeasutusteni. Plaanime luua infokeskuse koos raamatukoguga.

2. Turu korrastamine, litsentsisüsteem
Eesmärgiks on luua litsenseerimissüsteem, mille järgi toimuks katusemeistrite atesteerimine. Ajalooliselt on paljudes Euroopa maades toiminud tsunftide ja gildide süsteem, mida näiteks saksakeelsetes maades rakendatakse edukalt tänaseni. Esmalt õpipoisi staatus, mille käigus omandatakse erialaseid oskusi meistrite käe all, seejärel eksami sooritamine. Eksami sooritamisel on õigus alustada iseseisvat tööd erialameistrina. Liidu ülesanne on luua teoreetiline-praktiline metoodika, koostada eksamimaterjalid ja  moodustada tunnustatud eksamikomisjon.

3. Värske info maailmast Eesti tegijateni toomine
Osaleme erialaüritustel ja proovime parimad palad sealt tuua Liidu liikmeteni.

4. Seadusandluse loomine, normide ja katuseehituse reeglite loomine
Eesti turul puuduvad ühtselt aktsepteeritavad katuseehituse normid ja reeglid. Kogu protsess toimub tootjate paigaldusjuhendite ja seetõttu ärihuvide alusel. Liidu eesmärk on luua reeglistik kasutatavate materjalide omaduste, töövõtete ja meetodite kohta. Paljude katuseliikide kohta ei ole mitte mingit reeglistikku üldse olemas. Olemasolevad standardid on keeruka sõnastusega, praktilise kogemuseta koostatud tõlked, mis ei ole kohandatud Eesti turu jaoks. Meie eesmärk siinkohal seda olukorda parandada.
Loomulikult on meie kohus Liidu liikmete õiguste eest seismine suhetes tellijate ja peatöövõtjatega.

5. Seltsielu korraldamine erialainimestele
Erinevate ürituste organiseerimine katusevaldkonnas toimuva laiemaks tutvustamiseks. Selleks plaanime Aasta Katuse konkurssi, kutsealavõistluste korraldamist jpm tegevusi.

7. Liidu kohustus on seista Liidu liikmete põhjendatud õiguste eest suhetes tellijate ja töövõtjatega.

Vaata EKFML-ga seotud uudiseid OÜ Evari Ehitus kodulehel

  1. Maailma parim katus 2011
  2. Baltroof 2016 – noorte katusemeistrite jõuproov

Vaata OÜ Evari Ehitus avaldatud artikleid EKFML kodulehel

  1. Millele pöörata tähelepanu enne lamekatuse renoveerimist?
  2. Kortermajade lamekatuste renoveerimisest
  3. 6 põhjust kasutada katuse soojusisolatsioonina vahtklaasi
  4. Euroopa suurimal katusemessil

[/ vc_column_text] [/ vc_column] [/ vc_row]

Katuseehitus – tehtud tööd – lamekatuseehitus

Katuseehitus on OÜ Evari Ehitus töö, kirg ja kutsumus

Üle 25 aasta kogemusi

OÜ Evari Ehitus on Lõuna-Eesti juhtiv lamekatuste ehitaja.
Põhiline tööpiirkond on Lõuna-Eesti, kuid teeme töid üle Eesti. Kaasaegne tehnoloogia võimaldab ehitada kvaliteetselt ja aastaringselt. Töötajatel on pikaajaline töökogemus, erialane väljaõpe. Toimub järjepidev erialane täiendkoolitus.  Pikk töökogemus ehituses, lamekatuste ehitamisel, hüdroisolatsioonitöödel võimaldab pakkuda usaldusväärseid töötavaid lahendusi. Tehtud töödel on kaheaastane garantii.

SBS katus, PVC katus – kasulik teada

SBS katus, PVC katus – juhendmaterjalid ehitajatele, tellijatele, ehitushuvilistele

SBS katus ja PVC katus ehk SBS ja PVC kattega katused on meie tingimustes ennast igati õigustanud ja paljudel juhtudel ainulahenduseks.  

Anname hea meelega nõu meie tegevusvaldkonda jäävate tööde osas.

OÜ Evari Ehitus põhitegevuseks on lamekatuste ehitamine, remont, renoveerimine, rekonstrueerimine, hüdroisolatsioonitööd, marmoroc fassaadikattesüsteemid.

Küsimuste korral palun kirjutage meile [email protected] ja/või küsige katusetööde pakkumist.

SBS ja PVC kattega lamekatuste ehitamise ja hooldamise juhendid

Lamekatuste ehitamise pildigaleriid

Kandva profiilpleki paigaldus (lamekatus)

Katuse aurutõke ja soojustuse paigaldus (lamekatus)

PVC katus ehk PVC plastrullmaterjalist kattega katuste ehitus (PVC katus, lamekatus)

SBS katus ehk SBS bituumenmaterjalist kattega katuste ehitus (SBS katus, lamekatus)

 

Lamekatuste ehitamine – täiendav materjal

OÜ Evari Ehitus (film)
OÜ Evari Ehitus ehitab lamekatuseid (film)
OÜ Evari Ehitus ehitab bituumenrullmaterjalist lamekatuseid (film)

Katusetööd – meie teenused – lamekatuste ehitus
Lamekatus – parim ja soodsaim katuselahendus
SBS katusekate on enim kasutatav katusekattematerjal
Vikipeedia – lamekatus

Katust peab kontrollima kevadel ja sügisel
Millal on aeg mõelda kortermaja katuse renoveerimisele ja kuidas seda õigesti teha
Lamekatuse omaniku meelespea
Lamekatuse ehitamine on trendikas
Lamekatuste remont, renoveerimine, rekonstrueerimine
Pollar tagab katusel turvalisuse
Vahtklaas on ainulaadne soojusisolatsioonimaterjal
Tõhus ja kvaliteetselt paigaldatud aurutõke tagab katusele pika eluea
Õigesti ehitatud katus peab ajale vastu
Miks vajab enamus Eesti hooneid energiatõhususe parandamist
Katusest sõltub maja eluiga
Iga katuseomanik saab katuse eluiga oluliselt pikendada

Katusetööd, hüdroisolatsioonitööd, lamekatuste ehitus

Hüdroisolatsioonitööd – vundament, katus

Hüdroisolatsioonitööd - vundamentide ja katuste katmine rullmaterjalidega

Hüdroisolatsioonitööd - vundament, katus

HÜDROISOLATSIOONITÖÖD – OÜ Evari Ehitus teeb hoonetele ja rajatistele hüdroisolatsioonitöid

Hoone hüdroisolatsioonitööd - OÜ Evari Ehitus
Katuse hüdroisolatsioon

Hüdroisolatsioonitöödeks nimetatakse töid, mis on vaja teha niiskuse ja vee ehituskonstruktsiooni sattumise takistamiseks 

Ehituskonstruktsioone niiskuse eest kaitsva kihi ehk hüdroisolatsiooni paigaldamine pikendab ehitiste eluiga ning hoiab ära vee ja niiskuse tõttu toimuva lagunemisprotsessi.

OÜ Evari Ehitus hüdroisoleerib vundamente, keldriseinu, põrandaid, katuseid, terrasse, rõdusid, korrusparklaid, sildu, tunneleid kasutades hüdroisolatsioonitööde tegemiseks kas bituumenmaterjale või plastmaterjale.

Enamus hüdroisolatsioonitöid tehakse erinevate materjalide konstruktsioonipinnale lisamisega: bituumenkrunt ehk praimer, üks või mitu võõba- või/ja rullmaterjalikihti.

Bituumenkate, hoone hüdroisolatsioonitööd Tartus Ladva 4a
Bituumenkate

Tavapärastel lamekatustel, vundamentidel, põrandatel on hüdroisolatsiooniks kas bituumenrullmaterjalist või plastrullmaterjalist kate. Olenevalt kohast võib katteid paigaldada kas ühes või mitmes kihis. Olenevalt kohast on võimalus kasutada ka võõpisolatsioone. Võõphüdroisolatsiooni kantakse aluspinnale kas pintsli või rulliga. Rullhüdroisolatsioonikihi (bituumenrullmaterjal, PVC) paigaldamiseks kasutatakse kas gaasipõletit või kuumaõhufööni.

Paigaldatav hüdroisolatsioon kaitseb ehituskonstruktsioone vee ja niiskuse kahjustava toime eest.

Paigaldamise ajal peab hüdroisolatsiooni aluspind olema tasane ja kuiv. Aluspinnas olevad augud tuleb eelnevalt täita, muhud ja väljaulatuvad osad aga tasandada.

Hüdroisolatsioon peab olema pidev ja veetihe, mehaaniliselt tugev staatilise surve ja dünaamilise liikumise suhtes, mehaaniliselt tugev hüdroisolatsiooni katvate materjalide suhtes.  Samuti peab materjal olema vastupidav keemiliselt agressiivsele veele, keemiliselt püsiv teiste kasutatavate ehitusmaterjalide suhtes, püsiv temperatuurimuutustele.

PVC katuste ehitamine - OÜ Evari Ehitus
Soojustamistööd

Sageli hüdroisoleeritud pinnad soojustatakse. Selleks kasutatakse erinevaid soojustusvahtusid nagu vahtpolüstüreen (EPS), ekstrudeeritud polüstüreen (XPS), jäik polüuretaanvaht (PUR, PIR soojustus), vahtklaas (CG). Soojustuseks võib kasutada ka kergkruusa.

Vaata galeriid:

Küsi hinnapakkumist

Nimi (kohustuslik)

E-post (kohustuslik)

Teate sisu