Lamekatuse ehitamine remonditöökojale Kobelas. Katusekatteks kasutati kahekordset SBS bituumenrullmaterjali.

Lamekatuse ehitamine remonditöökojale Kobelas

Lamekatuse ehitamine remonditöökojale Kobelas Antsla vallas Võrumaal. Lamekatusetöö tegi OÜ Evari Ehitus 2011. aastal.

Lamekatuse aluskonstruktsiooniks ehk kandekonstruktsiooniks paigaldati kandev profiilplekk ehk kandeprofiilplekk ehk kandeplekk ehk alusplekk. Profiilplekk kinnitati kruvidega kandetalade külge. Kandepleki paanid kinnitati omavahel isepuuruvate plekikruvidega sammuga 500 mm. Lamekatuse aurutõkkekihiks kasutati kileaurutõket paksusega 0,2 mm. Aurutõkke erinevad paanid paigaldati ülekattega vähemalt 200 mm ja ühenduskohad kinnitati ehk tihendati teibiga.

Lamekatus soojustati vahtpolüsteroolist EPS 50 2*100 mm paksuste plaatidega. Plaatidevahelised praod tihendati ehitusvahuga. Vahtsoojustuse pealmisesse kihti lõigati katusetuulutuse peakanalid mõõduga 90*50 mm. Soojustuse pealmine kiht ehk lamekatuse tuulutussüsteem ehitati 30 mm paksustest tuulutussoontega Paroc kivivillast plaatidega. Plaatide tuulutussooned paigaldati katusekalde suunas ehk räästast katuseharja suunas.

Katusekatteks kasutati kahes kihis keevitatud ehk kahekihilist SBS bituumenkattematerjali ehk hüdroisolatsioonikihti ehk vett pidavat kihti. Keevitamiseks kasutati gaasipõleteid. Pealmine kiht oli kildkivi puistega. Paigaldatud aluskiht oli ilma puisteta. Katusekihid kinnitati aluskonstruktsiooni külge katusetüüblitega. Tüübliteks kasutati plastist teleskooptüübleid. Kinnituselemendiks aga isepuuruva otsaga lameda peaga plekikruvisid. Plastüüblid valiti nii, et tüübel oleks soojustuse paksusest lühem vähemalt 15 mm ja kruvid valiti nii, et kruvi ulatuks kandeplekist läbi vähemalt 25 mm. Tüüblid paigaldati hüdroisolatsioonikihi alumise katte ühendusvuukidesse. Ühendusvuukides oli katusepaanide ülekate pikivuukides vähemalt 100 mm ja ristvuukides vähemalt 150 mm. Katusekatte ülespöörded ehk tõsted valmistati SBS rullmaterjalist.

Tuulutussüsteemi toimimiseks paigaldati katusele alarõhutuulutid. Alarõhutuulutid tugevdati bituumenmaterjalist tugevduslappidega. Lamekatus on välimise vee äravooluga. Katuse räästasse paigaldati veeninaplekk. Vihmavee ärajuhtimiseks katuselt ehitati vihmaveerennidest ja vihmaveetorudest vihmaveesüsteem.

Objekti andmed

Objekt:   Antsla remonditöökoda
Aadress:   Kobela alevik, Antsla vald, Võrumaa

Galerii