Kooli katusetööd Tartus Ploomi 1

Profiilpleki paigaldus. Tartu Kroonuaia Kool katusetööd Ploomi 1

Uues õppehoones hakkab kool kandma Tartu Pärli Kooli nime.

Koolihoone tarbeks rekonstrueeritakse endise lasteaiahoone kaks korpust ning ehitatakse juurde spordisaal, söökla, aula, raamatukogu, töökabinetid, ja peasissepääs.

Ploomi 1 asuvasse uude õppehoonesse on planeeritud palju loov- ja oskusainete ruume, kuna koolis kasutusel olevates õppekavades on tavaõppekava tavaõppekavaga võrreldes selliste ainete osakaal oluliselt suurem.

Kaasaegseks õpperuumiks kujundatakse ka kooli juurde rajatav erivajadustega õpilastele sobilik õueala.

Uus koolimaja tähendab meile eelkõige kaasaegset ja turvalist õppekeskkonda, mis võimaldab senisest rohkem pakkuda erinevaid võimalusi õpilaste arengu mtoetamiseks.

Ain Ostrat - Kroonuaia kooli direktor
Tehtud tööd

Kooli pildigalerii

OÜ Evari Ehitus – tehtud tööd – Tartu Kroonuaia Kool katusetööd Ploomi 1
Tartu linn logo

Tellija:

Tartu linnavalitsus

Projekti nimi:

Koolimaja katusetööd

Kategooria:

lamekatus

Ehituse tüüp:

Koolihoone

Tööde iseloom:

Uusehitus/renoveerimine

Riik:

Eesti

Aadress:

Ploomi 1, Tartu linn, Tartumaa

Projekti algus:

Jaanuar 2023

Projekti lõpp:

Juuni 2023

Iseloomulik näitaja:

Katusepind 2 154 m²