PVC kattega katus Kroonpress trükikojal Tartus

PVC katus Tartus

PVC katus kaasaegsemale trükiettevõttele Baltikumis

PVC kattega katus.

PVC katus Tartus

PVC kattega katuse ehitas OÜ Evari Ehitius kõigest ühe kuuga 2018. aasta aprilli kuus.

Katuse pinnna suuruseks oli 5000 m².

PVC katuse konstruktsioon

Katuse aluskonstruktsioon ehitati kandeprofiilplekist.

Soojustuse aluskihina kasutati kivivill Technoroof N30 50 mm paksuseid soojustusplaate, põhisoojustuseks vahtpolüstüreeni EPS 50 130 mm ja pealiskihina Tachrock V50 40 mm paksuseid katteplaate.

Katuse aurutõkkekihiks kasutati 0,2 mm paksust aurutõkkekilet.

Katuse kalded moodustati katuse kandeelementidega. Vastukalded ehitati kaldu lõigatud vahtpolüstüreen plaatidega.

Katusele ehitati kivivillplaatidest tuletõkketsoonid.

Katusekate ehitati ühekiisena PVC katusekatte materjalist.

Paigaldatio 287 jm parapetiplekki, 14, vihmavee äravoolu katuselehtrit, 18 suitsuluuki.

Uus ehitatav hoone ühendati olemasoleva kompleksiga selleks otstarbeks ehitatud ühendusgalerii abil.

Loe veel PVC katus Kroonpress trükikojal Tartus

Kroonpress

 

OÜ EVari Ehitus – uudised – PVC kattega katus Kroonpress trükikojal Tartus