Kaarhalli katus Tartus Jaamamõisa 34

Nõukogude ajast pärit kaarhall vajas soojustamist ja uut korralikku katust.
Kaarhalli karjast plekist katusepaanid olid oma aja ära elanud ja ei pidanud kinni enam sademeid ega niiskust.
Ajad on muutunud ja kaarhall vajas ka soojustamist.

Kaarhalli katuse soojustamiseks kasutasime katusevilla.
Katusekatteks ehk hüdroisolatsioonikihiks keevitati katusele SBS bituumenrullmaterjalist kate.

Kalle Kukk - haldusjuht

Tehtud tööd

Kaarhalli katus Teater Vanemuine SA Tartus Jaamamõisa 34

Lamekatuse ehitus, lamekatusetööd

Hüdroisolatsioon – hüdroisolatsioonitööd

Teater Vanemuine SA kaarhalli mõõdud – laius 15 m, kõrgus 7,5 m, pikkus 28,3 m.

Olemasoleva kaarhalli katuse pind korrastati.

Teater Vanemuine SA kaarhalli katuse soojustuseks kasutati kivivilla Rockroof, mille peale laotati tuulutussoontega klaasvillast katteplaadid OL-TOP30. Soojustusplaadid suruti tihedalt omavahel kokku ja välditi plaatide ühenduskohtades ritikujulise mustri tejjimist.

Teater Vanemuine SA kaarhalli katuse soojustusplaatide peale keevitati SBS bituumenrullmaterjalist hüdroisolatsioonikiht ehk kattekiht. Rullmaterjali erinevad paanid paigaldati omavahel ülekattega pikivuukides vähemalt 100 mm ja ristivuukides vähemalt 150 mm. Paanide ühendusvuukidest suruti välja bituumeniriba laiusega 5 kuni 10 mm.

Kattekonstruktsioon tüübeldati katuse aluskonstruktsiooni külge.

Katusekatteks keevitati katusele ühekihiline SBS rullmaterjalist kattekiht.

Katusele paigaldati 7 alarõhutuulutit, 104 jm servaplekke.

Loe veel Jaamamõisa linnaosa

https://www.tartu.ee/sites/default/files/research_import/2018-05/1769DP3_Jaamam%C3%B5isa.pdf

Galerii

OÜ Evari Ehitus – tehtud tööd – Kaarhalli katus Teater Vanemuine SA Tartus Jaamamõisa 34

Vanemuine logo

Tellija:

SA Teater Vanemuine

Projekti nimi:

Kaarhalli katusetööd

Kategooria:

Lamekatus

Ehituse tüüp:

Kaarhall

Tööde iseloom:

Olemasolev ehitus

Riik:

Eesti

Aadress:

Jaamamõisa 34, Tartu

Projekti algus:

August 2019

Projekti lõpp:

September 2019

Iseloomulik näitaja:

Katuse pind 667 m²