Eesti Energia AS Enefit 280 õlitehase katused Auvere külas

Eesti Energia AS Enefit 280 õlitehase katused

Eesti Energia AS Enefit 280 õlitehase katused Auvere külas Vaiavere vallas Ida-Virumaal

Eesti Energia AS Enefit 280 õlitehase katuse ehk palju erinevaid katuseid ehitas OÜ Evari Ehitus 2011. kuni 2013. aastal. Tegelikkuses kestsid katusetööd ligemale kaks aasta.

Suurimaks väljakutseks oli kaldgaleriide katuste ehitamine. Galeriide kõrgeim osa asus 80-90 m kõrgusel maapinnast. Väga hoolikalt tuli läbi mõelda katusel töötavate inimeste suhtelisel kitsastel katustel liikumine ja turvalisus. Samuti pidi hoolikalt planeerima materjali toimetamise katusele.

Eesti Energia AS Enefit 280 õlitehase katused –
tuhapulbi pumpla katus

Katuse aluskonstruktsioon korrastati. Katuse aluskonstruktsioonile paigaldati L-plekid mõõtudega 100*500 mm. Betoonpinnale keevitati ühekordsest SBS bituumenrullmaterjalist hüdroisolatsioonikiht.

Katus soojustati täisvillsoojustusega. Põhisoojustuseks kasutati kivivilla Technoroof N30 paksusega 150 mm. Põhisoojustuse pealmisele pinnale hööveldati katuse tuulutuse peakanalid. Peakanalite laiuseks on 90 mm ja sügavuseks 50 mm. Soojustuse pealmiseks kihiks paigaldati tuulutussoontega Isover klaasvillast kattekiht. Tuulutussooned paigaldati katuse kaldega samas suunas. Katuse vastukalded ehitati kaldu lõigatud vahtpolüsteroolist.

Katuse katteks ehk hüdroisolatsioonikihiks ehk vett pidavaks kihiks keevitati katusele kahekihiline SBS bituumenrullmaterjalist kate. Katte alumisest kihist kinnitati katus aluskonstruktsiooni külge. Kinnitamiseks kasutati katuse tüübleid ehk teleskooptüübleid. Kinnituselemendiks olid metallist betoonikiilud. Kiilud löödi betoonpinda puuritud aukudesse. Katusepinna ja vertikaalpinna ühendusjoonele kinnitati kruvidega immutatud puidust kolmnurkne liist.

Parapetid kaeti kahekihilise SBS bituumenrullmaterjaliga. Parapettidele paigaldati parapetiplekid. Katus on sisemise vihmavee äravooluga. Vihmavee ärajuhtimiseks katuselt paigaldati katusekonstruktsiooni vihmavee kaevud ehk vihmavee lehtrid. Kaevud on elektrilise küttega. Prahi kaevu sattumise kaitseks paigaldati kaevudele peale prahisõelad. Katusele paigaldati 10 alarõhutuulutit. Tuulutite kinnitamiseks ja ühenduskoha tugevdamiseks keevitati tuulutite jalamitele tugevduslapid ehk lisalapid.

Kogu tehase katused ehitati lamekatustena.

Eesti Energia AS Enefit 280 õlitehas

Objekti andmed

Objekt:   Eesti Energia AS Enefit-280 õlitehas
Aadress:   Auvere küla, Vaivara vald, Ida-Virumaa

Pildigalerii - õlitehase katused

1953. aastal võeti Eestis kasutusele õli tootmise tehnoloogia, kus õli tootmisel kasutati tahket soojuskandjat.

Murranguliseks oli 1980. aasta, kui elektrijaama kõrvale ehitati uus õlitehas, kus pandi tööle uus süsteem nimega Enefit ehk sobivad energialahendused. Kuna loodetud efekti koheselt ei saadud, tuli seadmeid 70 protsendi ulatuses uuendada. Tehases töötab kaks seadet – vanas teahases Enefit-140 ja uues tehases Enefit-280. Number näitab, mitu tonni põlevkivi seade ühes tunnis töötleb. Kokku on välja töötratud 4 tehnoloogiat ja Enefit on üks kahest, mis suudab töödelda peenikest põlevkivi.

OÜ EVARI EHITUS – katuseehitus 2012 – Eesti Energia AS Enefit 280 õlitehase katused