Katusetööd kortermajal Tartus Mõisavahe 5 ja 6

Maja korrashoid algab korras katusest. Kui katus on korras, siis kestab ka maja. Soojustasime katused korralikult, korrastasime parapetid ja vihmavee äravoolusüsteemid. Katusekatteks keevitati katusele kahekordne SBS bituumenmaterjalist katusekate.

Dagmar Matiisen - juhatuse liige

Tehtud tööd

Katusetööd Mõisavahe 5 ja 6 kortermajal Tartus

Katuste remont – lamekatuste renoveerimine

Katuse soojustus – soojustustööd

Hüdroisolatsioon – hüdroisolatsioonitööd

Kortermaja olemas olev katuste pind korrastati.

Olemas olevad ventilatsioonikorstnad laoti kõrgemaks.
Ventilatsioonikorstende avadele paigaldati ette võrgud lindude pesitsuse vältimiseks.

Katusekallete osaliseks korrigeerimiseks kasutati kergkruusa.

Kortermaja katuse soojustuseks kasutati vahtpolüstürooli EPS 60 paksusega 300 mm, mille peale laotati klaasvillast plaadid OL-TOP30.
Soojustusplaatide paigaldamisel välditi plaatide ühenduskohtades ristikujulise mustri teket.
Soojustuse erinevad kihid asetati nihkesse, et ei tekiks soojustust läbivaid vertikaalseid vuuke.

Katusekatteks keevitati katusele kahekihiline SBS rullmaterjalist kattekiht.
Rullmaterjali paanid paigaldati omavahel ülekattega pikivuukides vähemalt 100 mm ja otsavuukides vähemalt 150 mm.
Katusekatte paanide ühendusvuugist suruti välja bituumeniriba laiusega 5 kuni 10 mm.
SBS rullmaterjali pealmine kattekiht paigaldati aluskihi suhtes nihkesse, et ei tekiks erinevas kihis olevate vuukide kattumist.

Katusel vahetati välja kolm elektriliselt köetavat äravoolukaevu/äravoolulehtrit.
Katusele paigaldati aurutõkkekaev, mile peale sadeveekaev.

Parapetile paigaldati 134 jm ääreplekki.

Paigaldati 3 katuseluuki, 8 katusepollarit.

Trepikojas vahetati välja sadeveepüstakud.

Katusele paigaldati 33 alarõhutuulutit.

Loe veel kortermaja Tartus Mõisavahe 5 ja 6

https://www.teatmik.ee/et/personlegal/80055848-Tartu-linn,-M%C3%B5isavahe-tn-5,-M%C3%B5isavahe-tn-6-korteri%C3%BChistu

Galerii

OÜ Evari Ehitus – tehtud tööd – Katusetööd kortermajal Tartus Mõisavahe 5 ja 6

Tartu Korteriühistute Liit

Tellija:

Tartu linn, Mõisavahe 5, Mõisavahe 6 korteriühistu

Projekti nimi:

Olemasoleva kortermaja katusetööd

Kategooria:

Lamekatus

Ehituse tüüp:

korterelamu

Tööde iseloom:

Olemasolev ehitus

Riik:

Eesti

Aadress:

Mõisavahe 5, Mõisavahe 6, Tartu

Projekti algus:

August 2019

Projekti lõpp:

Oktoober 2019

Iseloomulik näitaja:

Katuse pind 604 m²