Katusetööd Tartus Mõisavahe 5 ja 6 Annelinnas

Katusetööd Tartus Mõisavahe 5 ja 6 kortermajal Annelinnas

Maja korrashoid algab korras katusest. Kui katus on korras, siis kestab ka maja.

Soojustasime katused korralikult, korrastasime parapetid ja vihmavee äravoolusüsteemid.

Katusekatteks keevitati katusele kahekordne SBS bituumenmaterjalist katusekate.

Dagmar Matiisen - juhatuse liige
Tehtud tööd

Katusetööd Tartus Mõisavahe 5 ja 6 kortermajal Annelinnas

Katuse ettevalmistustööd

Kortermajade olemasolev katuste pind korrastati.

Ventilatsioonikorstente tööd

Olemasolevad ventilatsioonikorstnad laoti kõrgemaks.

Ventilatsioonikorstende avadele paigaldati ette võrgud lindude pesitsuse vältimiseks.

Katusetööd Tartus Mõisavahe 5 ja 6 kortermajal Annelinnas – katusekallete korrigeerimine

Katusekallete osaliseks korrigeerimiseks kasutati kergkruusa.

Katuse soojustustööd

Kortermaja katuse soojustuseks kasutati vahtpolüstürooli EPS 60 paksusega 300 mm, mille peale laotati klaasvillast plaadid OL-TOP30.

Soojustusplaatide paigaldamisel välditi plaatide ühenduskohtades ristikujulise mustri teket.

Soojustuse erinevad kihid asetati nihkesse, et ei tekiks soojustust läbivaid vertikaalseid vuuke.

Katuse katmine hüdroisolatsiooniga

Katusekatteks keevitati katusele kahekihiline SBS rullmaterjalist kattekiht.

Rullmaterjali paanid paigaldati omavahel ülekattega pikivuukides vähemalt 100 mm ja otsavuukides vähemalt 150 mm.

Katusekatte paanide ühendusvuugist suruti välja bituumeniriba laiusega 5 kuni 10 mm.

SBS rullmaterjali pealmine kattekiht paigaldati aluskihi suhtes nihkesse, et ei tekiks erinevas kihis olevate vuukide kattumist.

Katuse äravoolulehtrite vahetus

Katusel vahetati välja kolm elektriliselt köetavat äravoolukaevu/äravoolulehtrit.

Katusele paigaldati aurutõkkekaev, mile peale sadeveekaev.

Katusetööd Tartus Mõisavahe 5 ja 6 kortermajal Annelinnas – parapetiplekkide paigaldus

Parapetile paigaldati 134 jm ääreplekki.

Katuseluukide, katusepollarite ja alarõhutuulutite paigaldus

Paigaldati 3 katuseluuki, 8 katusepollarit.

Katusele paigaldati 33 alarõhutuulutit.

Sadeveepüstakute vahetus

Trepikojas vahetati välja sadeveepüstakud.

Loe veel kortermaja katusetööd Mõisavahe 5 ja 6

Pildigalerii - kortermaja katusetööd

Katusetööd Tartus Mõisavahe 5 ja 6 kortermajal Annelinnas – veel kortermajade katusetöid

OÜ Evari Ehitus – tehtud tööd – Katusetööd Tartus Mõisavahe 5 ja 6 kortermajal Annelinnas
Tartu Korteriühistute Liit

Tellija:

Tartu Korteriühistute Liit

Projekti nimi:

Olemasoleva kortermaja katusetööd

Kategooria:

Lamekatus

Ehituse tüüp:

korterelamu

Tööde iseloom:

Olemasolev ehitus

Riik:

Eesti

Aadress:

Mõisavahe 5 ja 6, Tartu linn, Tartumaa

Projekti algus:

August 2019

Projekti lõpp:

Oktoober 2019

Iseloomulik näitaja:

Katuse pind 604 m²