Tartu Ülikooli ettevõtluskeskuse katusetööd Tartus

Tartu Ülikooli ettevõtluskeskuse katusetööd Tartus Narva mnt 18/20

Tartu Ülikooli ettevõtluskeskuse katusetööd.

Oluline lisatõestus selle maja vajalikkusest on tõik, et Tartu Ülikooli vastuvõtt on erakordselt edukas just IT-erialadel

Toomas Asser - Tartu Ülikooli rektor
Tehtud tööd

Tartu Ülikooli ettevõtluskeskuse katusetööd Tartus Narva mnt 18/20

Tartu Ülikooli ettevõtluskeskuse katusetööd –
Katuse auruisolatsiooni paigaldus

Tartu Ülikooli ettevõtluskeskuse katusekonstruktsiooni  aurutõkkeks kasutati SBS bituumenrullmaterjali.

Katuse soojustustööd

Hoone katuse soojustus ehitati vahtpolüstüroolist EPS 60 paksusega 380 mm, mille peale paigaldati klaasvilla OL-TOP50 plaadid.

Soojustusplaadid paigaldati nii, et ei oleks plaatide ühenduskohtades ristiga mustreid.

Soojustuse erinevad kihid paigaldati omavahel nihkesse nii, et plaatide vertikaalsed ühenduskohad ei läbiks kogu soojustust.

Tartu Ülikooli ettevõtluskeskuse katusetööd –
katuse kalded ja vastukalded

Katuse kalded ja vastukalded ehitati vahtpolüstüroolist.

Katuse tuletõkketsoonide ehitus

Katuse tuletõkketsoonide ehitamiseks kasutati kivivilla.

Tartu Ülikooli ettevõtluskeskuse katusetööd –
Katuse katmine hüdroisolatsiooniga

Keskuse katuse katteks ehk hüdroisolatsioonikihiks keevitati katusele kahekihiline SBS bituumenrullmaterjalist kattekiht.

Bituumenrullmaterjali paanid paigaldati omavahel ülekattesse pikivuukides vähemalt 100 mm ja otsavuukides vähemalt 150 mm.

Paanide ühenduskoha vuukidest suruti välja bituumeniriba laiusega 5 -10 mm.

Katusekatte pealmine kiht paigaldati alumise kihi sutes nihkesse, et paanide ühendusvuugid ei sattuks kohakuti.

Katusekonstruktsiooni kinnitamine

Kogu katusekonstruktsioon kinnitati aluskonstruktsiooni külge teleskoop tüüpi tüüblitega.

Tartu Ülikooli ettevõtluskeskuse katusetööd –
Parapeti ehitus

Vihmavee ärajuhtimisseadmete paigaldus

Vihmavee ärajuhtimiseks paigaldati katusele 5 vihmaveelehtrit.

Vihmaveelehtrid paigaldati katusepinnast 20 – 30 mm madalamale.

Vihmaveelehtritele paigaldati peale prahisõelad.

Tartu Ülikooli ettevõtluskeskuse katusetööd –
Alarõhutuulutite ja suitsuluukide paigaldus

Paigaldati 20 alarõhutuulutit, 2 suitsuluuki.

Tartu Ülikooli ettevõtlusekeskus – Narva mnt 18/20, Tartu linn, Tartumaa

Pildigalerii - koolihoone katusetööd

Tartu Ülikooli ettevõtluskeskuse katusetööd – veel koolihoonete katusetöid

OÜ Evari Ehitus – katuseehitus 2019 – Tartu Ülikooli ettevõtluskeskuse katusetööd
Tartu Ülikooli logo

Tellija:

Tartu Ülikool

Projekti nimi:

Tartu Ülikooli ettevõtluskeskuse katusetööd

Kategooria:

Lamekatus

Ehituse tüüp:

ettevõtluskeskus

Tööde iseloom:

Uusehitus

Riik:

Eesti

Aadress:

Narva mnt 18/20, Tartu linn, Tartumaa

Projekti algus:

Juuli 2019

Projekti lõpp:

Detsember 2019

Iseloomulik näitaja:

Katuste pind 960 m²
Galeriide katuste pind 95 m²