Korrusmaja katuse renoveerimine Valgas Pärna puiestee 7

Korrusmaja katuse renoveerimine Valgas Pärna puiestee 7

Maja korrashoid algab korras katusest.

Kui katus on korras, siis kestab ka maja.

Arvi Siht - juhatuse liige
Tehtud tööd

Korrusmaja katuse renoveerimine Valgas Pärna puiestee 7 Valgamaal

Katuse renoveerimistööd

Maja olemasoleva katuse pind korrastati.

Katus koristati, likvideeriti katuse ebatasasused, aurukotid, lahtised katuseosad.

Korrastati katuse parapetid.

Korrusmaja katuse renoveerimine Valgas – katuse soojustustööd

Katuse soojustuseks kasutati vahtpolüstürooli EPS 50 paksusega 300 mm, mille peale laotati klaasvillast plaadid OL-TOP30.

Soojustusplaadid paigaldati nii, et ei oleks plaatide vahel ristikujulisi mustreid.

Pealmise soojustuskihi plaadid paigaldati alumise kihi plaatidega nihkesse, et ei tekiks vertikaalseid soojustust läbivaid vuuke.

Katuse katmine hüdroisolatsiooniga

Katusekatteks keevitati katusele kahekihiline SBS rullmaterjalist kattekiht.

Rullmaterjali paanid keevitati omavahel pikivuugis ülekattega vähemalt 100 mm ja otsavuugis ülekattega vähemalt 150 mm.

Rullmaterjali vuukidest suruti välja 5-10 mm laiused bituumeniribad.

Rullmaterjali paigaldamiseks kasutati gaasipõleteid ja vuugirulli.

Korrusmaja katuse renoveerimine Valgas – katuse äravoolulehtrite vahetus

Renoveeritaval katusel vahetati välja kolm äravoolukaevu/äravoolulehtrit/sadeveelehtrit

Katusele paigaldati aurutõkkekaev, mille peale sadeveekaev.

Äravoolulehtri ümber ehitati madalam valgala.

Alarõhutuulutite paigaldus

Renoveeritavale katusele paigaldati alarõhutuulutid.

Alarõhutuulutid paigaldati katuse äärest 1000 mm kaugusele ja alarõhutuuluti jalgadele keevitati SBS rullmaterjalist kattelapid.

Loe veel korrusmaja Valgas Pärna puiestee 7

Pildigalerii - korrusmaja katuse renoveerimine

Korrusmaja katuse renoveerimine Valgas Pärna puiestee 7 – veel katuse renoveerimistöid

OÜ Evari Ehitus – tehtud tööd – Korrusmaja katuse renoveerimine Valgas
Evari Ehitus OÜ logo

Tellija:

KÜ Lohu KLS

Projekti nimi:

Olemasoleva katuse renoveerimistöö

Kategooria:

Lamekatus

Ehituse tüüp:

korterelamu

Tööde iseloom:

Olemasolev ehitus

Riik:

Eesti

Aadress:

Pärna puiestee 7, Valga Linn, Valgamaa

Projekti algus:

Juuli 2019

Projekti lõpp:

August 2019

Iseloomulik näitaja:

Katuse pind 648 m²