Korrusmaja katuse renoveerimine Valgas Pärna puiestee 7

Maja korrashoid algab korras katusest. Kui katus on korras, siis kestab ka maja.

Arvi Siht - juhatuse liige

Tehtud tööd

Korrusmaja katuse renoveerimine Valgas Pärna puiestee 7

Katuse remont – lamekatuste renoveerimine

Katuse soojustus – soojustustööd

Hüdroisolatsioon – hüdroisolatsioonitööd

Maja olemasoleva katuse pind korrastati.
Katus koristati, likvideeriti katuse ebatasasused, aurukotid, lahtised katuseosad.
Korrastati katuse parapetid.

Katuse soojustuseks kasutati vahtpolüstürooli EPS 50 paksusega 300 mm, mille peale laotati klaasvillast plaadid OL-TOP30.
Soojustusplaadid paigaldati nii, et ei oleks plaatide vahel ristikujulisi mustreid.
Pealmise soojustuskihi plaadid paigaldati alumise kihi plaatidega nihkesse, et ei tekiks vertikaalseid soojustust läbivaid vuuke.

Katusekatteks keevitati katusele kahekihiline SBS rullmaterjalist kattekiht.
Rullmaterjali paanid keevitati omavahel pikivuugis ülekattega vähemalt 100 mm ja otsavuugis ülekattega vähemalt 150 mm.
Rullmaterjali vuukidest suruti välja 5-10 mm laiused bituumeniribad.
Rullmaterjali paigaldamiseks kasutati gaasipõleteid ja vuugirulli.

Renoveeritaval katusel vahetati välja kolm äravoolukaevu/äravoolulehtrit.
Katusele paigaldati aurutõkkekaev, mile peale sadeveekaev.
Äravoolulehtri ümber ehitati madalam valgala.

Renoveeritavale katusele paigaldati alarõhutuulutid.
Alarõhutuulutid paigaldati katuse äärest 1000 mm kaugusele ja alarõhutuuluti jalgadele keevitati SBS rullmaterjalist kattelapid.

Loe veel korrusmaja Valgas Pärna puiestee 7

https://www.teatmik.ee/et/personlegal/80062431-Valga-vald,-Valga-linn,-P%C3%A4rna-pst-7-korteri%C3%BChistu

Galerii

l

OÜ Evari Ehitus – tehtud tööd – Korrusmaja katuse renoveerimine Valgas Pärna puiestee 7

Evari Logo

Tellija:

KÜ Lohu KLS

Projekti nimi:

Olemasoleva katuse renoveerimistöö

Kategooria:

Lamekatus

Ehituse tüüp:

korterelamu

Tööde iseloom:

Olemasolev ehitus

Riik:

Eesti

Aadress:

Pärna puiestee 7, Valga

Projekti algus:

Juuli 2019

Projekti lõpp:

August 2019

Iseloomulik näitaja:

Katuse pind 648 m²