Korteriühistu katuse renoveerimine Tartus Mõisavahe 34

Oli aeg maja katus korda teha. Maja korrashoid algab korras katusest. Kui katus on korras, siis kestab ka maja.

Tatjana Tsumakova - juhatuse liige

Tehtud tööd

Korteriühistu katuse renoveerimine Tartus Mõisavahe 34

Katuse remont – lamekatuste renoveerimine

Katuse soojustus – soojustustööd

Hüdroisolatsioon – hüdroisolatsioonitööd

Olemasoleva katuse pind korrastati. Katusepind koristati, eemaldati lahtised osad ja tekkinud aurukotid.

Katuse renoveerimisel kasutati soojustuseks vahtpolüstürooli EPS 50 paksusega 260 mm, mille peale laotati klaasvillast plaadid OL-TOP30. Soojustusplaadid paigaldati tihedalt üksteise vastu ja välditi plaatide ühendukohtades ristikujulise mustri tekkomist. Erinevad soojustuse kihid paigaldati omavahel nihkesse, et vältida soosjustusplaatide veritikaalvuukide sattumist kohakuti.

Katusekatteks keevitati katusele kahekihiline SBS bituumenrullmaterjalist kattekiht. Bituumenrullmaterjali külgnevad paanid paigaldati omavahel ülekattega pikiviigis vähemalt 100 mm ja otsavuugis vähemalt 150 mm. Paanide ühendusvuukidest suruti välja bituumenriba laiusega 5 kuni 10 mm. Pealmine bituumenrullmaterjalist hüdroisolatsioonikiht paigaldati aluskihi suhtes nihkesse, et vältida paanide ühendusvuukide sattumist kohakuti.

Katusel vahetati välja kaks vihmavee äravoolukaevu/äravoolulehtrit. Katusele paigaldati aurutõkkekaev, mille peale sadeveekaev. Vihmavee äravoolukaevude ümbrus ehitati katuse üldpinnast 20 mm madalam, et tagada vihmavee parem äravool katuselt.

Paigaldatud katusekonstruktsioon kinnitati tüüblitega katuse aluskonstruktsiooni külge. Kinnitamiseks kasutati plastist teleskooptüübleid.

Katusele paigaldati 18 alarõhutuulutit. Alarõhutuulutite jalamile keevitati SBS bituumenrullmaterjalist täiendavad kattelapid. Alarõhutuulutid paigaldati katusekonstruktsiooni õhutuskanalite peale. Õhutuskanali peakanalid lõigati katuse soojustamisel vahtpolüstürooli pealmisesse kihti.

Paigaldati 32 jm seinaplekki ja 167 jm servaplekki.

Loe veel korteriühistu Tartus Mõisavahe 34

https://www.teatmik.ee/et/personlegal/80068590-Tartu-linn,-M%C3%B5isavahe-tn-34-korteri%C3%BChistu

Galerii

OÜ Evari Ehitus – tehtud tööd – Korteriühistu katuse renoveerimine Tartus Mõisavahe 34

Tartu Korteriühistute Liit

Tellija:

Tartu linn, Mõisavahe tn 34 korteriühistu

Projekti nimi:

Olemasoleva katuse renoveerimistöö

Kategooria:

Lamekatus

Ehituse tüüp:

korterelamu

Tööde iseloom:

Olemasolev ehitus

Riik:

Eesti

Aadress:

Mõisavahe 34, Tartu

Projekti algus:

August 2019

Projekti lõpp:

September 2019

Iseloomulik näitaja:

Katuse pind 625 m²