Linnu Talu 6. kanala katuse renoveerimine Valgamaal Tagula külas

Linnu Talu 6. kanala katuse renoveerimine Valgamaal
Linnu Talu 6. kanala katuse renoveerimine Valgamaal.
Linnu talu toodab tumekollase rebuga mune.
Just munakollane on see, mis annab praele või küpsetisele ligitõmbava välimuse.
Jarmo Hermet - juhatuse liige
Tehtud tööd

Linnu Talu 6. kanala katuse renoveerimine Valgamaal Tagula külas Tõlliste vallas

Linnu Talu 6. kanala katuse renoveerimine –
Katuse ettevalmistustööd ja soojustustööd

Olemas olev katuse pind korrastati.

Katus soojustati vahtpolüstüroolist EPS 60 soojustusplaatidega.

Plaatide peale paigaldati tuulutussoontega villaplaadid paksusega 30 mm.

Plaadid paigaldati omavahel tihedalt kokku ja soojustuse paigaldamisel välditi plaatide kokkupuutekohtades ristikujulise mustri teket.

Soojustuse erinevad kihid paigaldati omavahel nihkesse, et ei tekiks soojustuskihis läbivaid vertikaalseid vuuke.

Linnu Talu 6. kanala katuse renoveerimine –
Katuse katmine hüdroisolatsiooniga

Katuse kattekihiks ehk hüdroisolatsioonikihiks keevitati katusele kahes kohis SBS rullmaterjalist katusekate.

Rullmaterjali paanid paigaldati omavahel ülekattega pikivuugis vähemalt 100 mm ja otsaviigis vähemalt 150 mm.

Ühendusvuukidest suruti välja 5 kuni 10 mm laiune bituumeni riba.

Rullmaterjali paigaldamiseks kasutati gaasipõleteid, propaangaas ja vuugirulli.

Linnu Talu 6. kanala katuse renoveerimine –
Katuse alarõhutuulutite paigaldamine

Katuse harja vahtpolüstürooli ülemisse kihti hööveldati katusetuulutuse peakanal.

Peakanali peale paigaldati alarõhutuulutid.

Linnu Talu 6. kanala – Tagula küla, Tõlliste vald, Valgamaa

Pildigalerii - kanala katuse renoveerimine

Linnu Talu 6. kanala katuse renoveerimine Valgamaal – veel kanalate katusetöid

OÜ Evari Ehitus – katuseehitus 2016 – Linnu Talu 6. kanala katuse renoveerimine Valgamaal
Linnu Talu logo

Tellija:

Linnu Talu OÜ

Projekti nimi:

Katuse ja fassaadide renoveerimistööd

Kategooria:

Lamekatus, fassaad

Ehituse tüüp:

Kanala

Tööde iseloom:

Renoveerimine

Riik:

Eesti

Aadress:

Tagula küla, Tõlliste vald, Valgamaa

Projekti algus:

Veebruar 2016

Projekti lõpp:

Märts 2016

Iseloomulik näitaja:

Katuse pind 1 451 m²
fassaadi pind 565 m²