Katused kaitsevad ehitisi erinevate mõjude eest

katused, murukatused, lamekatused,

lameKatused on ehituskonstruktsioonide osad, millede peamisteks ülesanneteks on kaitsta katuste all olevaid konstruktsioone ilmastikumõjude eest

Katused, katus, katuse ehitus, katusetööd.

Katustele mõjuvad teistest ehitusosadest suuremad koormused. Osa neist on lühiajalised, kuid võivad osutuda küllalt rängaks, osad aga mõjuvad vahetpidamatult.

Katustele mõjuvad koormused

Katustele mõjuvad koormused võib jagada kolmeks ehk välimisteks, sisemisteks, konstruktsioonisisesteks.

Katuste välimised koormused

Vihm, äike, vesi, rahe, pakane, lumi, jää, torm, imemiskoormus, UV-kiirgus, osoon, vääveldioksiid, kuumus, sädemed, mustus, tolm, puulehed, taimed, loomad, aga samuti ka inimeste liikumine katustel.

Katuste sisemised koormused

Sisemisteks koormusteks on küte, jahutus, ventilatsioon, veeaur, kondensatsioon, konvektsioon.

Katuste konstruktsioonisisesed koormused

Konstruktsioonisisesed koormused on välimistest koormustest üsna palju mõjutatud. Soojenemine põhjustab paisumist ja jahutamine kokkutõmbumist. Masinad tekitavad vibratsiooni ja katuste koormamine aja jooksul läbipaindeid. Katustele mõjuvad koormused mõjuvad harva üksinda. Tavaliselt mõjub katustele ka teisi tegureid ja nii vallandub ahelreaktsioon.

Katused määratletakse erinevate tunnuste alusel

Katuseid võib määratleda väga erinevalt: kuju, materjali, veepidavuse, vee äravoolu, soojustuse, tuulutuse, konstruktsiooni, paigaldusmeetodi ja paljude muude tunnuste alusel.

Katused on osaks hoonete välispiirdesüsteemist

Hoonete välispiirete ülesanneteks on kaitsta hooneeid ilmastikumõjude eest, tagada ruumides soovitud sisekliima.

Sisekliimat mõjutavad välispiirete soojapidavus, õhutihedus, niiskus, kütte- ja jahutussüsteemid, ventilatsioonisüsteemid, ehitamiseks kasutatavad materjalid.

Piirete konstruktsioon ja materjalivalik sõltuvad piiretele esitatavatest nõuetest, ehituse asukohast, väliskliimast, ruumide kasutusotstarbest, sisekliimast, materjalide omadustest, materjalide paigaldustingimustest.

Lamekatuse kestus sõltub katuse konstruktsioonist, kasutatud materjalidest, töö kvaliteedist, katuste hooldusest, katusele mõjuvatest koormustest.

Loe veel lamekatused kaitsevad ehitisi erinevate mõjude eest

Maailma tipptasemel katused tulevad Tartust

 

Katused on olulised ehituskonstruktsioonid, mille ehituskvaliteedist sõltub paljuski kogu hoonete eluiga.

 

OÜ Evari Ehitus – kasulikku – katused kaitsevad ehitisi erinevate mõjude eest