Linnu Talu OÜ kanala renoveerimine-remont Valgamaal

Linnu Talu OÜ kanala renoveerimine-remont

Linnu Talu OÜ kanala renoveerimine-remont Valgamaal Valga vallas Tagula külas

Linnu Talu OÜ kanala renoveerimine remont. Kolmanda kanala ehitustööd tegi OÜ Evari Ehitus 2010. aastal.

Linnu Talu OÜ kanala renoveerimine-remont – Renoveerimine ja remont

Linnu Talu OÜ renoveerimine oli pikaajaline projekt.
OÜ Evari Ehitus tegi töid mitmes järgus: 2010. aastal renoveeriti 3. kanala, 2012. aastal renoveeriti kaalukoda, 2013. aastal renoveeriti 1. kanala, 2014. aastal renoveeriti 4. kanala ja 2016. aastal renoveeriti 5. kanala.

Katuse ja fassaadide remont hõlmas kogu olemas olevat kanalat.
Olemas olev kunagi kanalaks ehitatav hoone oli väga amortiseerunud.

Lamekatuse renoveerimine ja remont

Lamekatuse aurutõke 

Lamekatuse renoveerimise ja remondi käigus olemas olev lamekatus korrastati ja katuslaele paigaldati aurutõkkekile paksusega 0,2 mm.
Kile paanid paigaldati omavahel ülekattega vähemalt 200 mm.
Ühenduskohad kleebiti aurutihedaks.

Lamekatuse soojustus

Lamekatuse soojustuseks kasutati vahtpolüsterooli EPS 80 paksusega 50 mm.
Vahtplaatide ülemises pinnas paiknesid katusetuulutuse tarbeks tuulutussooned. Tulutussooned ühendati omavahel tuulutuse peakanalitega, mis hööveldati vahtsoojustusse laiusega 90 mm ja sügavusega 50 mm.
Soojustuse pealmine pind ehitati 20 mm paksustest Rockwool kivivillast plaatidest.

Lamekatuse kate ehk hüdroisolatsioonikiht

Lamekatuse katteks ehk hüdroisolatsiooniks keevitati katusele kahes kihis SBS bituumenmaterjal.
Katusekonstruktsioon kinnitati olemasoleva aluskonstruktsiooni külge katusetüüblitega.
Rullmaterjali paanid pandi omavahel ülekattega vähemalt 100-150 mm.
Ühendusvuukidest suruti välja 5-10 mm laiune bituumeniriba.

Lamekatuse muud tööd

Lamekatusele ehitati immutatud puidust, ehitusplaadist ja fassaadilaudadest uus karniis ja tuulekast.
Paigaldati vajalikud ääreplekid.
Katuse tuulutussüsteemi toimimiseks keevitati tuulutussüsteemi peakanalite peale alarõhutuulutid.
Alarõhutuulutite jalg tugevdati bituumenmaterjalist lapiga.

Fassaadi renoveerimine ja remont

Fassaadi renoveerimise ja remondi käigus olemas oleva hoone sokkel ja fassaad korrastati, soojustati ehitusvillaga ja kaeti profiilplekiga.
Vahetati välja avatäited (ventilatsiooni-, akna- ja ukseavad).
Paigaldati vajalikud nurga-, ääre-, lõpetusplekid.

Objekti andmed

Objekt:   Linnu Talu OÜ 3. kanala
Aadress:   Tagula küla, Valga vald, Valgamaa

Pildigalerii - kanala renoveerimine-Remont

OÜ Linnu Talu asub Tagula külas, Tõlliste vallas, Valgamaal. Talu toodab tumekollase rebuga mune.

Talu põhitoodanguks on kanamunad, kuid turustatakse ka sügavkülmutatud supikana, eluskanu. 95% toodangust müüakse Eestis. Talu partneriteks on kõik suuremad kaubandusketid.

Tegemist on enne Eesti Vabariigi taasiseseisvust ehitatud linnukasvatusega tegelenud majandi vanade tootmishoonetega. Hooned on väga halvas seisus. Omanik planeerib renoveerida ja taastada kõik kunagised kanalad. Töid tehakse järk-järgult kanalate kaupa.

Linnu Talu OÜ kanala – Tagula küla, Valga Vald, Valgamaa

OÜ EVARI EHITUS – katuseehitus 2010 – Linnu Talu OÜ kanala renoveerimine-remont