Holding Invest OÜ PVC katus

Väetiste ja taimekaitsevahendite ladu kiiresti arenevas tehnopargis Veeriku linnaosas Tartus

 

Teostatud tööd:

Holding Invest OÜ PVC katus Tartus Klaasi 12

Holding Invest OÜ PVC katus - OÜ Evari Ehitus
Holding Invest OÜ PVC katus

Laohoone valmis 2014. aastal. OÜ Holding Invest põhitegevuseks on väetiste ja taimekaitsevahendite jae- ja hulgimüük üle Eesti.

Tegemist on metallkarkass honega. Hoone seinad on ehitatud soojustatud sandwich paneelidest. Hoone katus on kaetud viimastel aastatel tellijate seas üha rohkem populaarsust koguva PVC plastrullmaterjaliga Protan. Katus on soojustatud EPS soojustusplaatidega. Katuse ääred on lõpetatud ääreplekkidega. Katus on välimise veeäravooluga. Vihmavesi juhitakse katuselt ära vihmaveerennide ja vihmaveetorude kaudu. Katusel on automaatika abil avatavad katuseaknad, suitsuluugid. Katusele viib väline katuseredel.

PVC katuse aluskonstruktsioon

Holding Invest OÜ PVC katus - OÜ Evari Ehitus
Katusekonstruktsiooni kinnitamine

Katusetöid alustati kandva profiilpleki paigaldamisega. Kandeplekk kinnitati kandetalade külge kruvidega. Omavahel ühendati paanid pikivuugis isepuuruvate kruvidega sammuga 500 mm.

PVC katuse aurutõke

Kandva profiilpleki peale paigaldati aurutõkkekile paksusega 0,2 mm. Kile paigaldati omavahelise ülekattega vähemalt 200 mm. Ühenduskohad kinnitati teibiga.

PVC katuse soojustus

Katuse põhisoojustuseks paigaldati vahtpolüsterool EPS 60 kogupaksusega 260 mm. Soojustuse pealmine kiht ehitati Rockwool kivivillast paksusega 20 mm.

PVC katuse hüdroisolatsioon

Holding Invest OÜ PVC katus - OÜ Evari Ehitus
Pikkivuugi keevitus

Katusekatteks ehk katuse pealmiseks kihiks ehk hüdroisolatsioonikihiks ehk vett pidavaks kihiks keevitati katusele PVC katusematerjalist kate. Katusekonstruktsiooni kihid kinnitati aluskonstruktsiooni külge tüülitega. Tüüblid valiti nii, et tüübli plastosa oleks katuse soojustuse paksusest lühem vähemalt 15 mm. Kinnituselemendina kasutati isepuuruv osaga kruvisid. Kruvid valiti nii, et ulatuksid kandeplekist läbi vähemalt 25 mm.

PVC katuse vihmavee äravool

Ehitatud katus on välimise vee äravooluga. Hoone otstesse ehitati parapett ja külgedele katuseräästas. Vihmavee ärajuhtimiseks paigaldati vihmaveerennid ja vihmaveetorud.

PVC katuse suitsuluugid

Katusele monteeriti 4 suitsuluuki. Suitsuluugid ühendati avanemisautomaatikaga.

PVC katuse ääreplekid

Katusele paigaldati vajalikud ääreplekid. Plekkideks kasutati pural kattega erinevalt profileeritud plekke.

Galerii:

 

OÜ Evari Ehitus – katuseehitus 2015 – Holding Invest OÜ PVC katus Tartus Klaasi 12

 

Tellija:

HOLDING INVEST OÜ

Projekti nimi:

HOLDING INVEST LAO PVC KATUS

Kategooria:

LAMEKATUS

Ehituse tüüp:

LAOHOONE

Tööde iseloom:

Uusehitise lamekatuse ehitus

Riik:

Eesti

Aadress:

TARTU KLAASI 12

Projekti algus:

2014

Projekti lõpp:

2015