Kane Metall AS laekatuste remont ja renoveeriine

1992 aastal asutatud ettevõttes tegeleti esialgu metallprofiilide vahendusega. Tegutseti rendipindadel ja enamasti korraldati materjalide transport tootjatehasest või tarnija laost otse tellijani.

1997. aastal tekkis võimalus osta endiselt Tartu Elamuehituskombinaadilt, toonase Tartu Maja AS-ilt, taridetailide ja armatuuri osakond. Sellest ajast on ettevõtte käibes konstruktsioonide müügi osakaal pidevalt kasvanud.
Ettevõte põhineb Eesti kapitalil.

Tehtud tööd:

Katuse remont – lamekatuste renoveerimine

Hüdroisolatsioon – hüdroisolatsioonitööd

Kane Metall AS katuste remont ja renoveerimine

Katuste remonditöö tegi OÜ Evari Ehitus 2013/2014 aastal.

Kane Metall katuste remont ja renoveerimine Tartus

Kane Metall AS laekatuste remont ja renoveeriine
Kane Metall AS laekatuste remont ja renoveeriine

Remonditi ja renoveeriti mitu erinevat katust. Ehitustöid tehti mitmes järgus. Olemas olevate katuste aluspinnad korrastati ja valmistati katuste ehitamiseks ette. Tööde hulka kuulusid katuste, lamekatuste, erikujulise katuste remont, renoveerimine, soojustamine, SBS bituumenrullmaterjalidest lamekatusetööd ehk hüdroisolatsioonitööd, ehitustööd.

Kane Metakk katuste soojustuse remont ja renoveerimine Tartus

Katuste soojustamiseks kasutati vahtsoojustust EPS 50 paksusega 150 mm. Vahtsoojustuse pealmisesse pinda hööveldati katusetuulutuse peakanalid mõõtudega 90*50 mm. Soojustuse pealmiseks ehk katuse tuulutuskihiks paigaldati tuulutussoontega Isover klaasvillast 30 mm paksused katteplaadid. Katuse vastukalded moodustati fibo kergkruusast.

Kane Metall katusekatte remont ja renoveerimine Tartus

Lamekatusetöö Kane Metall AS
Lamekatusetöö

Katuste katteks ehk kattekihiks ehk hüdroisolatsioonikihiks keevitati katusele kahes kihis ehk kahekihiline SBS bituumenrullmaterjalist kate. Katus kinnitati aluskonstruktsiooni külge kinnitustüüblitega. Kinnitustüüblid paigaldati SBS bituumenrullmaterjali kattekihi alumise kihi ühendusvuukidesse.

Kane Metall katuste parapettide remont ja renoveerimine Tartus

Katuste parapetid ehitati osaliselt kõrgemaks. Ehitamiseks kasutati immutatud puidust saematerjali ja OSB 3 ehitusplaate. Katuse ja katusega piirnevate vertikaalpindade ühendusjoonele kinnitati kruvidega immutatud puidust kolmnurksed liistud. Parapetid kaeti kahekihilise SBS bituumenrullmaterjaliga ehk kattematerjali tõstetega ehk ülespööretega.

Kane Metall katuste renondi ja renoveerimise muud tööd Tartus

Erikujuline katus Kane Metall AS remont
Erikujuline katus

Katuste remondi ja renoveerimise käigus paigaldati katuse ääreplekid, veeninaplekid ja lõpetusplekid. Osa katuseid on sisemise vihmavee äravooluga. Vee ärajuhtimiseks katustelt paigaldati katusekaevud ehk vihmavee katuselehtrid ja vahetati välja vihmavee äravoolutorustik. Kaevud on elektrilise küttega. Katusekaevude ummistuste vältimiseks paigaldati kaevudele peale prahisõelad.

Katuse tuulutamiseks keevitati katuse tuulutuse peakanalitele alarõhutuulutid. Tuulutite kinnituskohtade tugevdamiseks paigaldati tuulutitele SBS bituumenrullmaterjalist tugevduslapid.

Loe veel Kane Metall AS

https://www.teatmik.ee/et/personlegal/10086267-Aktsiaselts-Kane-Metall

OÜ Evari Ehitus – tehtud tööd – Kane Metall AS katuste remont ja renoveerimine

Tellija:

KANE METALL AS

Projekti nimi:

KATUSTE REMONT JA RENOVEERIMINE

Kategooria:

LAMEKATUS

Ehituse tüüp:

TOOTMIS- ja bürooHOONE

Tööde iseloom:

LAMEKATUSE REMONT JA RENOVEERIMINE

Riik:

Eesti

Aadress:

BETOONI 9B, TARTU

Projekti algus:

2013

Projekti lõpp:

2014