Tartu Vesi AS settekäitluse lamekatuse ehitus Tähe 118

Tartu Vesi AS settekäitluse lamekatuse ehitus

Tartu Vesi AS settekäitluse lamekatuse ehitus Tähe 118 Tartu linnas Tartumaal

Tartu Vesi AS settekäitluse lamekatuste ehitus. Reoveepuhasti settekäitluse tehnohoone ja setteveemahuti lamekatused Tartus Tähe 118 ehitas OÜ Evari Ehitus 2012. aasta sügisel.

Tehnohoone katus. Katuse aluskonstruktsioonile paigaldati aurutõkkekile paksusega 0,2 mm. Erinevad kile paanid pandi ülekattega ja ääred tihendati teibiga.

Soojustuse aluskiht ehitati kivivillast paksusega 50 mm. Põhisoojustuseks kasutati vahtpolüsterooli EPS 60 paksusega 150 mm. Soojustuse pealmiseks kihiks paigaldati tuulutussoontega 30 mm paksused Isover katteplaadid. Katteplaatide tuulutussooned pandi nii, et sooned oleksid kalde suunas. Vahtsoojustuse pealmisele kihile lõigatu katusetuulutuse peakanalid.

Katuse kattekiht ehk hüdroisolatsioonikiht keevitati kahes kihis SBS bituumenrullmaterjalist. Katusekihid kinnitati aluskonstruktsiooni külge katusetüüblitega.

Immutatud puitmaterjalist ja OSB 3 ehitusplaadist ehitati tuulduv ning soojustatud karniisikonstruktsioon ja parapetikonstruktsioon. Ehitati ka mittetuulduv parapeti ja seinakonstruktsioon. Katus on välimise vihmavee äravooluga. Räästastesse paigaldati vihmaveerennid, mis ühendati vihmaveetorudega. Katusele paigaldati katuseluugid, parapetiplekid, seinaplekid, servaplekid. Katuseluugid varustati avanemisamortisaatoritega.

Settevee mahuti katus. Katuse aluskonstruktsioonile paigaldati aurutõkkekile. Kile paksuseks oli 0,2 mm. Kileülekatted tihendati teibiga.

Soojustuseks kausutati vahtpolüsterooli EPS 80 paksusega 200 mm. Kalded paigaldati kaldu lõigatud vahtpolüsteroolist. Soojustusele valati betoonist tasanduskiht.

Hüdroisolatsioonikihiks ehk katuse kattekihiks keevitati kahes kihis SBS bituumenrullmaterjal. Ehitati puidust tuulduv karniisikonstruktsioon ja mittetuulduv parapetikonstruktsioon. Paigaldati parapetiplekid, servaplekid, läbiviigu lõpetusplekid. Katus on välimise vihmavee äravooluga. Vihmavee ärajuhtimiseks monteeriti räästasse vihmaveerennid ja ühendati vihmaveetorudega. Paigaldati katuseluugid. Tuulutuse peakanalitele keevitati alarõhutuulutid.

Tartu Vesi AS Tartu linnas Tartumaal

Objekti andmed

Objekt:   Tartu Vesi AS Tartu reoveepuhasti settekäitluse, settemahuti, kangafiltri hooned
Aadress:   Tähe 118, Tartu linn, Tartumaa

Pildigalerii - settekäitluse lamekatuse ehitus

Tartu reoveepuhasti settekäitluskompleksi rekonstrueerimine rahastati Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

Toetust vahendas SA Keskonnainvesteeringute Keskus. Projekti abikõlblik maksumus oli 6,85 miljonit eurot. Ühtekuuluvusfond tasus sellest 4,94 miljonit ehk 72 %

OÜ EVARI EHITUS – katuseehitus 2012 – Tartu Vesi AS settekäitluse lamekatuse ehitus