PVC lamekatus Harjumaal Sauel

PVC lamekatus Harjumaal Saue EPT Tule 32

PVC lamekatus Harjumaal Saue EPT Tule 32. Saue EPT büroo- ja tootmishoone lamekatusetöö tegi OÜ Evari Ehitus 2015/2016 talvel.

 

Katus koosnes kolmest osast.

 

Tootmishoone katus

Tootmishoone katuse aluskonstruktsioonile paigaldati  kandev profiilplekk ehk kandeprofiilplekk ehk kandev plekk ehk alusplekk.
Plekipaanid kinnitati kandetalade külge kruvidega.
Paanide omavaheline pikiühenduses kasutati isepuuruvaid kruve sammuga 500 mm.

Kandeprofiilplekile paigaldati 50 mm paksusest kivivillast Techoroof N30 aluskiht ehk sängituskiht.
Sängituskihile ehitati aurutõkkekilest paksusega 0,2 mm aurutõkkekiht.
Kilepaanide omavaheline ülekate oli üle 200 mm.
Ühenduskohad tihendati teibiga.

Soojustuseks paigaldati vahtpolüsteroolist EPS 60 soojustusplaadid paksusega 130 mm ja Rockwool Dachrock 185 paksusega 20 mm.
Vastukallete ehitamiseks kasutati kaldu lõigatud soojustusvahu plaate.

Katuse hüdroisolatsioonikihiks ehk vett pidavaks kihiks paigaldati 1,2 mm paksune PVC materjalist kate.
Erinevad materjali paanid ühendati omavahel kuumaõhupuhuritega.
Katusekonstruktsioon kinnitati kandeprofiilpleki külge plasttüüblitega.
Kinnituselemendiks kasutati metallist isepuuruvaid kruvisid.
Kruvid valiti nii, et kruvid ulatuksid kandeplekist läbi vähemalt 25 mm.
Tüüblid paigaldati PVC kattematerjali ühendusvuukidesse.
PVC materjaliga kaeti ka hoone parapetid. Parapetile paigaldati parapetiplekk.
Plekid ühendati omavahel püstvaltsühendusega.

Katus on sisemise vihmavee äravooluga.
Vee ärajuhtimiseks katuselt paigaldati katusesse 5 vihmavee äravoolu kaevu ehk vihmavee lehtrit.
Kaevud on elektrilise küttega.
Ummistuste vältimiseks kaevudes, paigaldati kaevudele peale prahisõelad.

Katusele paigaldati 9 suitsuluuki.
Luugid on kolmekordse läbipaistva kupliga.
Suitsuluugid ühendati avanemisautomaatikaga.

 

Büroohoone katus

Büroohoone katuse betoonist aluspind korrastati.
Aurutõkkeks paigaldati aluspinnale 0,2 mm paksune aurutõkkekile.
Paanid paigaldati omavahel ülekattega ja ühenduskoht tihendati teibiga.

Soojustuseks kasutati vahtpolüsterooli EPS 60 paksusega 230 mm ja vahuplaatide peale paigaldati Rockwool Dachroch 185 katteplaadid.
Kalded ja vastukalded ehitati kaldu lõigatud vahtpolüsteroolist plaatidest.

Katuse katteks ehk vett pidavaks kihiks ehk hüdroisolatsioonikihiks paigaldati katusele 1,2 mm paksune PVC plastrullmaterjal.
Materjali erinevad paanid ühendati omavahel kuumaõhupuhuritega.
Sama materjaliga kaeti ka katuse parapetid.
Katusekonstruktsioon kinnitati betoonaluse külge plasttüüblitega.
Kinnituselemendiks kasutati metallist betoonikiilusid.
Kiilud löödi betooni pinda puuritud aukudesse.
Parapetile paigaldati püstvaltsühendusega parapetiplekid.

Katus on sisemise vihmavee äravooluga.
Vee ärajuhtimiseks paigaldati kaks elektrilise küttega katusekaevu ehk katuse lehtrit.

Paigaldati kuus kolmekordse klaaskupliga suitsuluuki.
Suitsuluugid ühendati avanemisautomaatikaga.

 

Varikatus

Varikatuse aluskonstruktsiooniks paigaldati kandev profiilplekk.
Paigaldati ääreplekid ja vihmaveesüsteem. 

 

OÜ Evari Ehitus – uudised – PVC lamekatus Harjumaal