Tervisemaja COOP katuse ehitus Tartus Mõisavahe 34c Annelinna linnaosas

Tervisemaja COOP katuse ehitus Tartus Mõisavahe 34c

COOP katuse ehitus Tartus Mõisavahe 34c.

Tegemist on Tartu kõige tihedamalt asustatud piirkonnaga, mille infrastruktuur on pidevas arengus ning kasvab.

Sellisesse kanti laienemine on olnud meile pikaajaline plaan, mis nüüd lõpuks teostub.

Madis Suiste - COOP Tartu kaubandusjuht
Tehtud tööd

Tervisemaja COOP katuse ehitus Tartus Mõisavahe 34c Annelinna linnaosas Tartumaal

COOP katuse ehitus Tartus Mõisavahe 34c –
Katuse auruisolatsiooni paigaldus

Katuse betoonist aluspind korrastati ja peale keevitati SBS bituumenrullmaterjalist aurutõke.

COOP katuse ehitus Tartus Mõisavahe 34c –
Katuse soojustustööd

Katus soojustati vahtpolüstürool EPS 50 paksusega 200 mm ja kaeti klaasvill OL-TOP20 katteplaatidega.

COOP katuse ehitus Tartus Mõisavahe 34c –
Katuse kalded ja vastukalded

Kallete ja vastukallete ehitamiseks kasutati vahtpolüstürooli EPS 50.

COOP katuse ehitus Tartus Mõisavahe 34c –
Katuse tuletõkketsooni ehitamine

Katuse tuletõkketsoonid ehitati kivivillplaatidest.

COOP katuse ehitus Tartus Mõisavahe 34c –
Katuse katmine hüdroisolatsiooniga

Katusekonstruktsiooni pealmiseks kihiks keevitati kahekordne SBS bituumenrullmaterjalist hüdroisolatsioonikiht.

Erinevate paanise omavaheline ülekate oli pikivuukides vähemalt 100 mm ja ristivuukides vähemalt 150 mm.

Ühendusvuukidest suruti välja 5-10 mm laiune bituumeniriba.

Alumise ja ülemise hüdroisolatsioonikihi vuugid paigaldati omavahel nihkesse.

COOP katuse ehitus Tartus Mõisavahe 34c –
Katusekonstruktsiooni kinnitamine

Katusekonstruktsioon tüübeldati teleskooptüüpi tüüblitega.

Katuselehtrite paigaldus

Vihmavee ärajuhtimiseks katuselt paigaldati katusekonstruktsiooni elektrilise küttega läbimõõduga 110 mm 18 katuselehtrit/sadeveelehtrit.

Alarõhutuulutite, suitsuluukide, katuseakente ja katusepollarite paigaldus

Katusepinnale paigaldati 57 alartõhutuulutit.

Tuulutite alusäärikud kaeti SBS bituumenrullmaterjalist kattelappidega.

Katusele paigaldati 57 suitsuluuki ja 3 katuseakent.

Paigaldati 14 komplekti ABS tüüpi katusepollarit/turvapollarit.

Tervisemaja COOP Annelinna linnaosas – Mõisavahe 34c, Tartu linn, Tartumaa

Pildigalerii - tervisemaja katuse ehitus

l

Tervisemaja COOP katuse ehitus Tartus Mõisavahe 34c – veel tervisemajade katusetöid

OÜ Evari Ehitus – katuseehitus 2019 – Tervisemaja COOP katuse ehitus Tartus Mõisavahe 34c
Tartu Tarbijate Kooperatiiv logo

Tellija:

Tartu Tarbijate Kooperatiiv

Projekti nimi:

Tervisemaja COOP katuse ehitus

Kategooria:

Lamekatus

Ehituse tüüp:

Tervisemaja kauplus

Tööde iseloom:

Uusehitus

Riik:

Eesti

Aadress:

Mõisavahe 34 c, Tartu linn, Tartumaa

Projekti algus:

Aprill 2019


Projekti lõpp:

November 2019


Iseloomulik näitaja:

Katuste pind 3 226 m²