Katuse ehitus ridaelamule Tartus Kulli 14

Ehitame kaasaegse inimsõbraliku maja nõudlikule omanikule.

Olavi Roos - juhatuse liige

Tehtud tööd

Katuse ehitus ridaelamule Tartus Kulli 14

Katuse olemasolev aluspind korrastati.

Katuse aluspinnale paigaldati aurutõke.

Katuse soojustuseks kasutati vahtpolüstürooli EPS 50 paksusega 350 mm, mille peale laotati klaasvillast plaadid OL-TOP30.
Soojustusplaadid paigaldati tihedalt omavahel kokku.
Soojustusplaatide paigaldamisel välditi plaatide ühenduskohtades ristikujulise mustri tekkimist.
Erinevate soojustuskihtide paigaldamisel välditi  vertikaalsete ühendusvuukide sattumist kohakuti.

Kallete ehitamiseks kasutati  vahtpolüstürooli.

Katusekatteks keevitati katusele kahekihiline SBS bituumenrullmaterjalist kattekiht.
Rullmaterjali paanid paigaldati omavahel ülekattega pikivuugis vähemalt 100 mm ja otsavuugis vähemalt 150 mm.
Ühenduskoha vuukidest suruti välja bituumeniriba 5 kuni 10 mm ulatuses.
Pealmise kattekihi vuugid paigaldati alumise kihiga nihkesse nii, et erinevate kihtide paanide ühenduskehad ei satuks kohakuti.
Hüdroisolatsioonitöö tegemiseks kasutati gaasipõletit ja vuugirulli.

Katusekonstruktsioon kinnitati aluskonstruktsiooni külge teleskooptüüblitega.
Tüüblid valiti nii, et tüüblite pikkus oleks katuse soojustusese paksusest vähemalt 15 mm lühemad.

Katusele paigaldati neli äravoolukaevu/äravoolulehtrit.
Äravoolulehtrid paigaldati katuse tasapinnast 20-30 mm madalamale.
Äravoolulehtritele paigaldati peale prahisõelad.

Katusele ehitati 88 jm pikkune soojustatud parapett.
Ehitamisel kasutati immutatud puitu, ilmastikukindlat OSB ehitusplaati.
Parapeti pealmine osa paigaldati langusega langusega katuse poole.

Katusele paigaldati 8 alarõhutuulutit.
Alarõhutuulutite paigaldusjalale keeevitati SBS rullmaterjalist täiendavad tugevduslapid.

Paigaldati 88 jm servaplekki.

Paigaldati katuseaknad.

Loe veel ridaelamu Tartus Kulli 14

https://www.teatmik.ee/et/personlegal/80240994-Tartu-linn,-Kulli-tn-4-korteri%C3%BChistu

Galerii

OÜ Evari Ehitus – tehtud tööd – Katuse ehitus ridaelamule Tartus Kulli 14.

Ranilinna Ehitus logo

Tellija:

Ränilinna Ehitus OÜ

Projekti nimi:

Katuse ehitamine ridaelamule

Kategooria:

Lamekatus

Ehituse tüüp:

Ridaelamu

Tööde iseloom:

Uusehitus

Riik:

Eesti

Aadress:

Kulli 14, Tartu

Projekti algus:

Aprill 2019

Projekti lõpp:

Juuli 2019

Iseloomulik näitaja:

Katuse pind 325 m²