Lamekatusega Konsum Tartus Lillevälja tee 1 Ihastes

Lamekatusega Konsum Tartus Lillevälja tee 1

Lamekatusega Konsum Tartus Lillevälja tee 1.

Avatud kaupluses Lillevälja tee 1 on müügipinda üle 700 m².

Suuruse poolest saame Ihaste kauplust võrrelda Kivi Konsumiga.

Madis Suiste - Tartu Tarbijate Kooperatiivi juhatuse liige
Tehtud tööd

Lamekatusega Konsum Tartus Lillevälja tee 1 Ihastes Tartumaal

Lamekatusega Konsum Tartus –
Kandekonstruktsiooni ehitus

Lamekatusega katuse kandekonstruktsiooni ehitamist alustati kandva profiilpleki ehk katuse kandepleki ehk kandeprofiilpleki paigaldamisega.

Paigaldati 1365 m² kandeprofiilplekki.

Plekid paigaldati otsaülekattega vähemalt 150 mm.

Plekid kinnitati kandetalade külge isepuuruvate kruvidega.

Plekid ühendati omavahel kruvidega kruvisammuga 500 mm.

Plekkidele laotati kivivilla plaatidest Technoroof N30 sängituskiht paksusega 50 mm.

Sängituskihile aga ehitati aurutõkkekilest SFS 3000*0,2 lamekatuse aurutõke.

Aurutõkkekile paigaldati omavahelise ülekattega vähemalt 200 mm ja kileühenduskohad kaeti teibiga.

Lamekatusega Konsum Tartus –
Soojustustööd

Lamekatusega Konsum Tartus Ihastes Lillevälja tee 1
Lamekatuse soojustamine

Lamekatusega katus soojustati vahtpolüsterooliga EPS 50 kogupaksusega 170 mm.

Katuse kalded ja vastukalded moodustati kaldu lõigatud vahtpolüsterooli plaatidest.

Katuse tuulutussüsteemi ehitamiseks kasutati Isover klaasvillast PL-TOP 30 mm tuulutussoontega kattevilla plaate.

Plaadid paigaldati tuulutussoontega madalamalt kõrgemale.

Vahtpolüsterooli ülemisse pinda hööveldati tuulutussüsteemi peakanalid mõõtudega 25*90 mm.

Lamekatusega Konsum Tartus –
Hüdroisolatsioonitööd

Lamekatusetöö
Lamekatusetöö

Lamekatusega katuse hüdroisolatsiooniks ehk vett pidavaks kihiks ehk kattekihiks ehk hüdroisolatsioonikihiks keevitati katusele kahes kihis SBS bituumenrullmaterjalist kate.

Aluskihi materjalina kasutati 4 kg/m² kaaluga ilma puisteta aluskihimaterjali ja pealiskihiks 5 kg/m² puistega pealiskihi materjali.

Bituumenrullmaterjalist paanid paigaldati omavahelise ülekattega pikivuugis 100 mm ja ristivuugis 150 mm.

Erinevad kattekihid paigaldati nii, et materjalide erinevate kihtide ühendusvuugid ei sattuks omavahel kohakuti.

Katusekonstruktsioon tüübeltati aluskonstruktsiooni külge.

Tüübeltamiseks kasutati plastist teleskooptüübleid.

Tüüblite kinnituselemendiks olid isepuuruva otsaga kinnituskruvid.

Kruvide pikkus valiti nii, et kruvid ulatuksid kandeplekist läbi vähemalt 25 mm.

Tüüblid paigaldati bituumenrullmaterjalist kattekihi alumise kihi ühendusvuukidesse.

Parapetikonstruktsioonile keevitati bituumenrullmaterjalist ülespöörded ehk tõsted.

Katuse horisontaalosa ja vertikaalosa ühendusjoonele katusekatte ülespöörete alla kinnitati 166 m okaspuidust kolmnurksed liistud.

Parapetile paigaldati 151 m parapetiplekk.

Lamekatusega Konsum Tartus –
Muud katusetööd

Lamekatusega katuse vihmaveesüsteem on sisemise vihmavee äravooluga.

Vihmavee ärajuhtimiseks ehitati katusesse 6 elektrilise küttega katusekaevu.

Prahi kaevu sattumise vältimiseks kaeti kaevud prahisõeladega.

Lamekatusega katusele paigaldati 3 suitsuluuki.

Luugid ühendati avanemisautomaatikaga.

Katusetuulutuse peakanalitele keevitati 26 alarõhutuulutit.

Alarõhutuulutite kinnituskohtadele keevitati täiendavad tugevduslapid.

Konsum Tartus – Lillevälja tee 1, Veibri küla, Luunja vald, Tartu maakond

Pildigalerii - lamekatusega Konsum

Lamekatusega Konsum Tartus Lillevälja tee 1 – Veel poodide katusetöid

OÜ Evari Ehitus – katuseehitus 2016 – Lamekatusega Konsum Tartus Lillevälja tee 1
coop tartu lpgo

Tellija:

Tartu Tarbijate Kooperatiiv

Projekti nimi:

Konsumi kauplus

Kategooria:

Lamekatus

Ehituse tüüp:

Kauplushoone

Tööde iseloom:

Uusehitise lamekatuse ehitus

Riik:

Eesti

Aadress:

Lillevälja tee 1, Veibri küla, Luunja vald, Tartu maakond

Projekti algus:

2016

Projekti lõpp:

2016