Olerex AS lamekatuse ehitamine Põltsamaal Puhu ristis Tallinn - Tartu - Luhamaa maanteel

Olerex Põltsama tankla katus

Olerex AS lamekatuse ehitamine Põltsamaal. Tankla lamekatusetööd tegi OÜ Evari Ehitus 2011. aastal.

Katus koosnes kahest osast – tankimisala varikatus ja müügihoone katus.

Varikatus. Tankla varikatuselepaigaldati kandeprofiilplekk ehk kandev profiilplekk. Profiilplekk kinnitati terasest kandekonstruktsiooni külge isepuuruvate kruvidega. Plekipaanid kinnitati omavahel sammuga 500 mm. Plekile kinnitati puitlaastplaat.

Katus kaeti kahes kihis SBS bituumenrullmaterjaliga ehk hüdroisolatsiooni kihiga. Paigaldati katuse ääreplekid.

Müügihoone katus. Müügihoone katuselepaigaldati kandev profiilplekk. Katuse aurutõkke kihiks kasutati aurutõkkekilet. Kilepaanid paigaldati omavahelise ülekattega 200 mm. Ühenduskohad tihendati ühepoolse teibiga.

Katus soojustati klaasvillaga üldpaksusega 150+30 mm.

Katusekatteks kasutati kahes kihis keevitatud SBS bituumenrullmaterjali. Katusekonstruktsioon tüübeldati kandeprofiilpleki külge katusetüüblitega. Tüübliteks kasutati teleskooptüübleid. Kinnituselemendina kasutati isepuuruvaid kruvisid. Kruvid ulatusid kandkonstruktsioonist läbi vähemalt 25 mm.

Vihmavee ärajuhtimiseks paigaldati katusele küttega vihmaveekaevud. Kaevud ühendati vee äravolutorudega. Paigaldati parapetiplekid ja katuse tuulutamiseks alarõhutuulutid. Tuulutitele keevitati peale bituumenmaterjalist tugevduslapid.

Objekti andmed

Objekt:   Olerex AS Põltsamaa tankla
Aadress:   Puhu rist, Põltsamaa, Jõgevamaa

Galerii

Olerex Põltsamaa  tankla asub Tallinn-Tartu-Luhamaa maantee ääres kõrge liiklustihedusega Puhu ristis Põltsamaa külje all Jõgevamaal. 

AS Olerex on 1994. aastal asutatud Eesti kütusefirma. Firmale kuulub üle 80 täisteenindusjaama ja kiirtanklat üle Eesti. Firma on Eesti üks suurimaid kütuse jaemüüjaid ja firmas töötab üle 600 inimese. Olerex on üks kiiremini arenevaid kütusefirmadest Eestis.