Olerex AS teenindusjaam-tankla katus Põlvamaa Põlva vald

Olerex AS teenindusjaam-tankla katus Põlvamaa

Olerex AS teenindusjaam-tankla katus Põlvamaa.

Teenindusjaama varikatuse all saavad korraga tankida kaheksa sõiduautot ning eraldi saarel kaks veokit

Lisateenustena rajati LPG autogaasitankla, automaatpesula ning välialaga ööpäevaringselt avatud kohvik-poe.

Nagu kõigis Olerexi kaasaegsetes kontseptsioonitanklates, on ka Põlva tanklast võimalik laenutada kerghaagiseid ja tankida klaasipesuvedelikku otse tankurist.

Veokijuhid saavad tankida heitgaase vähendavat lisandit AdBlue ja kontrollida rehvirõhku otse veokisaarel.

Automaatpesuseade tuleb tavapärasest kõrgem, tänu millele saab Põlva teenindusjaamas lisaks sõiduautodele ja väikeveokitele (pick-up) pesta ka väikebusse.

Alan Vaht - juhatuse liige
Tehtud tööd

Olerex AS teenindusjaam-tankla katus Põlvamaa Põlva vald Mammaste küla Vissimaa kinnistu

Olerex AS teenindusjaam-tankla katus Põlvamaa –
Pesula katuse aurutõke

Lamekatuse ehitamist alustati betoonpinnale SBS bituumenrullmaterjalist aurutõkke paigaldamisega.

Olerex AS teenindusjaam-tankla katus Põlvamaa –
Pesula katuse soojustus

Pesula katuse põhisoojustuseks kasutati vahtpolüsterooli EPS 60 paksusega 200 mm.

Soojustuse pealmiseks kihiks paigaldati tuulutussoontega Isover klaasvillast 30 mm paksused katteplaadid.

Katuse kalded ja vastukalded moodustati kaldu lõigatud vahtpolüsteroolist.

Olerex AS teenindusjaam-tankla katus Põlvamaa –
Pesula katuse hüdroisolatsioon

Pesula katuse hüdroisolatsioonikihiks ehk kattehihiks keevitati soojustusele kahes kihis SBS bituumenrullmaterjalist kate.

Katusekihid kinnitati betoonaluse külge katuse tüüblitega ehk teleskoop tüüblitega.

Kinnituselemendiks kasutati metallist betoonikiile.

Kiilud löödi betooni puuritud aukudesse.

Olerex AS teenindusjaam-tankla katus Põlvamaa –
Pesula katuse muud ehitustööd

Pesula katusele ehitati immutatud puidust, OSB ehitusplaadist ja veekindlast vineerist parapetikonstruktsioon.

Katuse ja parapeti ühendusjoonele paigaldati immutatud puidust kolmnurk liist.

Karapetile tehti SBS bituumenrullmaterjalist ülespöörded ehk parapett kaeti hüdroisolatsioonimaterjaliga.

Peale paigaldati parapetiplekk.
Katus on sisemise vihmavee äravooluga.

Vee ärajuhtimiseks katuselt paigaldati elektrilise küttega katusekaev ehk äravoolulehter.

Prahi kaevu sattumise vältimiseks kaeti kaev prahisõelaga.

Olerex AS teenindusjaam-tankla katus Põlvamaa –
Teenindusjaama katuse kandev profiiliplekk

Teenindusmaja katuse lamekatuse ehitamist alustati kandva profiilpleki ehk kandeprofiilpleki ehk kandepleki paigaldusega.

Plekipaanid kinnitati kruvidega kandekonstruktsiooni külge.

Erinevad paanid ühendati omavahel kruvi sammuga 500 mm.

Profiilplekile paigaldati Isover klaasvillast sängituskiht paksusega 30 mm.

Sängituskihile keevitati SBS bituumenrullmaterjalist hüdroisolatsioonikiht.

Olerex AS teenindusjaam-tankla katus Põlvamaa –
Teenindusjaama katuse soojustus

Teenindusjaama katuse põhisoojustuseks kasutati vahtpolüsterooli EPS 60 paksusega 200 mm.

Soojustusvahu pealmisesse pinda hööveldati katuse tuulutuse peakanal laiusega 90 mm ja sügavusega 50 mm.

Lamekatuse kalded ja vastukalded ehitati kaldu lõigatud vahtpolüsteroolist.

Lamekatuse tuulutuskiht moodustati tuulutussoontega Isover klaasvillast 30 mm paksustest katteplaatidest.

Olerex AS teenindusjaam-tankla katus Põlvamaa –
Teenindusjaama katuse hüdroisolatsioonikiht

Teenindusjaama katuse hüdroisolatsioonikihiks ehk vettpidavaks kihiks ehk kattekihiks keevitati kahes kihis SBS bituumenrullmaterjalist kate.

Katusekihid kinnitati ehk tüübeldati kandva profiilpleki külge.

Selleks kasutati katusetüübleid ehk teleskooptüübleid.

Kinnituselemendiks olid isepuuruvad katusekruvid.

Katusekruvi pikkus valiti nii, et kruvid ulatuksid kandeplekist läbi vähemalt 25 mm.

Olerex AS teenindusjaam-tankla katus Põlvamaa –
Teenindusjaama katuse parapett

Teenindusjaama katusele ehitati immutatud puidust, OSB ehitusolaadist ja veekindlast vineerist parapetikonstruktsioon.

Katuse ja parapeti ühendusjoonele kinnitati immutatud puidust kolmnurkliist.’

Parapett kaeti hüdroisolatsioonimaterjaliga ehk tehti SBS bituumenrullmaterjalist ülespöörded.

Peale paigaldati parapetiplekid.

Olerex AS teenindusjaam-tankla katus Põlvamaa –
Teenindusjaama katuse vihmavee äravool

Teenindusjaama katus on sisemise vihmavee äravooluga.

Vee ärajuhtimiseks katuselt paigaldati 4 elektrilise küttega katusekaevu ehk katuselehtrit.

Tuulutuse peakanalitele keevitati alarõhutuulutid.

Tuulutite jalaosa ühendus katusega tugevdati SBS bituumenrullmaterjalist tugevduslapiga.

Olerex AS teenindusjaam-tankla katus Põlvamaa –
Tankla varikatuse kandev profiilplekk

Varikatuse katuse ehitamist alustati kandva profiilpleki ehk kandeprofiilpleki ehk kandepleki paigaldamisega.

Plekipaanid kinnitati kruvidega aluskonstruktsiooni külge.

Omavahel ühendati paanid kruvisammuga 500 mm.

Kandeprofiilplekile ehitati immutatud puidust ja OSB ehitusplaadist aluskonstruktsioon.

Olerex AS teenindusjaam-tankla katus Põlvamaa –
Tankla varikatuse hüdroisolatsioon

Aluskonstruktsioonile keevitati kahes kihis hüdroisolatsioonikiht ehk kattekiht.

Hüdroisolatsiooni ülespöörete alla paigaldati immutatud puidust kolmnurk liist.

Katus on sisemise vihmavee äravooluga.

Vee ärajuhtimiseks katuselt paigaldati katusesse kaks vee äravoolu kaevu ehk katuselehtrit.

Olerex AS teenindusjaam-tankla katus Põlvamaa –
Tankla gaasitankuri katuse hüdroisolatsioon

Gaasitankuri katuse hüdroisolatsioonikihiks ehk katuse kattekihiks keevitati kahes kihis SBS bituumenrullmaterjal.

Samast materjalist keevitati katuse ülespöörded.

Ülespöörete alla kinnitati immutatud puidust kolmnurk liist.

Lamekatus on sisemise vihmavee äravooluga.

Vee ärajuhtimiseks katuselt paigaldati katusesse katusekaev ehk katuse äravoolulehter.

Kaev on elektrilise küttega.

Olerex AS teenindusjaam – Vissimaa kinnistu, Mammaste küla, Põlva vald, Põlvamaa

Pildigalerii - teenindusjaam - tankla katus

Olerex AS teenindusjaam-tankla katus Põlvamaa – veel tanklate katusetöid

OÜ Evari Ehitus – katuseehitus 2014 – Olerex AS teenindusjaam-tankla katus Põlvamaa
Olerex logo

Tellija:

Olerex AS

Projekti nimi:

Katuse ehitus


Kategooria:

Katusetööd

Ehituse tüüp:

teenindusjaam-tankla

Tööde iseloom:

Uusehitus

Riik:

Eesti

Aadress:

Vissimaa kinnistu, Mammaste küla, Põlva vald, Põlvamaa

Projekti algus:

2014

Projekti lõpp:

2014

Iseloomulik näitaja:

katuse pind  m²