SBS rullmaterjalist katuse ehitus Harjumaal Gaasi tee 3 Lehmja külas

SBS rullmaterjalist katuse ehitus Harjumaal Gaasi tee 3

SBA Service’i asutasid 2001 aastal oma ala spetsialistid, kellel on(laialdased kogemused) suur kogemustepagas erinevate seadmete ühtsetesse süsteemidesse integreerimisel, mis juhivad tootmist.

Tänaseks on meie spetsialistid töötanud erinevate riikide projektide kallal, nt Prantsusmaal, Saksamaal, Rootsis, Leedus, Lätis, Eestis ja Venemaal.

Meie ettevõtte valmistatud seadmeid võib leida ka *Taevariigis*.

Tehtud tööd

SBS rullmaterjalist katuse ehitus Harjumaal Gaasi tee 3 Lehmja külas Rae vallas

Lamekatuse ehitus – lamekatusetööd

Profiilpleki paigaldus – paigaldustööd

Katuse soojustus – soojustustööd

Lamekatuse ehitus
Lamekatuse ehitus

Lamekatuse ehitusTootmis- ja büroohoone SBS rullmaterjalist lamekatuse ehitus Harjumaal, Gaasi tee 3 toimus 2016. aastal. Katuste ehitustööd tegi OÜ Evari Ehitus. Tootmis- ja büroohoonele Harjumaal ehitati  1897 m² tootmishoone katust ja 174 m² büroohoone katust. Katusekatteks kasutati kahes kihis keevitatud SBS bituumenrullmaterjali.

Tootmishoone SBS rullmaterjalist lamekatuse ehitus

Tootmishoonele ehitati kokku 1897 m² lamekatust.

Bituumenrullmaterjalist lamekatuse aluskonstruktsiooni ehitustööd

Katuse kandekonstruktsioon Harjumaal
Katuse kandekonstruktsioon

Tootmis- ja büroohoonele Harjumaal ehitati kandvast profiilplekist aluskonstruktsioon.

Kandev profiilplekk paigaldati omavahel üle kattega ja kinnitati isepuuruvate kruvidega kandefermide külge. Kruvikinnitused tehti igast laine põhjast vastavalt profiilpleki paigalduse projektile. Profiilpleki piki ühendused kinnitati omavahel konstruktiivsete kruvidega sammuga kuni 500 mm.

SBS rullmaterjalist lamekatuse auruisolatsiooni ehitamine

Katusetööd Harjumaal
Katusetööd

Kandvast profiilplekist aluskonstruktsioonile paigaldati kivivillast Technoroof N30 50 mm paksune sängituskiht.

Kivivillast sängituskihile laotati aurutõkkekile paksusega 0,12 mm. Kilepaanide omavahelised üle katted  paigaldati vähemalt laiusega 200 mm ja kinnitati teibiga.

SBS rullmaterjalist lamekatuse soojustuskihi ehitus

Katuse soojustus Harjumaal
Katuse soojustus

Lamekatuse auruisolatsioonikihile paigaldati katuse soojustuskiht.

Bituumenrullmaterjalist lamekatuse soojustuskiht ehitati vahtpolüstüreen plaatidest EPS 60 paksusega 100 mm. Plaadid paigaldati omavahel nihkega, et plaatide liitekohtades ei tekiks ristikujulisi mustreid. Nihkega paigaldati ka pealmine soojustuse kiht alumise soojustuskihi suhtes.

Suitsuluukide ümber ehitati 500 mm laiused tuletõkketsoonid. Tuletõkketsoonide ehitamiseks kasutati kivivillplaate.

Lamekatusele anti vastukalded vahtpolüstüreen kaldu lõigatud plaatidest EPS 50.

SBS rullmaterjalist lamekatuse katusetuulutuse ehitamine

Vahtpolüstüreenist soojustuskihi pealmisesse kihti hööveldati katusetuulutuse peakanalid sügavusega vähemalt 25 mm ja laiusega kuni 90 mm.

Vahtpolüstüreenist soojustuse peale ehitati klaasvillast OL-TOP 30 mm tuulutuskanalitega kattekiht.

SBS rullmaterjalist lamekatuse hüdroisolatsioonikihi ehitus

SBS katuse ehitus
Katuse ehitus

Bituumenrullmaterjalist lamekatuse hüdroisolatsioonikihiks ehk pealmiseks kihiks keevitati kahes kihis bituumenrullmaterjal.

Katuse kattematerjali paanid paigaldati omavahel ülekattega pikivuugis vähemalt 100 mm ja otsavuugis vähemalt 150 mm. Materjali ühenduskohtadest suruti välja bituumeni riba laiusega 5 kuni 10 mm.

Bituumenrullmaterjalist katusele keevitati 226 jm hüdroisolatsioonimaterjalist tõsteid ehk ülespöördeid. Horisontaal- ja vertikaalpinna ühendusjoonele kinnitati immutatud puidust kolmnurkliistud.

SBS rullmaterjalist lamekatuse hüdroisolatsioonikihi kinnitamine

Hüdroisolatsioonikihi kinnitamiseks kasutati teleskooptüübleid. Teleskooptüüblid paigaldati alumise hüdroisolatsioonikihi ülekattevuukidesse. Kinnitusvahendid valiti nii, et tüübli plastosa ei ulatuks aluskonstruktsioonini, vaid oleks katuse aluskonstruktsiooni ülemisest pinnast vähemalt 15 mm kõrgemal. Kinnituselemendiks kasutati isepuuruva otsaga metallkruve. Kruvide pikkus valiti nii, et kruvid ulatuksid katuse kandekonstruktsioonist kandvast profiilplekist läbi vähemalt 25 mm.

Katuse vihmavee äravoolulehtrite paigaldamine

Tootmishoone lamekatus on sisemise vihmavee äravooluga. Vihmavee ärajuhtimiseks katuselt paigaldati  12 elektrilise küttega katuselehtrit. Lehtrite läbiviik katusest isoleeriti soojustuskoorikutega. Lehtrite peale paigaldati prahisõelad.

Katuse alarõhutuulutite paigaldamine

Katuse tuulutuse peakanalite peal oleva bituumenrullmaterjali sisse lõigati 34 auku läbimõõduga 150 mm. Aukudele paigaldati samapalju alarõhutuuluteid. Tuulutite äärikute peale keevitati bituumenrullmaterjalist tugevduslapid.

Suitsuluukide paigaldamine katusele

Katusele paigaldati 5 suitsuluuki. Luugid on elektriliselt juhitavad. Luukide alusraamidele keevitati bituumenrullmaterjalist ülespöörded ehk tõsted.

SBS rullmaterjalist lamekatuse seina- ja parapetiplekid

Katusele paigaldati 27 jm seinaplekki ja 169 jm parapetiplekki.

Büroohoone SBS rullmaterjalist lamekatuse ehitus

Büroohoonele ehitati kokku 174 m² lamekatust.

SBS rullmaterjalist büroohoone lamekatuse aluskonstruktsioon ja aurutõke

Bituumenrullmaterjalist büroohoone lamekatusele ehitati raudbetoonist aluskonstruktsioon. Aluskonstruktsiooni ehitus kuulus tööde tellija töövõttu. Betoonist aluspind korrastati ja puhastati.

Katuse aurutõkkeks keevitati raudbetoonist aluspinnale bituumenrullmaterjalist isolatsioonikiht. Keevitamiseks kasutati ilma puisteta bituumenrullmaterjali. Rullmaterjali paanid paigaldati omavahel ülekattega vähemalt 100 mm. Otsaühendustes oli paanide ülekatte pikkuseks vähemalt 150 mm.

Büroohoone lamekatuse soojustuskihi paigaldamine

Büroohoone lamekatuse soojustuskihiks paigaldati vahtpolüstüreenplaadid EPS 60 paksusega 180 + 100 mm. Soojustusmaterjal paigaldati kahes kihis. Soojustusplaatide ühenduskohtades välditi ristikujulise mustri teket. Erinevate plaadikihtide ühenduskohad ehitati omavahel nihkega.

Lamekatusele anti kalle 1 : 40 kaldu lõigatud vahtpolüstüreenist EPS 60 plaatidega. Vastukallete ehitamiseks kasutati kahesuunalise kaldlõikega vahtpolüstüreenist plaate EPS 50.

Soojustuskihi ülemisele pinnale hööveltati katusetuulutuse peakanalid sügavusega vähemalt 25 mm ja laiusega kuni 90 mm. Soojustuse pealmiseks kihiks paigaldati Isover klaasvillast OL-Top 30 mm tuulutussoontega katteplaadid.

SBS rullmaterjalist hüdroisolatsioonikihi ehk kattekihi keevitamine

Büroohoone lamekatuse hüdroisolatsioonikihiks ehk vett pidavaks kihiks ehk kattekihiks keevitati kahes kihis bituumenrullmaterjalist katusekate.

Katusekatte paanid paigaldati omavahel ülekattega pikivuugis vähemalt 100 mm ja otsavuugis ülekattega vähemalt 150 mm. Katusekate tüübeldati ehk kinnitati katuse aluskonstruktsiooni külge kinnitustüüblitega. Kinnituselemendiks kasutati  metallist kiile.

Vihmavee ärajuhtimiseks paigaldati 2 elektrilise küttega katusekaevu.

Katusekonstruktsiooni tuulutamiseks keevitati SBS rullmaterjalist katusekatte peale 6 alarõhutuulutit.

Loe veel SBA Service OÜ

Lehmja küla Rae vallas Harjumaal

https://www.aripaev.ee/uudised/2015/04/30/saksa-automaatika-avas-uue-hoone

Pildigalerii - SBS rullmaterjalist katuse ehitustööd

OÜ Evari Ehitus – tehtud tööd – SBS rullmaterjalist katuse ehitustööd Harjumaal Gaasi tee 3
SBS rullmaterjalist lamekatuse ehitus Harjumaal Gaasi tee 3

Tellija:

SBA SERVICE OÜ

Projekti nimi:

TOOTMIS- JA BÜROOHOONE JUURDEEHITUSE KATUSTE EHITUSTÖÖD

Kategooria:

LAMEKATUS

Ehituse tüüp:

TOOTMIS- JA BÜROOHOONE

Tööde iseloom:

Uusehitise lamekatuse ehitus

Riik:

Eesti

Aadress:

GAASI TEE 3, LEHMJA KÜLA, RAE VALD, HARJUMAA

Projekti algus:

Juuni 2016

Projekti lõpp:

Juuli 2016

Iseloomulik näitaja:

Katuse Brutopind 2 071 M²