Tartu Tervishoiu Kõrgkooli lamekatusetööd Nooruse 5

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli lamekatusetööd

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli lamekatusetööd Nooruse 5 Maarjamõisa linnaosas Tartu linnas Tartumaal

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli lamekatusetööd. Keldrikorruse välisseinte hüdroisolatsiooni ja hoone lamekatusetööd tegi OÜ Evari Ehitus 2010 ja 2011 aastal.

Ehitustöid tehti kahes järjekorras.

Esimeses järjekorras ehitati keldrikorruse välisseintele hüdroisolatsioon. Keldriseina aluspind praimerdati ja kaeti kas ühekihilise võõphüdroisolatsiooniga või ühekihilise SBS bituumenrullmaterjaliga.

Teises järjekorras tehti lamekatusetööd. Hoone katus koosneb erinevatest väikestest eri korrustel olevatest katustest.

1-4 korruste katuslaed on käidavad. Katuste krunditud betoonpinnale keevitati kahes kihis SBS bituumenrullmaterjal. Viienda korruse katuslale ehitati tavakatus. Aurutõkkeks kasutati aurutõkkekilet.

Katuse põhisoojustuseks paigaldati vahtpolüsteroolist EPS 50 soojustusplaadid kogupaksusega 160 mm. Soojustuse pealmine kiht ehitati tuulutussoontega 30 mm paksusest Isover soojustusest. Katustele anti kalded kaldu lõigatud vahtpolüsteroolist EPS 50. Vastukalded ehitati kergkruusast.

Katuse hüdroisoleerimiseks keevitati katusele kahes kihis SBS bituumenrullmaterjal.Katusekonstruktsioni kihid kinnitati aluskonstruktsiooni külge tüüblitega.

Katusele ehitati puidust tuulduvad parapetid ja tuulduvad ning soojustatud seinakonstruktsioonid. Katus on sisemise vihmavee äravooluga. Katusekonstruktsiooni  sisse paigaldati elektriliselt köetavad katusekaevud. Katustele paigaldati katuseaknad, suitsuluugid, alarõhutuulutid, parapeti-, seina-, ääreplekid.

Turvaliseks katuse teenindamiseks paigaldati katusele katuse- ehk turvapollarid.Katuse pinnale paigaldati graniitkillustik.

Objekti andmed

Objekt:   Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Aadress:   Nooruse 5, Tartu linn, Tartumaa

Pildigalerii - kõrgkooli lamekatusetööd

Tartu Tervishoiu Kõrgkool valmistab ette tervishoiutöötajaid Eestis. 

1811. aastal asutas Tartu Ülikooli professor C.F.Deutsch ämmaemandate kooli. 1812. aastal lõpetasid priviligeeritud ämmaemanda tunnistusega 4 ämmaemandat. Kooli astujatelt nõuti lugemisoskust ja kirjutamisoskust. Muid hariduslikke eeloskusi ei nõutud. 19. sajandi lõpus muutus õppetöö koolis venekeelseks.

Eesti Vabariigi aastatel said õdedena tööd Eesti Vabariigi kodanikud, kes olid lõpetanud õdede kooli, kellel oli vastav kutsetunnistus ja valdasid riigikeelt. 1944. aastal jätkas Tartu Õdedekool tööd Vabariikliku Meditsiinilise Keskkooli nime all. Hiljem muudeti nimi Tartu Meditsiinikooliks.

2005. aastal täiendati õppekavasid ja koolist sai Tartu Tervishoiu Kõrgkool.

 

Tartu Tervishoiu Kõrgkool õppehoone – Nooruse 5, Tartu linn, Tartumaa

OÜ Evari Ehitus – katuseehitus 2011 – Tartu Tervishoiu Kõrgkooli lamekatusetööd