Katuste soojustus on oluline energiatõhusa hoone ehitamisel

Katuste soojustus lamekatuste ehitamisel

KATUSTE SOOJUSTUS, SOOJUSTUSTÖÖD – OÜ Evari Ehitus soojustab olemasolevaid ja uusi lamekatuseid

Katuste soojustus, katuse soojustamine, soojustustööd, katus, katused, lamekatus,  lamekatused – kõik lamekatuste soojustustöödel kasutatavad mõisted.

Katuste soojustus lamekatuste ehitamisel

Katuste soojustus peab tagama katuse all olevates ruumides soovitud sisekliima. Olenevalt hoonete ja ruumide otstarbest lamekatuseid kas soojustatakse või ei soojustata.

Soojustusmaterjaliks kasutatakse põhiliselt katusevillasid, katusevahtusid, vahtklaasi, kergkruusa ning kasutatav materjal sõltub konkreetsest objektist ja tellija soovist.

Lamekatustes kasutatavate soojustusmaterjalide koormustaluvus peab olema katuse alumistes ja vahekihtides minimaalselt 30 KN/m² ja pealiskihis minimaalselt 50 KN/m².
Soojustuskihi paksus sõltub kasutatavast soojustusmaterjalist, hoone või ruumi otstarbest ning tööde tellija soovist ja võimalustest.

Katuste kergkruus soojustused (FIBO, LECA, EXCLAY)

Katuste kergkruus soojustuse peamine eelis teiste soojustusmaterjalide ees on arvestatav survetugevus.

Kergkruus soojustus lamekatusetöödel OÜ Evari Ehitus objektil
Katuse kergkruus soojustus
  • kergkruus (LWA) on keraamiline täite- ja soojustusmaterjal, mida tarnitakse tera suurusega 2-4, 4-10, 10-20 mm
 • kasutatakse nii põhisoojustusena, kui ka katustele kallete ja vastukallete andmisel
 • on parimaks aluseks katuseaedadele
 • on suure niiskustundlikusega ja seepärast peab ehitamise ajal kergkruusa kaitsma sademete ja liigniiskuse eest
 • tarnitakse eri suurusega kottides, kuid tellida on võimalik ka pakendamata lahtiselt
 • suurte koguste korral kasutatakse kergkruusa katusele viimiseks vastavaid pumpasid

Katuste villast soojustused

Katuste villast soojustuste peamine eelis vahtsoojustuste ees on hea tulepüsivus. Tulekindluse klass A1.

Katuse kivivillsoojustus lamekatusetööd
Katuse kivivillsoojustus

Kasutatakse erinevaid mineraalvillasid (katusevill).

Lamekatuste ehitamisel ei ole klaasvillade ja kivivillade kasutamise vahel märkimisväärseid erinevusi ja sageli saab otsustavaks materjali terne kiirus ja hind

Katuste vahust soojustused

Katuste vahust soojutuste peamine eelis villsoojustuste ees on suurem niiskuskindlus ja teatud juhtudel ka soodsam hind.

Katuse soojustus EPS Silver vahtpolüstüreen
EPS Silver vahtpolüstüreen soojustus

Kasutatakse erinevaid vahtusid:

 • paisutatud polüstüreen (EPS) – on hinna ja kvaliteedi suhte poolest üks efektiivsemaid soojustusmaterjale
 • ekstrudeeritud polüstüreen (XPS) – sobivad eriti hästi pinnases ehitamisel, kus vajatakse kõrget koormustaluvust, niiskuskindlust ning häid ja kestvaid soojusisolatsiooniomadusi
 • jäik polüuretaanvaht (PUR, PIR) – on umbes 50% energiatõhusam, kui mineraalvilladest või vahtpolüstüreenist (EPS) soojustusmaterjalid, mistõttu on võimalik ehitada saledam konstruktsioon

Katuste vahtklaas soojustused

Katuste vahtklaas soojustus on unikaalne soojustusmaterjal.
Vahtklaasil on peaaegu kõik ehitustel kasutatavate soojustusmaterjalide head omadused ja lisaks on vahtklaasist soojustus väga tugev.
Vahtklaas (CG) – uudne ja unikaalne pooridega soojustusmaterjal, mida paigaldatakse kuuma bituumeniga

Vahtklaas ehk vahtklaas soojustuse head omadused on:

 • Katuse vahtklaas soojustus Tartus objektil Kvartal
  Vahtklaas soojustus Tartus objektil Kvartal

  kestev – materjali eluiga ületab hoonele antavat eluiga rohkem kui 100 aastat

 • tugev – talub pikaajalist raskust
 • mõõdustabiilne – mõjutustest hoolimata materjali mõõdud ei muutu
 • füüsikaliselt püsiv – kasutamisel ei muutu gabariidid, tugevus, soojusjuhtivus ja muud sarnased näitajad
 • keemiliselt ja bioloogiliselt püsiv – vahtklaasil puudub orgaaniline aine ja seetõttu ei kahjustu keemiliste ja bioloogiliste mõjude tõttu
 • tulekindel – kuulub kõrgemasse tulepüsivusklassi A1
 • mittehüdroskoopne, veeauru- ja veetihe – töötab niiskus- ja aurutõkkena
 • sanitaarselt puhas ja ökoloogiline – materjali saab kasutada kõrgendatud puhtusastmega ruumide isoleerimisel
 • lihtne töödelda – vahtklaasi saab töödelda tavaliste puussepa tööriistadega

Vahtklaas on Eestis uudne materjal. Seda kasutatakse kõrgendatud nõudmistega lamekatuste, vundamentude, rõdude ja teiste samalaadsete tööde tegemiseks.

Vaata katuste soojustus – soojustustööd – lamekatused galeriid

Katuste soojustus – soojustustööd – lamekatused kohta veel vaatamist, lugemist

OÜ Evari Ehitus ehitab lamekatust

Lamekatuse soojusisolatsiooni paigaldusjuhend

Küsi hinnapakkumist