Katuse soojustamine, soojustus on oluline energiatõhusa hoone ehitamisel

Katuse soojustamine, soojustus

Katuse soojustamine, soojustus – OÜ Evari Ehitus soojustab olemasolevaid ja uusi lamekatuseid

Katuse soojustamine, soojustus – teenus, soojustamine, lamekatuse soojustus, lamekatuse soojustamine on selle artikli märksõnad.

OÜ Evari Ehitus on spetsialiseerunud lamekatuste ehitamisele.
Teeme tööd aastaringselt üle Eesti.

Katuse soojustamine, soojustus lamekatuste ehitamisel

Katuse soojustamine
Soojustuse kinnitamine

Katuse soojustamineKatuse, lamekatuse soojustamine peab tagama katuse all olevates ruumides soovitud sisekliima.

Olenevalt hoone ja ruumi otstarbest lamekatus ehk katus kas soojustatakse (eluruumid, bürooruumid, saalid, soojad laoruumid) või ei soojustata (varikatused, varjualused, külmad laoruumid, riiulparklad).

 

 

Lamekatuse soojustus – enamlevinumad soojustusmaterjalid ja soojustusmaterjalide tähised

Enamlevinumad soojustusmaterjalid lamekatuste soojustustöö tegemisel on mineraalvill (MW), vahtsoojustus (EPS; XPS; PUR; PIR), vahtklaas (CG), kergkruus (LWA).

Kasutatav soojustusmaterjal sõltub konkreetsest objektist ja tellija soovist.

Lamekatuse soojustus – soojustusele esitatavad nõuded

Katuse soojustus lamekatuste ehitamisel, soojustustööd
Katuse soojustus lamekatuste ehitamisel, soojustustööd

Soojustusmaterjalid, mida kasutatakse lamekatuse soojustamiseks, peavad vastama lamekatuse ehitamise standardile.

Lamekatuses kasutatav soojustusmaterjal peab olema koormustaluvusega katuse alumises ja vahekihis minimaalselt 30 KN/m², teatud katustel 50 KN/m² ja lamekatuse pealmises soojustuskihis peab soojustusmaterjal olema koormustaluvusega minimaalselt 50 KN/m².

Lamekatuse soojustuskihi paksus sõltub kasutatavast soojustusmaterjalist, hoone või ruumi otstarbest, tööde tellija soovist ja võimalustest.

Katuse soojustamine, soojustus – meie teenus –  kergkruus ehk keramsiit (LWA) soojustusmaterjal (FIBO, LECA, EXCLAY)

Soojustusmaterjal kergkruus ehk keramsiit on arvestatava survetugevusega.

Kergkruusa kõrge survetugevus ja kerge materjali kasutamine eri paksusega soojustuskihtide ehitamisel on peamised kergkruuse eelised teiste soojustusmaterjalide ees.

Kergkruus ehk keramsiit soojustuse omadused ja tarne

Katuse soojustamine kergkruus ehk keramsiit (LWA) soojustusmaterjaliga (FIBO; LECA; EXCLSAV)
Katuse soojustamine kergkruus ehk keramsiit (LWA) soojustusmaterjaliga (FIBO; LECA; EXCLSAV)
 • kergkruusa ehk keramsiiti kasutatakse nii põhisoojustusena, kui ka katustele kallete ja vastukallete andmisel
 • kergkruus ehk keramsiit on parimaks aluseks katuseaedadele
 • kergkruus ehk keramsiit on suure niiskustundlikusega ja seepärast peab lamekatuse ehitamise ajal kergkruusa kaitsma sademete ja liigniiskuse eest
 • lamekatuse soojustus ehk kergkruus tarnitakse eri suurusega kottides, kuid tellida on võimalik ka pakendamata kergkruusa
 • suurte koguste korral tuuakse kergruus ehk keramsiit objektile puhurautodega ja pumbatakse mööda torusid vajalikku kohta

Kergkruus ehk keramsiit soojustuse tehnilised näitajad

Soojustamisel kasutatav kergkruus ehk keramsiit
Soojustamisel kasutatav kergkruus ehk keramsiit

Puistetihedus 260 kg/m3 (+/-15%), osakese tihedus 520 kg/m2 (+/-15), materjali suurus 8-20 mm, veeimavus (5 min 11-20%, 60 min 14-22%, 24h 18-31%), survetugevus 0,75 N/mm2, mahupüsivus stabiilne, külmakindel, vee juhtivus väiksem kui 10 -3 m/s, sisehõõrdenurk 39 kraadi, niduvus 0 kN/m2.

Katuse soojustamine, soojustus – meie teenus – kõvavillplaatidest soojustused, mineraalvill (MW)

Katuse soojustamine kõvavillplaatidest (MW) soojustusega

Katuse soojustamine kõvavillplaatidest (MW) soojustusegaLamekatuse villad on suure koormustaluvusega mineraalvilltooted, mis sobivad hästi just tasakatuste soojustamiseks.

Lamekatuse mineraalvill ehk klaasvill, kivivill soojustuse peamine eelis vahtsoojustuse ees on hea tulekindlus.
Tulekindlus klass A1.

Täisvillsoojustusega lamekatuseid kasutatakse hoonetel, kus on kõrgendatud nõuded tarindite tulepüsivusele.

Näiteks puidutööstus, kinosaalid, spordisaalid ja teised sarnased hooned ja ruumid.

Mineraalvill plaate kasutatakse samuti vahtsoojustusega lamekatuse pealmises kihis, vajadusel lamekatuse alumises kihis, lamekatuse tuletõkketsoonide eraldusribades ja teistes sobilikes kohtades.

Lamekatuse soojustamisel kasutatakse erineva lähtematerjaliga ja erinevate tootjate mineraalvill ehk klaasvill, kivivill tooteid.

Lamekatuse soojustamisel kasutatakse kõvasid plaatvillasid, mis tarnitakse tehasest otse objektile puidust alustel kiletatud pakendis.

Katuse soojustamine, soojustus –  Eestis kasutatavate mineraalvill soojustusmaterjalide kaubamärgid

Lamekatuse soojustus – klaasvill, mineraalvill soojustusmaterjali head omadused

Lamekatuse klaasvill mineraalvill soojustus
Lamekatuse klaasvill mineraalvill soojustus

Klaasvill soojusmaterjali head omadused on õhutihedus, keskkonnasõbralikkus, heliisolatsiooni võime, tulepüsivus.

Lamekatuse soojustus – kivivll, mineraalvill soojustusmaterjali head omadused

Lamekatuse kivivill mineraalvill soojustus
Lamekatuse kivivill mineraalvill soojustus

Kivivill soojustusmaterjali head omadused on tulekindlus, vastupidavus, energiasäästlikus, tulekindlus, piisav niiskuskindlus, korduskasutatavus, ohutus.

Lamekatuse soojustus – klaasvill või kivivill

Lamekatuse ehitamisel, soojustamisel ei ole klaasvill ja kivivill kasutamise vahel märkimisväärseid erinevusi ja sageli saab otsustavaks materjali terne kiirus ja hind.

Katuse soojustamine, soojustus – meie teenus – plaatvahtsoojustused (EPS, XPS, PIR, PUR)

Lamekatuse plaatvahtsoojustus
Lamekatuse plaatvahtsoojustus

Lamekatuse vahtsoojutuste peamine eelis villsoojustuste ees on suurem niiskuskindlus ja teatud juhtudel ka soodsam hind.

Vahtsoojustusmaterjalid on kerged ja neid on lihtne töödelda.

Lamekatuse soojustamisel  kasutatakse erinevaid vahtplaat soojustusmaterjale.
Soojustusmaterjali valik sõltub katusest, katuse otstarbest, tellijast.

Enimkasutatud plaatvahtsoojustused lamekatuse soojustamisel on paisutatud polüstüreen EPS, ekstrudeeritud polüstüreen XPS, jäik polüuretaanvaht PIR.

Katuse soojustamine, soojustus – soojustusmaterjal paisutatud polüstüreen ehk EPS soojustusplaadid

Soojustus paisutatud polüsüreen (EPS) plaadid
Soojustus paisutatud polüsüreen (EPS) plaadid

Paisutatud polüstüreen EPS soojustusplaat on loodussõbralik, lihtsasti paigaldatav, hinna ja kvaliteedi suhte poolest üks efektiivsemaid soojustusmaterjale.

Paisutatud polüstüreen ehk EPS soojustusplaat on enim kasutatud soojustusmaterjal lamekatuse ehitamisel.

EPS soojustusplaati kasutatakse lamekatuse põhisoojustusena, mis enamasti kaetakse kõvast klaasvill või kivivill ehk mineraalvill plaatidest katusevillaga.

Katusevillast katteplaatidena kasutatakse enamasti 30 või 50 mm paksuseid tuulutuskanalitega plaate.

Plastrullmaterjalist katusekatte korral tuulutussooni katteplaadi sisse pole tarvis ja katusele paigaldatakse ilma tuulutussoontega katteplaadid.

Tehas toodab EPS soojustusplaate konkreetsele katusele ehk tehases lõigatakse konkreetsele katusele sobivad soojustusplaadid koos vajaliku kaldega.

Lamekatuse veeäravoolu ehitamiseks lõigatakse tehases eri kaldega soojustusplaadid.
Eri kaldega soojustusplaadid lõigatakse teahses ka erinevate lamekatuse vastukallete ehitamiseks.

Valmis lõigatud kaldega plaadid teevad katuseehitajate töö lihtsamaks, katuseehitus on kiirem, klient saab kallete võrra paksema ja soojema katuse.

EPS plaatsoojustuse eelised lamekatuse ehitamisel

Vahtpolüstüreen soojustusplaadid
Vahtpolüstüreen soojustusplaadid

EPS plaatsoojustus on kerge, tugev, tootevalik on mitmekülgne, kaldu lõigatud plaadid, lihtne käsitleda.

Katuse soojustamine, soojustus kandev profiilplekk aluskonstruktsiooniga  EPS plaatsoojustuse korral

Kandev profiilplekk lamekatuse aluskonstruktsioonis
Kandev profiilplekk lamekatuse aluskonstruktsioonis

Lamekatuse kandv profiilplekk aluskonstruktsiooniga lamekatuse korral paigaldatakse vajadusel katuse aluskonstruktsioonile, enne EPS plaat põhisoojustuse paigaldamist, mineraalvill plaadid ehk sängitusplaadid.

Nii jääb vahtsoojustusest põhisoojustus kahe mineraalvill plaadi vahele.
Mineraalvill sängitusplaatidena kasutatakse villaplaate paksusega 20, 30, 50 mm.

Selliselt toimides saame suurendada kandev profiilplekk lamekatuse tulepüsivust.

Suuremate lamekatuste korral jagatakse katused tuletõkketsoonideks.

Erinevad tuletõkketsoonid katusel eraldatakse üksteisest jäiga mineraalvill soojustusega kogu katuse soojustuse paksuse ulatuses.

Katuse soojustamine, soojustus – soojustusmaterjal ekstrudeeritud polüstüreen (XPS) plaadid

Soojustus ekstrudeeritud polüstüreen (XPS) plaadid
Soojustus ekstrudeeritud polüstüreen (XPS) plaadid

Ekstrudeeritud polüstüreen (XPS) plaat sobib eriti hästi lamekatuse ehitamisel, pinnases ehitamisel, kus vajatakse kõrget koormustaluvust, niiskuskindlust ning häid ja kestvaid soojusisolatsiooniomadusi.

Ekstrudeeritud polüstüreen (XPS) plaat sobib hästi maa-aluste soojustatud ruumide soojustamiseks konstruktsiooni pealt, kus ruumi peale on projekteeritud sõidutee, parkla, haljastatud katus.

Ekstrudeeritud polüstüreen (XPS) plaat sobib hästi ka vundamendi, keldriseina, otse pinnasele ehitatava põranda, pööratud katuse, aluse külmakaitseks, keltsatõkkeks.

Lamekatuse soojustus Styrofoam on enim kasutatud XPS plaatsoojustusmaterjali kaubamärk Eestis

 

XPS kärgpolüstüreen soojusisolatsiooni paigaldus
XPS kärgpolüstüreen soojusisolatsiooni paigaldus

Styrofoam (XPS) plaatsoojustusmaterjalil on heade tehniliste näitajatega.

Tehnilised näitajad sõltuvad  Syrofoam (XPS) plaat soojusmaterjali margist.

Styrofoam (XPS) plaat soojustusmaterjali toodetakse erinevaid marke nagu XPS 250, XPS 300, XPS 400, XPS 500, XPS 700, foamloc.

Lamekatuse soojustus Styrofoam (XPS) plaatsoojustustoodete omadused

Styrofoam XPS soojustusplaadid
Styrofoam XPS soojustusplaadid

Styrofoam (XPS) plaatsoojustusmaterjali kõrgeim kasutustemperatuur on 75 kraadi, soojusjuhtivus 0,033 W/mk, plaadi veeimavus pikaajalisel (28 päeva) vette sukeldumisel on väiksem kui 0,2 %, plaadi veeimavus külmumis-sulamistüklis on väiksem kui 1 %, tihedus 30 – 42 kg/m3, koormustaluvus 10 % deformatsioonil on 250 – 700 kN/m2, tuleohutuse klass F (EN 13501-1).

Styrofoam (XPS) plaatsoojustusmaterjal pakitakse tehases kilepakendisse või pakkealusele.

Lamekatuse soojustus Styrofoam (XPS) plaatsoojustuse eelised

Styrofoam (XPS) soojustusplaattoodete eelisteks on kõrge survetugevus, olematu veeimavus, head soojustusomadused, kerge töödeldavus, omaduste muutumatus, taaskasutatavus.

Katuse soojustamine, soojustus – soojustusmaterjal jäik polüuretaanvahtplaadid (PIR)

Soojustus jäik polüuretaanvaht (PIR, PUR) plaadid
Soojustus jäik polüuretaanvaht (PIR, PUR) plaadid

Jäik polüuretaanvaht (PIR)  plaat on umbes 30% energiatõhusam, kui mineraalvillad või teised vahtsoojustusmaterjalid.

Seetõttu on võimalik ehitada saledam, õhem konstruktsioon ja säästa ruumi.

Jäika polüretaanvahtplaati (PIR) kasutatakse katuse ehitamisel, kus on oluline vähendada katusekonstruktsiooni paksust ehk lamekatuse kõrgust.

Enim kasutatakse jäika polüretaanvahtplaat (PIR) soojustust väliterrasside ehitamisel, kus terrassi all on soojustatud ruumid ja on oluline terrassi põrandapinna kõrgus.

Jäik polüretaanvahtplaat (PIR) on tavasoojustusmaterjalidest energiatõhusam, kuid samavõrra on materjal ka kallim ehk polüretaanplaat (PIR) soojustusmaterjali kulub mahuliselt vähem kui tavasoojustusmaterjali.

Ühe jäik polüretaanvahtplaat (PIR) soojustuse mahuühiku hind on kallim, kui tavasoojustustel, kuid soojustusmaterjali kulub sellevõrra ka vähem.

Katuse soojustamine, soojustus – meie teenus – soojustusmaterjal vahtklaas (CG) plaatsoojustus lamekatuse soojustamisel

Katuse soojustamine vahtklaas (CG) soojustusplaatidega
Katuse soojustamine vahtklaas (CG) soojustus plaatidega

Vahtklaas (CG) soojustus on unikaalne soojustusmaterjal.

Vahtklaas (CG) plaat ehk plaadil on peaaegu kõik ehitustel kasutatavate soojustusmaterjalide head omadused ja lisaks on vahtklaasist soojustus väga tugev.

Vahtklaa (CG) plaat on uudne ja unikaalne pooridega soojustusmaterjal, mida paigaldatakse lamekatusele kuuma bituumeniga.

Selliselt toimides ei ole vaja kasutada täiendavaid kinnitusi ja vahtklaasist (CG) plaatsoojustuse kiht jääb ilma läbivate aukudeta.

Vahtklaas (CG) plaatsoojustuse head omadused

Vahtklaas soojustus

  Vahtklaas
 • Vahtklaas on kestev – materjali eluiga ületab hoonele antavat eluiga rohkem kui 100 aastat
 • Vahtklaas on tugev – talub pikaajalist raskust
 • Vahtklaas on mõõdustabiilne – mõjutustest hoolimata materjali mõõdud ei muutu
 • Vahtklaas on füüsikaliselt püsiv – kasutamisel ei muutu gabariidid, tugevus, soojusjuhtivus ja muud sarnased näitajad
 • keemiliselt ja bioloogiliselt püsiv – vahtklaasil puudub orgaaniline aine ja seetõttu ei kahjustu keemiliste ja bioloogiliste mõjude tõttu
 • Vahtklaas on tulekindel – kuulub kõrgemasse tulepüsivusklassi A1
 • mittehüdroskoopne, veeauru- ja veetihe – töötab niiskus- ja aurutõkkena
 • sanitaarselt puhas ja ökoloogiline – materjali saab kasutada kõrgendatud puhtusastmega ruumide isoleerimisel
 • Vahtklaasi on lihtne töödelda – vahtklaasi saab töödelda tavaliste puussepa tööriistadega

Vahtklaas (CG) ehitusmaterjal on Eestis uudne, kuid kõrge hinna tõttu mitte laialdaselt kasutatav.

Vahtklaas (CG) plaatsoojustust kasutatakse kõrgendatud nõudmistega lamekatuste, vundamentude, rõdude ja teiste samalaadsete soojustustööde tegemiseks.

Katuse soojustamine, soojustus – meie teenus –  vaata lamekatuse soojustamine pildigaleriid

Katuse soojustamine, soojustus – meie teenus – vaata lamekatuse soojustamine video filmi

Lamekatuse soojustamine - OÜ Evari Ehitus

Lamekatuse soojustus - paigaldusjuhend

Katuse soojustamine, soojustus – meie teenus – loe, mida OÜ Evari Ehitus lamekatuse soojustamine kohta kirjutab

KIVIVILL ON SOOJUSTUSMATERJAL

PIR – EFEKTIIVNE SOOJUSTUSMATERJAL

ISOVER – KÕRGEKVALITEEDILINE KLAASVILL

OSP PLAAT EHK EHITUSPLAAT EHITAMISEKS

PAROC – RAHVUSVAHELINE KIVIVILLA TOOTJA

ROCKWOOL – MAAILMA JUHTIV KIVIVILLA TOOTJA

KERGKRUUS – KERAAMILINE SOOJUSTUSMATERJAL

EPS – SOOJUSTUSMATERJAL LAMEKATUSTE EHITAMISEL

MINERAALVILL ON ÜLDINE NIMETUS KIUDMATERJALIDELE

TECHNONICOL – KATUSEKATTED JA SOOJUSTUSMATERJALID

STYROFOAM – SOOJUSISOLATSIOON KÄRGPOLÜSTÜREENIST

Katuse soojustamine, soojustus – meie teenus – tutvu lamekatuse soojustus valmis ehitatud objektidega

KIVIVILL SOOJUSTUSEGA HOONE TARTUMAAL

VAHTKLAAS SOOJUSTUS OBJEKTIL TARTU, RIIA 2, KVARTAL

RAITWOOD TOOTMISHOONE LAMEKATUSETÖÖD TARTUMAAL

ANK TEGHNOLOGY OÜ KATUSE SOOJUSTUSTÖÖ HARJUMAAL

EESTI MAAÜLIKOOLI METASMAJA D-KORPUSE KATUSE SOOJUSTUSTÖÖ

Uuri, mida kirjutab OÜ Evari Ehitus meedias

UUDSEKS MATERJALIKS EHITUSES ON VAHTKLAAS

MATERJALI KASUTUS SÕLTUB KONKREETSEST OBJEKTIST JA TELLIJA SOOVIDEST.

UUDSEKS MATERJALIKS EHITUSEL ON VAHTKLAASVAHTKLAAS ON AINULAADNE SOOJUSTUSMATERJAL

VAHTKLAASI PEAMINE EELIS TEISTE SOOJUSMATERJALID EES ON SUUREM TUGEVUS JA HEA NIISKUSKINDLUS

VAHTKLAAS ON PRAKTILISELT AINUS EFEKTIIVNE MATERJAL KÜLMASILDADE KATKESTAMISEKS VUNDAMENDI JA PARAPETI KONSTRUKTSIOONIDES

PÄIKESEPANEELIDE PAIGALDAMINE KATUSELE

Katuse soojustamine, soojustus – meie teenus – loe lamekatuse soojustamine kohta veel

Eesti standard osa 5 – lamekatus

Lamekatuste soojustusmaterjalid – Paroc

Lamekatuste soojustusmaterjalid – Reideni Plaat

Vaata video filmi lamekatuse ehitamine

OÜ Evari Ehitus ehitab lamekatuseid

OÜ Evari Ehitus ehitab bituumenrullmaterjalist lamekatuseid

OÜ Evari Ehitus ehitab plastrullmaterjalidest lamekatuseid

Kliki ja vaata linkidel olevat informatsiooni

OÜ Evari Ehitus – meie teenus – katuse soojustamine, soojustus

Kirjuta meile – katuse soojustamine, soojustus