Katusetööd Tartus

Kaasaegne büroohoone Vahi linnaosas Tartus

Tehtud tööd:

Katusetööd Tartus Killustiku põik 1 bürool

Katusetööd Tartus Killustiku põik 1 tegi OÜ Evari Ehitus 2015. aastal

Ehitatud katus koosneb kolmest eraldi osast.

Katusetööd põhikatusel

Kandva profiilpleki paigaldustööd

Katusetööd Tartus, OÜ Evari Ehitus
Kandev profiilplekk

Kandva profiilpleki paigaldustööde käigus paigaldati katusele kandev profiilplekk ehk kandeprofiilplekk ehk profiilplekk ehk kandeplekk.
Profiilplekk kinnitati kruvidega kandekonstruktsiooni külge. Omavahel ühendati plekipaanid kruvidega sammuga 500 mm.

Katuse aurutõkke paigaldustööd

Katuse aurutõkke aluskihiks ehk sängituskihiks paigaldati kivivill Technoroof N30 50 mm paksused plaadid. Aurutõke ehitati aurutõkkekilest. Kile erinevad paanid paigaldati omavahel vähemalt 200 mm suuruse ülekattega. Ühenduskohad kinnitati teibiga.

Katuse soojustuse ehitustööd

Katuse soojustuse ehitustööd. Põhisoojustuse ehitamiseks kasutati vahtpolüsteroolist EPS 60 plaate kogupaksusega 200 mm. Vahtsoojustuse ülemisse pinda lõigati katuse tuulutuse peakanalid. Kanalite laiuseks mõõdeti mitte rohkem kui 90 mm ja sügavuseks 50 mm. Soojustuse pealmiseks kihiks paigaldati tuulutussoontega Isover klaasvillast plaadid paksusega 30 mm. Plaadid laotati katusele nii, et tuulutussooned kulgeksid katusekalde suunas ehk madalamalt kõrgemale.

Katusekatte paigaldustööd

Katusetööd Tartus, OÜ Evari Ehitus
Kandekonstruktsioon

Katusekatte paigaldustööde käigus keevitati katuse katteks ehk hüdroisolatsioonikihiks soojustusele kahes kihis ehk kahekihiline SBS bituumenrullmaterjalKatusekonstruktsioon kinnitati aluskonstruktsiooni külge kinnitustüüblitega. Kasutati teleskooptüübleid. Kinnituselemendiks olid isepuuruva otsaga kruvid. Kruvid valiti nii, et need ulatuksid kandeplekist läbi vähemalt 25 mm. Tüüblid paigutati SBS bituumenkatusekatte alumise kihi vuukidesse.

Katuseräästa ehitustööd ja muud tööd

Katuseräästa ehitustööd. Katusele ehitati puidust räästakonstruktsioon. Räästasse paigaldati ääreplekid. Ehitatud katus on välimise vihmavee ärajooksuga. Räästasse paigaldati vihmaveerennid ja vee ärajuhtimiseks katuselt paigaldati seinale vihmaveetorud. Katuse tuulutamiseks kasutati alarõhutuulutid. Tuulutite jalamile paigaldati täiendav SBS bituumenrullmaterjalist tugevduslapp.

Katusetööd raudbetoonist aluskonstruktsioonile

Katuse aurutõkketööd

Katuse aurutõkketööd raudbetoonist aluskonstruktsioonile. Osal katusest oli katuse kandekonstruktsiooniks raudbetoonist kandepaneelid. Paneelide pind korrastati. Paneelidele paigaldati aurutõkkekile paksusega 0,2 mm. Kile paigaldati paanidevahelise ülekattega ja aurutõkke ääred kinnitati teibiga.

Katuse põhisoojustuse paigaldustööd

Katusetööd Tartus, OÜ Evari Ehitus
Karniis

Katuse põhisoojustuse paigaldustööd. Põhisoojustuseks kasutati vahtpolüsteroolist EPS 50 soojustusplaate kogupaksusega 250 mm. Soojustuse pindmine tuulutuskiht ehitati 30 mm paksustest tuulutussoontega Isover klaasvillast plaatidest.

Katusekatte paigaldustööd

Katusekatte paigaltustööde käigus keevitati katusele hüdroisolatsioonikiht ehk kattekiht. Kattekiht paigaldati kahes kihis kahekihiliselt keevitatud bituumenrullmaterjalist. Katusekonstruktsioon tüübeldati aluskonstruktsiooni külge.

Parapeti ehitustööd ja muud tööd

Katusetööd Tartus, OÜ Evari Ehitus
Tõsted

Katuse parapeti ehitustööd. Katusele ehitati puidust parapetikonstruktsioon. Parapeti äärtesse paigaldati veeninaplekk. Paigaldati vihmavee sülitid, vihmaveetorud, alarõhutuulutid.

Hoonele ehitati varikatused, paigaldati metallist tsingitud katuseredel.

Galerii:

OÜ Evari Ehitus – katusetööd 2015 – Katusetööd Tartus Killustiku põik 1 bürool

Evari Ehitus - mapri ehitus logo

Projekti nimi:

KATUSETÖÖD TARTUS KILLUSTIKU PÕIK 1

Kategooria:

LAMEKATUS

Ehituse tüüp:

ÄRIHOONE

Tööde iseloom:

Uusehitise lamekatuse ehitus

Riik:

Eesti

Aadress:

TARTU KILLUSTIKU PÕIK 1

Projekti algus:

Juuli 2015

Projekti lõpp:

Oktoober 2015

Iseloomulik näitaja:

Katuse pind 426 m²