SBS rullmaterjalist lamekatuse ehitus Harjumaal, Gaasi tee 3

SBS rullmaterjalist lamekatuse ehitus Harjumaal Gaasi tee 3

SBS rullmaterjalist lamekatuse ehitus Harjumaal, Gaasi tee 3

SBA Service’i asutasid 2001 aastal oma ala spetsialistid, kellel on(laialdased kogemused) suur kogemustepagas erinevate seadmete ühtsetesse süsteemidesse integreerimisel, mis juhivad tootmist. Tänaseks on meie spetsialistid töötanud erinevate riikide projektide kallal, nt Prantsusmaal, Saksamaal, Rootsis, Leedus, Lätis, Eestis ja Venemaal. Meie ettevõtte valmistatud seadmeid võib leida ka *Taevariigis*.

Tehtud tööd

SBS rullmaterjalist lamekatuse ehitus Harjumaal Gaasi tee 3

Lamekatuse ehitus – lamekatusetööd

Profiilpleki paigaldus – paigaldustööd

Katuse soojustus – soojustustööd

Lamekatuse ehitus
Lamekatuse ehitus

Lamekatuse ehitusTootmis- ja büroohoone SBS rullmaterjalist lamekatuse ehitus Harjumaal, Gaasi tee 3 toimus 2016. aastal. Katuste ehitustööd tegi OÜ Evari Ehitus. Tootmis- ja büroohoonele Harjumaal ehitati  1897 m² tootmishoone katust ja 174 m² büroohoone katust. Katusekatteks kasutati kahes kihis keevitatud SBS bituumenrullmaterjali.

Tootmishoone SBS rullmaterjalist lamekatuse ehitus

Tootmishoonele ehitati kokku 1897 m² lamekatust.

Bituumenrullmaterjalist lamekatuse aluskonstruktsiooni ehitustööd

Katuse kandekonstruktsioon Harjumaal
Katuse kandekonstruktsioon

Tootmis- ja büroohoonele Harjumaal ehitati kandvast profiilplekist aluskonstruktsioon.

Kandev profiilplekk paigaldati omavahel üle kattega ja kinnitati isepuuruvate kruvidega kandefermide külge. Kruvikinnitused tehti igast laine põhjast vastavalt profiilpleki paigalduse projektile. Profiilpleki piki ühendused kinnitati omavahel konstruktiivsete kruvidega sammuga kuni 500 mm.

SBS rullmaterjalist lamekatuse auruisolatsiooni ehitamine

Katusetööd Harjumaal
Katusetööd

Kandvast profiilplekist aluskonstruktsioonile paigaldati kivivillast Technoroof N30 50 mm paksune sängituskiht.

Kivivillast sängituskihile laotati aurutõkkekile paksusega 0,12 mm. Kilepaanide omavahelised üle katted  paigaldati vähemalt laiusega 200 mm ja kinnitati teibiga.

SBS rullmaterjalist lamekatuse soojustuskihi ehitus

Katuse soojustus Harjumaal
Katuse soojustus

Lamekatuse auruisolatsioonikihile paigaldati katuse soojustuskiht.

Bituumenrullmaterjalist lamekatuse soojustuskiht ehitati vahtpolüstüreen plaatidest EPS 60 paksusega 100 mm. Plaadid paigaldati omavahel nihkega, et plaatide liitekohtades ei tekiks ristikujulisi mustreid. Nihkega paigaldati ka pealmine soojustuse kiht alumise soojustuskihi suhtes.

Suitsuluukide ümber ehitati 500 mm laiused tuletõkketsoonid. Tuletõkketsoonide ehitamiseks kasutati kivivillplaate.

Lamekatusele anti vastukalded vahtpolüstüreen kaldu lõigatud plaatidest EPS 50.

SBS rullmaterjalist lamekatuse katusetuulutuse ehitamine

Vahtpolüstüreenist soojustuskihi pealmisesse kihti hööveldati katusetuulutuse peakanalid sügavusega vähemalt 25 mm ja laiusega kuni 90 mm.

Vahtpolüstüreenist soojustuse peale ehitati klaasvillast OL-TOP 30 mm tuulutuskanalitega kattekiht.

SBS rullmaterjalist lamekatuse hüdroisolatsioonikihi ehitus

SBS katuse ehitus
Katuse ehitus

Bituumenrullmaterjalist lamekatuse hüdroisolatsioonikihiks ehk pealmiseks kihiks keevitati kahes kihis bituumenrullmaterjal.

Katuse kattematerjali paanid paigaldati omavahel ülekattega pikivuugis vähemalt 100 mm ja otsavuugis vähemalt 150 mm. Materjali ühenduskohtadest suruti välja bituumeni riba laiusega 5 kuni 10 mm.

Bituumenrullmaterjalist katusele keevitati 226 jm hüdroisolatsioonimaterjalist tõsteid ehk ülespöördeid. Horisontaal- ja vertikaalpinna ühendusjoonele kinnitati immutatud puidust kolmnurkliistud.

SBS rullmaterjalist lamekatuse hüdroisolatsioonikihi kinnitamine

Hüdroisolatsioonikihi kinnitamiseks kasutati teleskooptüübleid. Teleskooptüüblid paigaldati alumise hüdroisolatsioonikihi ülekattevuukidesse. Kinnitusvahendid valiti nii, et tüübli plastosa ei ulatuks aluskonstruktsioonini, vaid oleks katuse aluskonstruktsiooni ülemisest pinnast vähemalt 15 mm kõrgemal. Kinnituselemendiks kasutati isepuuruva otsaga metallkruve. Kruvide pikkus valiti nii, et kruvid ulatuksid katuse kandekonstruktsioonist kandvast profiilplekist läbi vähemalt 25 mm.

Katuse vihmavee äravoolulehtrite paigaldamine

Tootmishoone lamekatus on sisemise vihmavee äravooluga. Vihmavee ärajuhtimiseks katuselt paigaldati  12 elektrilise küttega katuselehtrit. Lehtrite läbiviik katusest isoleeriti soojustuskoorikutega. Lehtrite peale paigaldati prahisõelad.

Katuse alarõhutuulutite paigaldamine

Katuse tuulutuse peakanalite peal oleva bituumenrullmaterjali sisse lõigati 34 auku läbimõõduga 150 mm. Aukudele paigaldati samapalju alarõhutuuluteid. Tuulutite äärikute peale keevitati bituumenrullmaterjalist tugevduslapid.

Suitsuluukide paigaldamine katusele

Katusele paigaldati 5 suitsuluuki. Luugid on elektriliselt juhitavad. Luukide alusraamidele keevitati bituumenrullmaterjalist ülespöörded ehk tõsted.

SBS rullmaterjalist lamekatuse seina- ja parapetiplekid

Katusele paigaldati 27 jm seinaplekki ja 169 jm parapetiplekki.

Büroohoone SBS rullmaterjalist lamekatuse ehitus

Büroohoonele ehitati kokku 174 m² lamekatust.

SBS rullmaterjalist büroohoone lamekatuse aluskonstruktsioon ja aurutõke

Bituumenrullmaterjalist büroohoone lamekatusele ehitati raudbetoonist aluskonstruktsioon. Aluskonstruktsiooni ehitus kuulus tööde tellija töövõttu. Betoonist aluspind korrastati ja puhastati.

Katuse aurutõkkeks keevitati raudbetoonist aluspinnale bituumenrullmaterjalist isolatsioonikiht. Keevitamiseks kasutati ilma puisteta bituumenrullmaterjali. Rullmaterjali paanid paigaldati omavahel ülekattega vähemalt 100 mm. Otsaühendustes oli paanide ülekatte pikkuseks vähemalt 150 mm.

Büroohoone lamekatuse soojustuskihi paigaldamine

Büroohoone lamekatuse soojustuskihiks paigaldati vahtpolüstüreenplaadid EPS 60 paksusega 180 + 100 mm. Soojustusmaterjal paigaldati kahes kihis. Soojustusplaatide ühenduskohtades välditi ristikujulise mustri teket. Erinevate plaadikihtide ühenduskohad ehitati omavahel nihkega.

Lamekatusele anti kalle 1 : 40 kaldu lõigatud vahtpolüstüreenist EPS 60 plaatidega. Vastukallete ehitamiseks kasutati kahesuunalise kaldlõikega vahtpolüstüreenist plaate EPS 50.

Soojustuskihi ülemisele pinnale hööveltati katusetuulutuse peakanalid sügavusega vähemalt 25 mm ja laiusega kuni 90 mm. Soojustuse pealmiseks kihiks paigaldati Isover klaasvillast OL-Top 30 mm tuulutussoontega katteplaadid.

SBS rullmaterjalist hüdroisolatsioonikihi ehk kattekihi keevitamine

Büroohoone lamekatuse hüdroisolatsioonikihiks ehk vett pidavaks kihiks ehk kattekihiks keevitati kahes kihis bituumenrullmaterjalist katusekate.

Katusekatte paanid paigaldati omavahel ülekattega pikivuugis vähemalt 100 mm ja otsavuugis ülekattega vähemalt 150 mm. Katusekate tüübeldati ehk kinnitati katuse aluskonstruktsiooni külge kinnitustüüblitega. Kinnituselemendiks kasutati  metallist kiile.

Vihmavee ärajuhtimiseks paigaldati 2 elektrilise küttega katusekaevu.

Katusekonstruktsiooni tuulutamiseks keevitati SBS rullmaterjalist katusekatte peale 6 alarõhutuulutit.

Loe veel SBA Service OÜ

https://www.teatmik.ee/et/personlegal/10790256-Osa%C3%BChing-SBA-Service

https://www.aripaev.ee/uudised/2015/04/30/saksa-automaatika-avas-uue-hoone

Galerii

OÜ Evari Ehitus – tehtud tööd – SBS rullmaterjalist katuse ehitustööd

Harjumaal Gaasi tee 3

SBS rullmaterjalist lamekatuse ehitus Harjumaal Gaasi tee 3

Tellija:

SBA SERVICE OÜ

Projekti nimi:

TOOTMIS- JA BÜROOHOONE JUURDEEHITUSE KATUSTE EHITUSTÖÖD

Kategooria:

LAMEKATUS

Ehituse tüüp:

TOOTMIS- JA BÜROOHOONE

Tööde iseloom:

Uusehitise lamekatuse ehitus

Riik:

Eesti

Aadress:

GAASI TEE 3, LEHMJA KÜLA, RAE VALD, HARJUMAA

Projekti algus:

Juuni 2016

Projekti lõpp:

Juuli 2016

Iseloomulik näitaja:

Katuse Brutopind 2 071 M²
SBS kattega katuse ehitus Tartumaal Kaasiku põik 5

SBS kattega katuse ehitus Tartumaal Kaasiku põik 5/7

SBS kattega katuse ehitus Tartumaal Kaasiku põik 5

Kvaliteetsed ja hubased kodud Ülenurmes on koduomanuke poolt hästi vastu võetud.

 

Alan Uibo - juhatuse liige

Tehtud tööd

SBS kattega katuse ehitus Tartumaal Kaasiku põik 5/7

Lamekatuse ehitus – lamekatusetööd

Katuse soojustus – soojustustööd

Hüdroisolatsioon – hüdroisolatsioonitööd

Raudbetoonist aluspind korrastati.

Korrastatud aluspinnale paigaldati aurutõkkekile paksusega 0,2 mm.
Kile paanid paigaldati omavahel ülekattega vähemalt 200 mm ja ühenduskohad kinnitati teibiga.

Katuse soojustamiseks kasutati vahtpolüstürooli EPS, mille peale paigaldati klaasvillast tuulutussoontega villaplaadid paksusega 30 mm.
Soojustusplaadid paigaldati omavahel tihedalt kokku ja plaatide ühenduskohtades välditi ristikujulise mustriga ühenduskohtade teket.
Eritasapindade plaadikihid paigaldati nihkega, et ei tekiks vertikaalseid soojustust läbivaid ühendusvuuke.

Katusele keevitati katusekate ehk hüdroisolatsioonikiht.
Katusekatteks kasutati SBS rullmaterjalist katet.
Kõrvuti olevad kattepaanid paigaldati omavahel ülekattega pikivuugis vähemalt 100 mm ja ristivuugis vähemalt 150 mm.
Ühenduskohtadest suruti välja bituumeniriba laiusega 5 kuni 10 mm.
Töö tegemiseks kasutati gaasipõletit ja vuugirulli.

Katusele paigaldati vihmavee äravoolulehtrid, alarõhutuulutid.

Loe veel Tartumaa, Kambja vald, Ülenurme alevik, Kaasiku põik 5/7

https://www.teatmik.ee/et/personlegal/80412596-Korteri%C3%BChistu-Kaasiku-p%C3%B5ik-5-%C3%9Clenurme

Galerii

OÜ Evari Ehitus – tehtud tööd – SBS kattega katuse ehitus Tartumaal Kaasiku põik 5/7

Artehouse logo

Tellija:

OÜ Arte House

Projekti nimi:

Ridaelamu katuse ja rõdukatuste ehitus

Kategooria:

Lamekatus

Ehituse tüüp:

Ridaelamu

Tööde iseloom:

Uusehitus

Riik:

Eesti

Aadress:

Kaasiku põik 5/7, Ülenurme, Kambja vald, Tartumaa

Projekti algus:

August 2016

Projekti lõpp:

Detsember 2016

Iseloomulik näitaja:

Katuse pind 560 m²
Kaarhallide katmine bituumenrullmaterjaliga Otepääl

Kaarhallide katmine bituumenrullmaterjaliga Otepääl

Kaarhallide katmine bituumenrullmaterjaliga Otepääl

Enne Eesti taasiseseisvust ehitatud kaarhallid vaiasid renoveerimist. Oleme oma kinnisvarasse järjepidevalt investeerinud.

Kalev Merisalu - juhatuse liige

Tehtud tööd

Kaarhallide katmine bituumenrullmaterjaliga Otepääl

Katuse remont – lamekatuste renoveerimine

Katuse soojustus – soojustustööd

Hüdroisolatsioon – hüdroisolatsioonitööd

Kokku renoveeriti Otepääl kolm kaarhalli.

Hallide plekist pind korrastati.

Korrastatud kaarahlli välispinnale paigaldati kivivill Rockwool Spodrock soojustusplaadid paksusega 70 mm.
Soojustuse pealmiseks kihiks paigaldati tuulutussoontega Isover OL-TOP 30.

Kaarhalli hüdroisolatsioonikihiks keevitati soojustusplaatide peale SBS bituumenrullmaterjalist kattekiht.
Rullmaterjalina kasutati 5,5 kg /m²  materjali.

Kaarhallidele ehitati immutatud puidust karkassiga vahtpolüstüroolist EPS 60 100 mm paksuse soojustusega sokkel.
Sokkel kaeti pealt Tempsi Base plaadiga.

Paigaldati tsingitud lõpetusplekid, aknaplekid.

Katusele paigaldati alarõhutuulutid.
Tuulutite jalamile keevitati rullmaterjalist tugevdus lapid.

Loe veel Otepää Metall AS, Tehase 2, Valgamaa

https://www.teatmik.ee/et/personlegal/10440415-AS-OTEP%C3%84%C3%84-METALL

Galerii

OÜ Evari Ehitus – katuseehitus 2016 – Kaarhallide katmine bituumenrullmaterjaliga Otepääl

Otepää Metall logo

Tellija:

Otepää Metall AS

Projekti nimi:

Kaarhallide soojustamine ja katmine SBS rullmaterjaliga

Kategooria:

Lamekatus

Ehituse tüüp:

Kaarhallid

Tööde iseloom:

Renoveerimine

Riik:

Eesti

Aadress:

Tehase 2, Otepää, Valgamaa

Projekti algus:

Juuni 2016

Projekti lõpp:

Juuni 2016

Iseloomulik näitaja:

Katuse pind 855 m²
Keila Haigla buituumenrullmaterjalist katuse ehitustöö

Keila Haigla rullmaterjalist katuse ehitustöö

Keila Haigla buituumenrullmaterjalist katuse ehitustöö
Peale elektri, vee ja sooja me midagi muud ei vaja, sest me tegime selle maja võimalikult sõltuimatu, et kõik oleks kohapeal tehtav ja me ei sõltu tarnetest.
Andres Sahkna - tegevjuht

Tehtud tööd

Keila Haigla rullmaterjalist katuse ehitustöö Harjumaal

Lamekatuse ehitus – lamekatusetööd

Katuse soojustus – soojustustööd

Hüdroisolatsioon – hüdroisolatsioonitööd

Ehitatavad katused koosnesid kolmest osast.

Katuslae raudbetoonist paneelide paigaldamine kuulus tellija töövõttu.

Paneelide pinnad korrastati ja pinnale paigaldati aurutõkkekile paksusega 0,2 mm.

Katuse soojustuseks kasutati vahtpolüstüroolist soojustusplaate EPS 50 paksusega 210 mm.
Plaatide peale paigaldati klaasvillast OL_TOP 30 katteplaadid.
Katuse plaadid paigaldati omavahel tugevalt kokku ja paigaldati nii, et plaatide ühenduskohtades ei tekiks ristikujulist mustrit.
Erinevad soojustuse kihid paigaldati omavahel nihkesse, et ei tekiks soojustust läbivaid vertikaalseid vuuke.

Katuse kallete ehitamisel arvestati eelnevalt põhikonstruktsiooniga antud kalletega.

Katuse vastukald ehitati vahtpolüstüroolist EPS 50.

Katusekatteks keevitati katusesoojustuse peale kahekihiline SBS bituumenrullmaterjalist hüdroisolatsioonikiht ehk kattekiht ehk katusekate.

Katusele ehitati immutatud puidust, OSB ehitusplaadist, kivivillast parapett.

Vihmavee ärajuhtimiseks paigaldati katusekonstruktsiooni elektrilise küttega katuselehtrid läbimõõduga 110 mm.

Katuse tuulutamiseks paigaldati katuse pinnale alarõhutuulutid.
Alarõhutuulutite jalamile keevitati täiendav rullmaterjalist tugevduslapp.

Katusele paigaldati katuseaknad.

Katusetööde käigus ehitati hoonele terrass.

Loe veel Keila Haigla, Pargi 30, Harjumaa

https://tervis.postimees.ee/3679869/galerii-eesti-suurim-hooldushaigla-kuus-korrust-ja-350-patsienti

Galerii

OÜ Evari Ehitus – tehtud tööd – Keila Haigla rullmaterjalist katuse ehitustöö Harjumaal

Keila Haigla rullmaterjalist katuse ehitustöö

Tellija:

SA PJV Hooldusravi

Projekti nimi:

Lamekatuse ehitustööd

Kategooria:

Lamekatus

Ehituse tüüp:

Hooldusravi haigla

Tööde iseloom:

Uusehitus/renoveerimine

Riik:

Eesti

Aadress:

Pargi 30, Keila, Harjumaa

Projekti algus:

Veebruar 2016

Projekti lõpp:

Mai 2016

Iseloomulik näitaja:

Katuse pind 1 179 m²
SKS Estonia Textile OÜ SBS materjalist katus

SKS Estonia Textile OÜ SBS materjalist katus

SKS Estonia Textile OÜ SBS materjalist katus

SKS-Narva varasem hoonetekompleks oli amortiseerunud. Üldplaneeringu kohaselt rajati ühekordne tootmishoonete ehitusmaht kõrgusega kuni 13 meetrit. Käesolev lahendus näeb ette ühtse tootmishoonete kompleksi ehitamise kinnistu keskosale.

Rein Kala - juhataja

Tehtud tööd:

Lamekatuse ehitus – lamekatusetööd

Profiilpleki paigaldus – paigaldustööd

Katuse soojustus – soojustustööd

SKS Estonia Textile OÜ SBS materjalist katus

SKS Estonia Textile OÜ SBS materjalist katus
SBS materjalist katus

Katusetööd tegi OÜ Evari Ehitus 2014 ja 2015 aastal.
Olemasolev katusepind korrastati. Pandi kinni mittevajalikud läbiviigud.

SKS Estonia Textile OÜ katuse soojustustööd

SBS materjalist katus soojustati klaasvillast ja vahtpolüsteroolist soojustusega. Ehitati vajalikud vastukalded.

SKS Estonia Textile OÜ katuse hüdroisolatsioonitööd

Katuse hüdroisolatsioonitööd Narva Kulgu 15
Katuse hüdroisolatsioonitööd

SBS materjalist katuse katusepind kaeti kahes kihis keevitatud hüdroisolatsioonikihiga ehk bituumenrullmaterjaliga. Katusekihid kinnitati vana katusekonstruktsiooni külge tüüblitega.

SKS Estonia Textile OÜ SBS materjalist katuse muud ehitustööd

Lamekatuse ehitus Narvas
Lamekatuse ehitus

Ehitati immutatud puidust ja ehitusplaadist parapetid. Parapetile paigaldati plekist veeninad. Katus on sisemise vee äravooluga. Vihmavee ärajuhtimiseks paigaldati elektrilise küttega katusekaevud ehk katuselehtrid ja vihmaveetorud. Tuulutuse peakanalitele keevitati alarõhutuulutid.

Loe veel SKS Estonia Textile OÜ, Kulgu 15, Narva

https://www.teatmik.ee/et/personlegal/11335726-O%C3%9C-SKS-Estonia-Textile

Galerii:

OÜ Evari Ehitus – tehtud tööd – SKS Estonia Textile OÜ SBS katus

SKS Estonia Textile OÜ SBS materjalist katus

Tellija:

SKS ESTONIA TEXTILE OÜ

Projekti nimi:

SBS MATERJALIST KATUS

Kategooria:

LAMEKATUS

Ehituse tüüp:

TOOTMISHOONE

Tööde iseloom:

Uusehitise lamekatuse ehitus

Riik:

Eesti

Aadress:

Kulgu 15, Narva

Projekti algus:

2014

Projekti lõpp:

2014
Ridaelamu SBS katus Tartumaal Paruni 4

Ridaelamu SBS lamekatus Tartumaal Paruni 4

Ridaelamu SBS katus Tartumaal Paruni 4

Rohelus, puhas õhk, turvaline keskkond ning Tartu jalutuskäigu kaugusel on vaid mõned iseloomustavad märksõnad Paruni tänava ridaelamute kohta.

Tehtud tööd:

Lamekatuse ehitus – lamekatusetööd

Katuse soojustus – soojustustööd

Hüdroisolatsioon – hüdroisolatsioonitööd

Ridaelamu SBS lamekatus Tartumaal Paruni 4

Ridaelamu SBS lamekatus Tartumaal Paruni 4
Ridaelamu SBS lamekatus Tartumaal Paruni 4

Valgusküllased 3 ja 4 toalised korterid läbi kahe korruse on kõik saunaga, ruumika terrassi ning eraldi asetseva panipaigaga. Paruni tänava ridaelamu on kivihoone, mis on kaetud raudvitroliga immutatud lauaga. Paigaldatud on kolmekordsed puitraamidel aknad ning omapärasust lisab valguskupliga trepihall. Paigaldatud on autonoomne gaasiküte.

Iga korteri juurde kuulub kaks parkimiskohta.

Paruni tänava ridaelamute energiamärgis on C.

Ülenurme on hinnatud elukeskkond tänu turvalisusele, hästi väljaarenenud infrastruktuurile ning heale bussiühendusele Tartuga. Samuti on väljaarendatud kergliiklustee Tartuni, mis pakub palju  võimalusi tegeleda välispordiga. Ülenurmes on olemas kool ning ka lasteaed.

Katusetööd koos terrasside ehitamisega tegi OÜ Evari Ehitus 2014 aastal.

Ridaelamu SBS lamekatuse aurutõkke ehitus Tartumaal

Ridaelamu bituumenrullmaterjalist kate Tartumaal Paruni 4
Bituumenrullmaterjalist kate

Põhihoone SBS lamekatusega raudbetoonist kandekonstruktsioonile paigaldati kileaurutõke. Kile erinevad paanid pandi ülekattesse ja kinnitati teibiga. Aurutõkkeks kasutati kilet paksusega 0,2 mm. Paanide omavahelised ülekatted olid suuremad kui 200 mm. Aurutõkke ääred tõsteti vertikaalpindadele.

Ridaelamu SBS lamekatuse soojustuse ehitus Tartumaal

Ridaelamu SBS lamekatus Tartumaal Paruni 4.

Lamekatusetööd Tartumaal
Lamekatusetööd

SBS lamekatuse soojustuse ehitamiseks kasutati vahtsoojustust EPS 50 paksusega 350 mm. Vahtsoojustuse pealmisesse kihti hööveldati tuulutuse peakanalid mõõtudega 90*50 mm. SBS lamekatuse soojustuse pealiskihiks kasutati Isover klaasvillast tuulutussoontega villaplaate paksusega 30 mm. Katusele anti kalded kaldu lõigatud vahtsoojustuse plaatidega ja vastukalded ehitati fibo kergkruusast. Katuse tasapindade vahelised kivimüürid soojustati jäiga kivivillplaatidega paksusega 100 mm.

Ridaelamu SBS lamekatuse katusekatte ehitus Tartumaal

SBS lamekatuse katusekatteks ehk hüdroisolatsioonikihiks ehk kattekihiks keevitati katusele kahes kihis bituumenrullmaterjalist katusekate. Katusekonstruktsioon kinnitati aluskatuse külge tüüblitega. Tüübliteks kasutati plastist teleskooptüübleid. Tüüblid kinnitati betoonpinda ette puuritud aukudesse.

Ridaelamu SBS lamekatuse vee äravoolusüsteemi ehitus Tartumaal

Ridaelamu SBS lamekatus Tartumaal.

Lamekatus Tartumaal Paruni 4
Lamekatus

SBS lamekatus on sisemise vihmavee äravooluga. Vihmavee ärajuhtimiseks paigaldati katusekonstruktsiooni elektrilise küttega 10 katusekaevu e katuselehtrit. Prahi kaevu sattumise vältimiseks kaeti avaused prahisõeladega.

Ridaelamu SBS lamekatuse muud ehitustööd Tartumaal

SBS lamekatuse tuulutuse peakanalitele keevitati 10 alarõhutuulutit. Alarõhutuulutite jalamile keevitati tugevduseks bituumenrullmaterjalist tugevduslapid. Paigaldati katuse erinevad ääreplekid. Katustele paigaldati kümme katuseakent.

Terrasside SBS lamekatuse ehitus Tartumaal

Ridaelamu SBS lamekatus Tartumaal Paruni 4.

Terrassi katused Tartumaal Paruni 4
Terrassi katused

Terrasside SBS lamekatusel olemas olevale puitkonstruktsioonile keevitati kahes kihis SBS bituumenrullmaterjalist kattekiht ehk hüdroisolatsioonikiht. Parapetile ja seinale tehti SBS bituumenrullmaterjalist ülestõsted ehk ülespöörded. Vihmavee ärajuhtimiseks paigaldati elektrilise küttega katusekaevud.

Loe veel Tartumaa Paruni 4

https://www.teatmik.ee/et/personlegal/12508330-O%C3%9C-ARTE-House

Galerii:

OÜ Evari Ehitus – katuseehitus 2014 – Ridaelamu SBS lamekatus Tartumaal Paruni 4

Artehouse logo

Tellija:

ARTE HOUSE OÜ

Projekti nimi:

Ridaelamu SBS lamekatus

Kategooria:

LAMEKATUS

Ehituse tüüp:

RIDAELAMU

Tööde iseloom:

Uusehitise lamekatuse ehitus

Riik:

Eesti

Aadress:

TARTU, ÜLENURME PARUNI 4

Projekti algus:

2014

Projekti lõpp:

2014
SBA Service OÜ tootmis- ja büroohoone SBS lamekatus

SBA Service OÜ tootmis- ja büroohoone SBS lamekatus

SBA Service OÜ tootmis- ja büroohoone SBS lamekatus

SBA Service OÜ on inseneribüroo, kus tehakse tööstusautomaatika täielikku tootmistsükli protsessijuhtimissüsteeme, mis töötavad ilma inimese sekkumata

Tänaseks on inseneribüroo spetsialistid töötanud erinevate riikide projektide kallal, nt Prantsusmaal, Saksamaal, Rootsis, Leedus, Lätis, Eestis ja Venemaal. Ettevõtte valmistatud seadmeid võib leida ka *Taevariigis*.

SBA Service asutasid 2001 aastal oma ala spetsialistid, kellel on suur kogemus tootmist juhtivate erinevate seadmete integreerimisel ühtsetesse süsteemidesse.

Hoone valmis 2014. aastal Peetri tehnopargis Harjumaal. Hoone seinad on ehitatud raudbetoonpaneelidest. Hoone lamekatus on saajustatud ja kaetud kahekihilise SBS bituumenrullmaterjaliga.

Tehtud tööd:

Lamekatuse ehitus – lamekatusetööd

Katuse soojustus – soojustustööd

Hüdroisolatsioon – hüdroisolatsioonitööd

SBA Service OÜ tootmis- ja büroohoone SBS lamekatus

SBA tootmis ja büroohoone SBS lamekatus
SBA tootmis ja büroohoone SBS lamekatus

Lamekatusetööd tegi OÜ Evari Ehitus 2014. aastal.

SBA Service OÜ hoone SBS lamekatuse ehitus

Hoone koosnes kahest osast – tootmishoone ja büroohoone.

Tootmishoone SBS Service OÜ lamekatuse Kandva profiilpleki paigaldus

Katuse aluskonstruktsioon Harjumaal
Katuse aluskonstruktsioon

Tootmishoone SBS lamekatusetöid alustati kandva profiilpleki paigaldusega.

Profiilplekid paigaldati omavahel ülekattega. Profiilplekk kinnitati kruvidega kandetalade külge. Kinnituseks kasutati isepuuruvaid kruvisid. Kinnitati profiilpleki põhjast.

SBA Service OÜ tootmishoone SBS lamekatuse soojustuse paigaldus

SBA Service OÜ tootmis- ja büroohoone SBS lamekatus.

Lamekatusetööd Harjumaal
Lamekatusetööd

Tootmishoone SBS lamekatuse soojustuse sängituskihiks paigaldati 50 mm paksused Rockwool kivivillast plaadid. Põhisoojustus ehitati vahtpolüsteroolist EPS 60 paksusega 100 + 100 mm. Lamekatuse tuulutussüsteemiks kasutati Isover klaasvillast tuulutussoontega villaplaate. Soojustusplaadid paigaldati nihkega. Plaatide ühenduskohtades välditi ristmustri tekkimist. Vastukalded ehitati fibo kergkruusast. Suitsuluukide ümber moodustati villast tuletõkketsoonid.

SBA Service OÜ hoone SBS lamekatuse hüdroisolatsioonimaterjali paigaldus

SBA Service OÜ tootmis- ja büroohoone SBS lamekatus.

Hüdroisolatsioonitööd Harjumaal
Hüdroisolatsioonitööd

Lamekatuse katteks keevitati kahekordne SBS bituumenrullmaterjalist katusekate. Katusekihid kinnitati kandva alusprofiilpleki külge katuse tüüblitega. Tüüblid paigaldati hüdroisolatsioonikihi alumise kihi materjali ühendusvuukidesse. Vuugid keevitati veetihedaks ja vuukidest suruti välja bituumenmaterjali riba laiusega 5 kuni 10 mm. Alumine ja ülemine hüdroisolatsioonikiht ehitati nii, et materjalide ühendusvuugid ei sattuks kohakuti.

SBA Service OÜ tootmishoone SBS lamekatuse muud ehitustööd

SBA Service OÜ tootmis- ja büroohoone SBS lamekatus.

Tootmishoone SBS lamekatus on sisemise vee äravooluga ja vihmavee ärajuhtimiseks katuselt paigaldati katusekaevud e katuselehtrid. Kaevud on elektrilise küttega. Katusekaevu katusest läbiviimine isoleeriti soojustuskoorikuga. Katuse tuulutamiseks keevitati tuulutuse peakanalitele alarõhutuulutid. Tuulutite kinnituskoht tugevdati SBS bituumenrullmaterjalist lappidega. Paigaldati 5 suitsuluuki, parapetiplekid, seinaplekid. Suitsuluugid ühendati avanemisautomaatikaga.

SBA Service OÜ büroohoone SBS lamekatuse aurutõkke ehitus

SBA Service OÜ tootmis- ja büroohoone SBS lamekatus.

Büroohoone SBS lamekatuse kandekonstruktsiooniks on raudbetoonist paneelid. Paneelide pind puhastati ja korrastati. Paneelidele keevitati SBS bituumenmaterjalist aurutõkkekiht.

Büroohoone SBS lamekatuse soojustuse ehitus

Büroohoone SBS lamekatuse soojustuseks kasutati vahtpolüsterooli EPS 60 paksusega 180 + 100 mm. Katuse tuulutussüsteem ehitati tuulutussoontega Isover kalaasvillast paksusega 30 mm. Isolatsiooniplaadid paigaldati omavahel nihkega vähemalt 200 mm. Plaatide ühenduskohtades välditi ristikujulisi mustreid. Katusele anti kalded kaldu lõigatud vahtpolüsteroolist, vastukalded aga fibo kergkruusast.

Büroohoone SBS lamekatuse katusekatte ehitus

SBA Service OÜ tootmis- ja büroohoone SBS lamekatus.

Lamekatus SBA hoonel
Lamekatus

Büroohoone SBS lamekatuse katusekatteks keevitati kahes kihis SBS bituumenrullmaterjal ehk hüdroisolatsioonikiht. Katus on sisemise veeäravooluga ja vihmavee ärajuhtimiseks paigaldati katusesse elektriliselt köetavad katusekaevud. Kaevudele paigaldati prahisõelad. Katusekaevude läbiviigud isoleeriti soojusisolatsioonist koorikutega. Katuse tuulutamiseks kasutati alarõhutuuluteid. Tuulutite kinnituskohad tugevdati lisalappidega. Paigaldati katuse ääreplekid.

Loe veel SBA Service OÜ, Gaasi tee 3, Lehmja küla, Rae vald, Harjumaa

https://www.teatmik.ee/et/personlegal/10790256-Osa%C3%BChing-SBA-Service

Galerii:

OÜ Evari Ehitus – tehtud tööd – SBA Service OÜ tootmis- ja büroohoone SBS lamekatus

SBA Service OÜ tootmis- ja büroohoone SBS lamekatus

Tellija:

SBA SERVICE OÜ

Projekti nimi:

SBA TOOTMIS JA BÜROOHOONE SBS LAMEKATUS

Kategooria:

LAMEKATUS

Ehituse tüüp:

TOOTMISHOONE

Tööde iseloom:

Uusehitise lamekatuse ehitus

Riik:

Eesti

Aadress:

GAASI TEE 3, LEHMJA KÜLA, RAE VALD, HARJUMAA

Projekti algus:

2014

Projekti lõpp:

2014
SBS bituumenmaterjalist katus Tartus Savi 41

SBS bituumenmaterjalist katus Tartus Savi 41

SBS bituumenmaterjalist

SBS bituumenmaterjalist lamekatus Tartus Savi 41

Hästi õnnestunud ja silmale kena vaadata.

 

Rein Kala - juhatuse esimees

Tehtud tööd:

Lamekatuse ehitus – lamekatusetööd

Katuse soojustus – soojustustööd

SBS bituumenmaterjalist katus Tartus Savi 41

SBS bituumenmaterjalist katus Tartus Savi 41
SBS bituumenmaterjalist katus

Uus Tammelinna elukvartal on hea ning huvitava planeeringuga. Ehitatud kvaliteetkorterid on rõdu ja parklaga.  Valgusküllane ja turvaline keskkond, hea asukoht, kiire ühendus Tartu kesklinnaga. Mõneminutilise jalgsitee kaugusel asub Lõuna-Eesti üks suurematest kaubanduskeskeskustest – Lõunakeskus.

SBS bituumenrullmaterjalist vundamendi hüdroisolatsioon

Vundamendi hüdroisolatsioon Tartus
Vundamendi hüdroisolatsioon

SBS bituumenrullmaterjalist vundamendi hüdroisolatsioonitööde tegemiseks betoonist vundament puhastati ja korrastati. Nakkumise parandamiseks aluspind krunditi ehk kaeti praimeriga. Krunditud pinnale keevitati SBS bituumenmaterjalist hüdroisolatsioonikiht.

Lamekatuse sbs bituumenrullmaterjalist aurutõke

Lamekatuse ehitamise ajaks olid paigas raudbetoonist katuslae paneelid. Paneelide ülemine pind korrastati ja pinnale keevitati SBS bituumenrullmaterjalist aurutõkkekiht.

SBS bituumenmaterjalist lamekatuse põhisoojustus

Lamekatuse põhisoojustus ehitati EPS 60 Silver 150 mm paksustest soojustusplaatidest. Katusesoojustuse tuulutuskihiks paigaldati tuulutussoontega Isover 30 mm paksused katteplaadid. Katuse kalded ja vastukalded ehitati kaldu lõigatud vahtpolüsterool plaatidest.

Lamekatuse sbs bituumenrullmaterjalist kate

SBS bituumenmaterjalist katus Tartus Savi 41.

Katusetööd Tartus
Katusetööd

Lamekatuse SBS bituumenrullmaterjalist katteks ehk kattekihiks keevitati katuse soojustusele kahes kihis SBS bituumenrullmaterjalist kattekiht ehk hüdroisolatsioonikiht. Katusekonstruktsioon tüübeldati ehk kinnitati betoonaluse külge katusetüüblitega. Kasutati teleskooptüübleid. Kinnituselemendiks olid metallist kiilankruid. Kiilankrud löödi kinni betoonipinda puuritud aukudesse. Katuse horisontaalosa ja vertikaalosade ühenduskohtadesse kinnitati immutatud okaspuust kolmnurkliistud mõõtudega 50*50 mm.

SBS bituumenmaterjalist lamekatuse parapetid

Parapeti ehitus Tartu
Parapeti ehitus

Lamekatuse parapetid. Katusele ehitati immutatud puidust ja OSB ehitusplaadist puitparapetid. Parapeti pealmine plaat paigaldati katuse poole kaldu ehk piisava kaldega katuse poole.

SBS bituumenrullmaterjalist lamekatuste vihmavee äravool

Lamekatuse vihmavee äravool. Katus on sisemise vihmavee äravooluga.Vee ärajuhtimiseks katuselt paigaldati katusekaevud e katuselehtrid. Kaevud ühendati vee äravoolutorudega. Kaevude kütteks paigaldati ümber kaevu äravoolutorude elektrilise toitega küttekaablid.

SBS bituumenrullmaterjalist katuse katusetuulutuse ehitus

Katuse ehitus Tartu
Katuse ehitus

Katusetuulutuse ehitus. Katusetuulutuse toimimiseks keevitati katusepinnale alarõhutuulutid. Tuulutite jalamid tugevdati kattelapiga. Paigaldati katuseluugid, tormiplekid, veeninaplekid.

Rõdude sbs bituumenrullmaterjalist katus

Rõdude SBS bituumenmaterjalist katuste ehitus. Kuuele rõdule ehitati SBS bituumenrullmaterjalist katused. Katuste äärtesse paigaldati veeninaplekid.

Loe veel Tartu Savi 41

https://www.teatmik.ee/et/personlegal/80523344-Tartu-linn,-Savi-tn-41-korteri%C3%BChistu

Galerii:

OÜ Evari Ehitus – katuseehitus 2015 – SBS bituumenmaterjalist katus Tartus Savi 41

SBS bituumenmaterjalist katus Tartus Savi 41

Tellija:

EMBACH EHITUS

Projekti nimi:

SBS BITUUMENMATERJALIST KATUS TARTUS SAVI 41

Kategooria:

LAMEKATUS

Ehituse tüüp:

ELUMAJA

Tööde iseloom:

Uusehitise lamekatuse ehitus

Riik:

Eesti

Aadress:

TARTU SAVI 41

Projekti algus:

2015

Projekti lõpp:

2015