Lamekatuse ehitus Nõo Lihatööstaus AS

Nõo Lihatööstus AS lamekatuse ehitus Tartumaal

Lamekatuse ehitus Nõo Lihatööstaus AS

AS Nõo Lihatööstus asub Tartumaal Nõos ja kaubamärgiks on Nõo Lihavürst.

Lihatööstus asutati 25. mail 1992. aastal kunagise Nõo vorstitsehhi ruumidesse. Esimeseks kaubaartikliks oli Nõo rulaad. Avati kauplus Tartus ja kaubeldi Eesti turgudel. Avastati ja peatselt kaotati Venemaa turud, mis pani arendama üle-eestilist müügivõrk. Pea tähelepanu pöörati peamiselt Tallinna linnale.

Pidevalt on täiustatud, remonditud, ehitatud tootmisruume, ehitati uus tapamaja.

Toomas Kruustükk - juhatuse liige

Tehtud tööd

Nõo Lihatööstus AS lamekatuse ehitus Tartumaal

Lamekatuse ehitus – lamekatusetööd

Katuse soojustus – soojustustööd

Hüdroisolatsioon – hüdroisolatsioonitööd

Lihatööstus lamekatuse aluskonstruktsiooniks ehk kandekonstruktsiooniks paigaldati kandev profiilplekk ehk kandeprofiilplekk ehk kandeplekk.
Plekipaanid kinnitati aluskonstruktsiooni külge isepuuruvate kinnituskruvidega.
Plekkide omavaheline ühendus tehti kruvide sammuga 500 mm.

Lihatööstuse lamekatuse kandeplekile laotati 50 mm paksune katusevillakiht ehk sängituskiht.
Sängituskihile ehitati 0,2 mm paksusest aurutõkkekilest katusekonstruktsiooni aurutõke. Erinevad kile paanid pandi omavahelise ülekattega ja kinnitati omavahel teibiga.

Lihatööstus lamekatuse põhisoojustuseks paigaldati EPS 50 vahtpolüsteroolplaadid.
Vahtsoojustuse pealmisele pinnale lõigati katuse tuulutuse peakanalid.
Soojustuse pealmiseks kihiks kasutati Isover tuulutussoontega punnühendusega kõvavillplaate.
Plaatide paksuseks on 30 mm.
Katuse lisakalded ehitati kaldu lõigatud vahtpolüsteroolist plaatidest.

Lihatööstuse katusekatteks keevitati katusele kahest kihist koosnev ehk kahekihiline SBS bituumenrullmaterjalist hüdroisolatsiooni kiht ehk vett pidav kiht.
Katusekonstruktsioon  tüübeltati ehk kinnitati katuse aluskonstruktsiooni ehk kandepleki külge. Kasutati teleskooptüübleid. Kinnituselementideks sobitati erineva pikkusega isepuuruvaid kruvisid. Kruvid ulatusid kandeplekist läbi vähemalt 25 mm.

Lihatööstus katusele ehitati erikujuline karniisikonstruktsioon. Ehitamiseks kasutati immutatud okaspuitust prusse ja OSB 3 puitlaastudest ehitusplaate. Paigaldati katuse ääreplekid, seinaplekid. Vertikaalpindadele tehti bituumenrullmaterjalist katuse tõsted ehk ülespöörded. Katus on sisemise vihmavee äravooluga. Vee ärajuhtimiseks katuselt kasuutati 110 mm läbimõõduga katusekaeve ehk vee äravoolu lehtreid. Kaevudele paigaldati prahisõelad. Kaevud on elektrilise küttega. Kaevud ühendati vee äravoolutorudega.

Nõo lihatööstus AS katuse tuulutuse peakanalitele paigaldati alarõhutuulutid. Tuulutid keevitati SBS bituumenrullmaterjalist katusekatte külge. Tugevduseks paigaldati tuulutitele SBS bituumenrullmaterjalist tugevduslapid. Katusele paigaldati katuseaknad. Hoonele ehitati kaks varikatust. Varikatuste kattematerjalina kasutati SBS bituumenrullmaterjali.

Loe veel Nõo Lihatööstus AS, Voika 18, Nõo, Tartumaa

https://majandus24.postimees.ee/2837805/noo-lihatoostus-teenis-mullu-ligi-miljon-eurot-kasumit

Galerii

OÜ Evari Ehitus – tehtud tööd – Nõo Lihatööstus AS lamekatuse ehitus Tartumaal

Nõo Lihatööstus logo

Tellija:

Nõo Lihatööstus AS

Projekti nimi:

Lamekatuse ehitus

Kategooria:

Lamekatus

Ehituse tüüp:

Tööstushoone

Tööde iseloom:

Uusehitus

Riik:

Eesti

Aadress:

Voika 18, Nõo, Tartumaa

Projekti algus:

2013

Projekti lõpp:

2013

Iseloomulik näitaja:

katuse pind  m²
Katusetööd ridaelamule Tartus Klaose 12 14

Katusetööd ridaelamule Tartus Klaose 12 ja 14

Katusetööd ridaelamule Tartus Klaose 12 ja 14

Arendus koosneb mitmest ridaelamust.

Ehitatavad ridaelamud on kaasaegsed ja heas piirkonnas.

Veiko Kallion - juhatuse liige

Tehtud tööd

Katusetööd ridaelamule Tartus Klaose 12 ja 14

Lamekatuse ehitus – lamekatusetööd

Katuse soojustus – soojustustööd

Hüdroisolatsioon – hüdroisolatsioonitööd

Ridaelamu katuse betoonist aluskonstruktsiooni pind korrastati.

Korrastatud pinnale paigaldati aurutõkkekile paksusega 0,2 mm. Kilepaanid paigaldati omavahel ülekattega vähemalt 200 mm ja ühenduskohad teibiti.

Ridaelamu katuse soojustuseks kasutati vahtpolüstürooli EPS 60 (Silver) paksusega 250 mm, mille peale laotati klaasvillast plaadid OL-TOP30.
Soojustusplaadid paigaldati tihedalt üksteise vastu ja välditi ristikujuliste mustrite teket.

Katuse kallete ja vastukallete ehitamiseks kasutati kaldu lõigatud vahtpolüstürooli.

Ridaelamu katuse katteks keevitati katusetööde käigus  kahekihiline SBS rullmaterjalist kattekiht.
SBS rullmaterjali paanid paigaldati omavahel ülekattega pikivuugis vähemalt 100 mm ja ristivuugis vähemalt 150 mm.
Ühendusvuugist vajutati välja bituumeniriba 5 kuni 10 mm.

Katusele paigaldati 4 elektriliselt küttega äravoolukaevu/äravoolulehtrit. Lehtrite ümber moodustati katusepinnast madalam vihmavee valgala, et tagada vihmavee parem äravool.

Katusele ehitati 160 jm pikkune parapett. Ehitamisel kasutati immutatud puitu, ilmastikukindlat OSB ehitusplaati.

Katusetööd hõlmasid 6 alarõhutuuluti paigaldust.

Katusele paigaldati 8 katuseakent.

Ehitati kaks rõdukatust.

Loe veel Tartu, Klaose 12 ja Klaose 14

https://www.klaosemaja.ee/tutvustus/index.html

https://www.teatmik.ee/et/personlegal/14297529-Kvissentali-Kodud-O%C3%9C

Galerii

OÜ Evari Ehitus – tehtud tööd – Katusetööd ridaelamule Tartus Klaose 12 ja 14

Tellija:

Meritus OÜ

Projekti nimi:

Katusetööd ridaelamutele

Kategooria:

Lamekatus

Ehituse tüüp:

Ridaelamu

Tööde iseloom:

Uusehitus

Riik:

Eesti

Aadress:

Klaose 12 ja Klaose 14, Tartu

Projekti algus:

September 2019

Projekti lõpp:

November 2020

Iseloomulik näitaja:

Katuse pind 632 m²
Ridaelamu hüdroisolatsioonitöö Tartumaal Villa 14

Ridaelamu hüdroisolatsioonitööd Tartumaal Villa 14

Ridaelamu hüdroisolatsioonitööd Tartumaal Villa 14

Ehitame terve linnaosa väga heas asukohas tänapäevase projektlahendusega ridaelamuid. Inimestele meeldib siia oma kodu rajada.

Alan Uibo - juhatuse liige

Tehtud tööd

Ridaelamu hüdroisolatsioonitööd Tartumaal Villa 14

Lamekatuse ehitus – lamekatusetööd

Hüdroisolatsioon – hüdroisolatsioonitööd

Katuse soojustus – soojustustööd

Ridaelamu hüdroisolatsioonitööd Tartumaal Villa 14 raudbetoonist paneelidele paigaldati kileaurutõke pakksusega 0,2 mm.
Erinevad kilepaanid paigaldati omavahel ülekattega vähemalt 200 mm.
Paanide ühenduskohad teibiti omavahel kinni.

Katus soojustati vahtpolüstürooliga EPS 50 paksusega 350 mm, mis kaeti klaasvill OL-TOP30 katteplaatidega.
Erinevad soojustusplaadid paigaldati tihedalt üksteise vastu ja paigaldati nii, et plaatide ühenduskohtadesse ei tuleks ristikujulise mustriga ühendusi.
Erinevad soojustusplaatide kihid asetati omavahel nihkesse, et vältida vertikaalvuukide kohakuti sattumist.

Katuisekalded ja vastukalded ehitati vahtpolüstüroolist.

Ridaelamu hüdroisolatsioonitööd Tartumaal Villa 14 katusekatteks keevitati kahekihiline SBS bituumenrullmaterjalist hüdroisolatsioonikiht.
Erinevad kattepaanid paigaldati omavahel ülekattesse pikivuugis vähemalt 100 mm ja ristivuugis vähemalt 150 mm.
Rullmaterjali ühendusvuukidest suruti välja bituumenriba laiusega 5 kuni 10 mm.
Kattematerjali pealmine kiht keevitati materjali aluskihile nihkega, et vältida materjali paanide ühendusvuukide sattumist kohakuti.

Kogu katusekonstruktsioon kinnitati katuse aluskonstruktsiooni külge plastist teleskooptüüblitega.
Tüüblite pikkused valiti nii, et tüübel oleks katuse soojustuse paksusest vähemalt 15 mm lühem.

Ehitati kivivillplaatidest tuletõkketsoonid.

Parapetile ehitati immutatud puidust ja OSB plaadist lisakonstruktsioon.
Parapeti peale paigaldati pural kattega servaplekid.

Paigaldati elektrilise küttega 19 katuselehtrit, 20 alarõhutuulutit, 12 katuseakent.

Loe veel Villa tänava ridaelamutest Tartumaal

https://www.artehouse.ee/villa-14/

Galerii

OÜ Evari Ehitus – tehtud tööd – Ridaelamu hüdroisolatsioonitööd Tartumaal Ülenurme alevikus Villa 14

Artehouse logo

Tellija:

OÜ ARTE House


Projekti nimi:

Ridaelamu hüdroisolatsioonitööd

Kategooria:

Lamekatus, vundamendi ja põranda hüdroisolatsioon

Ehituse tüüp:

Ridaelamu

Tööde iseloom:

Uusehitus

Riik:

Eesti

Aadress:

Villa 14, Kambja vald, Tartumaa

Projekti algus:

September 2019

Projekti lõpp:

jaanuar  2020

Iseloomulik näitaja:

Katuste pind 727 m²
Katuse ehitus ridaelamule Tartus Kulli 14

Katuse ehitus ridaelamule Tartus Kulli 14

Katuse ehitus ridaelamule Tartus Kulli 14

Ehitame kaasaegse inimsõbraliku maja nõudlikule omanikule.

Olavi Roos - juhatuse liige

Tehtud tööd

Katuse ehitus ridaelamule Tartus Kulli 14

Katuse olemasolev aluspind korrastati.

Katuse aluspinnale paigaldati aurutõke.

Katuse soojustuseks kasutati vahtpolüstürooli EPS 50 paksusega 350 mm, mille peale laotati klaasvillast plaadid OL-TOP30.
Soojustusplaadid paigaldati tihedalt omavahel kokku.
Soojustusplaatide paigaldamisel välditi plaatide ühenduskohtades ristikujulise mustri tekkimist.
Erinevate soojustuskihtide paigaldamisel välditi  vertikaalsete ühendusvuukide sattumist kohakuti.

Kallete ehitamiseks kasutati  vahtpolüstürooli.

Katusekatteks keevitati katusele kahekihiline SBS bituumenrullmaterjalist kattekiht.
Rullmaterjali paanid paigaldati omavahel ülekattega pikivuugis vähemalt 100 mm ja otsavuugis vähemalt 150 mm.
Ühenduskoha vuukidest suruti välja bituumeniriba 5 kuni 10 mm ulatuses.
Pealmise kattekihi vuugid paigaldati alumise kihiga nihkesse nii, et erinevate kihtide paanide ühenduskehad ei satuks kohakuti.
Hüdroisolatsioonitöö tegemiseks kasutati gaasipõletit ja vuugirulli.

Katusekonstruktsioon kinnitati aluskonstruktsiooni külge teleskooptüüblitega.
Tüüblid valiti nii, et tüüblite pikkus oleks katuse soojustusese paksusest vähemalt 15 mm lühemad.

Katusele paigaldati neli äravoolukaevu/äravoolulehtrit.
Äravoolulehtrid paigaldati katuse tasapinnast 20-30 mm madalamale.
Äravoolulehtritele paigaldati peale prahisõelad.

Katusele ehitati 88 jm pikkune soojustatud parapett.
Ehitamisel kasutati immutatud puitu, ilmastikukindlat OSB ehitusplaati.
Parapeti pealmine osa paigaldati langusega langusega katuse poole.

Katusele paigaldati 8 alarõhutuulutit.
Alarõhutuulutite paigaldusjalale keeevitati SBS rullmaterjalist täiendavad tugevduslapid.

Paigaldati 88 jm servaplekki.

Paigaldati katuseaknad.

Loe veel ridaelamu Tartus Kulli 14

https://www.teatmik.ee/et/personlegal/80240994-Tartu-linn,-Kulli-tn-4-korteri%C3%BChistu

Galerii

OÜ Evari Ehitus – tehtud tööd – Katuse ehitus ridaelamule Tartus Kulli 14.

Ranilinna Ehitus logo

Tellija:

Ränilinna Ehitus OÜ

Projekti nimi:

Katuse ehitamine ridaelamule

Kategooria:

Lamekatus

Ehituse tüüp:

Ridaelamu

Tööde iseloom:

Uusehitus

Riik:

Eesti

Aadress:

Kulli 14, Tartu

Projekti algus:

Aprill 2019

Projekti lõpp:

Juuli 2019

Iseloomulik näitaja:

Katuse pind 325 m²
A. Le Coq katuse renoveerimistööd Tartumaal Vilja tee 8

A. Le Coq katuse renoveerimistööd Tartumaal Vilja tee 8

A. Le Coq katuse renoveerimistööd Tartumaal Vilja tee 8

Ehitame ringi tootmishoone katuse aknalahendused.

Urmas Mumm - haldusjuht

Tehtud tööd

A. Le Coq tootmishoone katuse renoveerimistööd Tartumaal Vilja tee 8

Katuse remont – lamekatuste renoveerimine

Katuse renoveerimistööde käigus renoveeriti katusel oleva katuseaknad.
Katuseakende renoveerimistöödel korrastati 163 kunagist katuseakent.

Loe veel A. Le Coq Tartu Õlletehas, Vilja tee 8, Reola, Tartumaa

https://www.postimees.ee/1532145/a-le-coq-alustab-hiigelkompleksi-ehitust

Galerii

OÜ Evari Ehitus – tehtud tööd – A. Le Coq tootmishoone katuse renoveerimistööd Tartumaal Vilja tee 8

A. Le Coq logo

Tellija:

A. Le Coq Tartu Õlletehas

Projekti nimi:

A.Le Coq tartu Õlletehase tootmishoone katuseakende renoveerimine

Kategooria:

Lamekatus

Ehituse tüüp:

Tootmishoone

Tööde iseloom:

Olemasolev katus

Riik:

Eesti

Aadress:

Vilja tee 8, Reola, Tartumaa

Projekti algus:

Oktoober 2019

Projekti lõpp:

Jaanuar 2020

Iseloomulik näitaja:

Katuseakende renoveerimine 163 Tk
Valgamaa Kutseõppekeskus katuseremonditööd Valgas Loode 3

Valgamaa Kutseõppekeskus katuseremonditööd

Valgamaa Kutseõppekeskus katuseakende remont

Valgamaa Keskus loodi 1. septembril 1999 Helme ja Valga kutsekoolide liitmisel üheks riigi õppeasutuseks.
Aastatel 2009-2011 valmis Valga linnas uus Valgamaa Kutseõppekeskuse hoonetekompleks, mis avati 1. septembril 2011. Nägus koolihoone ja õpilaskodu moodustavad kaasaegse õppelinnaku, kampuse.

Margus Ojaots - direktor

Tehtud tööd

Valgamaa Kutseõppekeskus katuseremonditööd Valgas Loode 3

Valgamaa Kutseõppekeskus (kool) katusetööd Valgas Loode 3 tegi OÜ Evari Ehitus 2019. aastal.

Katuse remont – lamekatuste renoveerimine

Keskuse katuseakende remondi käigus muudeti akende konstruktsioonilahendusi.

Olemas olevad konstruktsioonilahedused võeti lahti ja ehitati ümber. Akende alusraamidele tehti uued bituumenrullmaterjalist tõsted.

Loe veel Valgamaa Kutseõppekeskus Valga Loode 3

https://www.vkok.ee/

Valgamaa Kutseõppekeskus katuseremonditööd Valgas Loode 3 pildigalerii

l

OÜ Evari Ehitus – tehtud tööd – Valgamaa Kutseõppekeskus katuseremonditööd Valgas Loode 3

Riigi Kinnisvara AS logo

Tellija:

Riigi Kinnisvara AS

Projekti nimi:

Valga Kutseõppekeskuse õppehoone katuseakende remonditööd

Kategooria:

Lamekatus

Ehituse tüüp:

Õppehoone

Tööde iseloom:

Remonditav hoone

Riik:

Eesti

Aadress:

Loode 3, Valga

Projekti algus:

September 2019

Projekti lõpp:

Oktoober 2019

Iseloomulik näitaja:

Olemasoleva katuse remont
Tervisemaja COOP katuse ehitus Tartus Mõisavahe 34c

Tervisemaja COOP katuse ehitus Tartus Mõisavahe 34c

Tervisemaja COOP katuse ehitus Tartus Mõisavahe 34c

Tegemist on Tartu kõige tihedamalt asustatud piirkonnaga, mille infrastruktuur on pidevas arengus ning kasvab. Sellisesse kanti laienemine on olnud meile pikaajaline plaan, mis nüüd lõpuks teostub.

Madis Suiste - COOP Tartu kaubandusjuht

Tehtud tööd

Tervisemaja COOP katuse ehitus Tartus Mõisavahe 34c Annelinnas

Lamekatuse ehitus – lamekatusetööd

Katuse soojustus – soojustustööd

Hüdroisolatsioon – hüdroisolatsioonitööd

Katuse betoonist aluspind korrastati ja peale keevitati SBS bituumenrullmaterjalist aurutõke.

Katus soojustati vahtpolüstürool EPS 50 paksusega 200 mm ja kaeti klaasvill OL-TOP20 katteplaatidega.

Kallete ja vastukallete ehitamiseks kasutati vahtpolüstürooli EPS 50.

Katuse tuletõkketsoonid ehitati kivivillplaatidest.

Katusekonstruktsiooni pealmiseks kihiks keevitati kahekordne SBS bituumenrullmaterjalist hüdroisolatsioonikiht.
Erinevate paanise omavaheline ülekate oli pikivuukides vähemalt 100 mm ja ristivuukides vähemalt 150 mm.
Ühendusvuukidest suruti välja 5-10 mm laiune bituumeniriba.
Alumise ja ülemise hüdroisolatsioonikihi vuugid paigaldati omavahel nihkesse.

Katusekonstruktsioon tüübeldati teleskooptüüpi tüüblitega.

Vihmavee ärajuhtimiseks katuselt paigaldati katusekonstruktsiooni elektrilise küttega läbimõõduga 110 mm 18 katuselehtrit.

Katusepinnale paigaldati 57 alartõhutuulutit.
Tuulutite alusäärikud kaeti SBS bituumenrullmaterjalist kattelappidega.

Katusele paigaldati 57 suitsuluuki ja 3 katuseakent.

Paigaldati 14 komplekti ABS tüüpi katusepollarit/turvapollarit.

Loe veel Tervisemaja COOP Mõisavahe 34c

https://www.tartutk.ee/uudised/uudis/2019/02/19/coop-tartu-avab-moisavahes-uue-coop-konsumi

https://tartu.postimees.ee/6522591/annelinna-kerkib-tartu-tervisekeskus

Galerii

l

OÜ Evari Ehitus – tehtud tööd – Tervisemaja COOP katuse ehitus Tartus Mõisavahe 34c

Tartu Tarbijate Kooperatiiv logo

Tellija:

Tartu Tarbijate Kooperatiiv

Projekti nimi:

Tervisemaja COOP katuse ehitus

Kategooria:

Lamekatus

Ehituse tüüp:

Tervisemaja kauplus

Tööde iseloom:

Uusehitus

Riik:

Eesti

Aadress:

Mõisavahe 34c, Tartu

Projekti algus:

Aprill 2019

Projekti lõpp:

November 2019

Iseloomulik näitaja:

Katuste pind 3226 m²
Katusetööd, katusetöö - meie teenused

Katusetööd, katusetöö – teenused

Katusetööd, katusetöö on OÜ Evari Ehitus põhitegevus

Katusetööd, katusetöö - meie teenused

Katusetööd, katusetöö – OÜ Evari Ehitus on spetsialiseerunud lamekatuste ehitamisele

Katusetööd, katusetöö – teenused on selle artikli märksõnad. 

OÜ Evari Ehitus ehitab uusi ja remondib olemasolevaid lamekatuseid, teeb hüdroisolatsioonitöid.
Teeme tööd aastaringselt ja üle Eesti.

Katusetööd nõuavad erialaseid teadmisi, häid materjale, kogenud ehitajaid

Ehitame soojustatud ja/või soojustamata katuseid, lamekatuseid.

Katusetöö hüdroisolatsioonitöödel kasutame põhiliselt SBS bituumenrullmaterjale või PVC plastrullmaterjale.

Antud katete paigaldamise tehnoloogiat kasutame nii tavakatuste, pööratud katuste, murukatuste, mätaskatuste, käidavate katuste, liiklusega koormatus katuste, seinte, põrandate, vundamentide, sildade, korrusparklate, terrasside, rõdude, lodžade, varikatuste ja teiste sarnaste ehitiste või rajatiste hüdroisolatsioonitööde tegemisel.

Katusetöö tegemisel pakume terviklahendusi

Paigaldame kandvaid profiilplekke, katuse ääreplekke, harjaplekkeräästaplekke, parapetiplekke;

vihmavee ärajuhtimiseks vihmavee äravoolusüsteemekatuselehtreid ehk katusekaeve, vihmaveerenne, vihmaveetorusid, vihmaveesüsteeme;

turvalisuse tõstmiseks katusepollareid, turvapollareid, turvatrosse;

erinevaks otstarbeks katuseaknaid, katuseluuke, suitsuluuke, katuseredeleid, alarõhutuuluteid, katuseläbiviike;

soojustame katuseid (lamekatuseid), hoonete vundamente, keldriseinu;

ehitame katuse parapette, karniise, räästaid, lamekatuste tuulutussüsteeme.

Katusetööd, katusetöö – parandame, remondime katuseid

Parandame, remondime, renoveerime, rekonstrueerime olemasolevaid lamekatuseid. 

Teeme olemasolevate katuste ülevaatust, hooldust, liiglume koristust.

Katusetööd, katusetöö – katuse eluiga

Igal katusel on oma eluiga.
Katuse eluiga sõltub katuse asukohast, kasutusotstarbest, hooldusest, materjalidest, lahendustest, paigaldusest.

Pikaealine ja toimiv katus eeldab põhjalikku planeerimist.
On alati odavam teha katusetöö üks kord ja korralikult, kui mitu korda ja uuesti ja jälle uuesti.

Soovitame kasutada katusetöö tegemisel kvaliteetseid materjale, korralikke lahendusi, paigaldusel oma ala asjatundjaid.

OÜ Evari Ehitus teeb erinevaid hüdroisolatsioonitöid

Hüdroisolatsiooni paigaldustööd on tööd, mida on vaja teha niiskuse ja vee ehitskonstruktsiooni sattumise takistamiseks.

OÜ Evari Ehitus teeb hüdroisolatsioonitöid vundamentidele, keldri seintele, põrandatele, korrusparklatele, tunnelitele, sildadele, katustele.

Hüdroisolatsioonitööde tegemiseks kasutame põhiliselt bituumenrullmaterjale.

Marmoroc fassaadikattesüsteemid

Müüme kaasaegseid marmoroc fassaadikattesüsteeme.

Katusetööd, katusetöö kogenud katusemeistritelt - lamekatused

Lamekatused, lamekatusetööd, ehitustöö

Lamekatused, lamekatusetööd – teenus

OÜ Evari Ehitus on spetsialiseerunud (lamekatuste) katuste ehitamisele.

Loe lähemalt
Katuste soojustamine, soojustustööd

Katuse soojustamine, soojustus – teenus

OÜ Evari Ehitus soojustab olemasolevaid ja uusi katuseid (lamekatuseid).

Loe lähemalt
Profiilpleki paigaldus, paigaldustööd lamekatusel

Profiilplekk, paigaldustööd – teenus

OÜ Evari Ehitus paigaldab kandevprofiilplekke.

Loe lähemalt
Vihmaveesüsteem, vihmaveesüsteemid, ehitustööd

Vihmaveesüsteem, vihmaveesüsteemid – teenus

OÜ Evari Ehitus ehitab lamekatuste vihmaveesüsteeme

Loe lähemalt
Pollar, pollarid - teenus

Pollar, pollarid – teenus

Paigaldame katustele turva-, julgestus-, katusepollareid, ankurduspunkte, turvatrosse, eluliine, turvasüsteeme.

Loe lähemalt
Katuse remont, lamekatuse renoveerimine

Katuse remont, renoveerimine – teenus

OÜ Evari Ehitus renoveerib, remondib, parandab, rekonstrueerib, ehitab, katab katuseid (lamekatuseid).

Loe lähemalt
Katuste ülevaatus, hooldus - teenus

Katuste ülevaatus, hooldus – teenus

OÜ Evari Ehitus teeb olemasolevate (lamekatuste) katuste ülevaatust, hooldust, liiglume koristust.

Loe lähemalt
Hüdroisolatsioon, hüdroisolatsiooni paigaldus

Hüdroisolatsioon – teenus

OÜ Evari Ehitus teeb hüdroisolatsioonitöid (lamekatustele) katustele, vundamentidele, keldriseintele, rõdudele, lodžadele, terrassidele, korrusparklatele, sildadele, liiklussõlmedele.

Loe lähemalt
Vundamendi soojustus, soojustustööd

Vundamendi soojustamine – teenus

OÜ Evari Ehitus soojustab hoonete vundamente, keldriseinu, pööratud katuseid, liiklusega koormatud katuseid, murukatuseid, mätaskatuseid

Loe lähemalt
Marmoroc fassaadikatted - fassaadikivi

Marmoroc fassaadikatted – fassaadikivi

OÜ Evari Ehitus müüb marmoroc fassaadikatet.

Loe lähemalt
OÜ Evari Ehitus – meie teenused – katusetööd, katusetöö

Küsi katusetööd, katusetöö – meie teenused –  hinnapakkumist